Σε αυξήσεις αλλά και μειώσεις φόρων στη φορολογία ακινήτων, ανάλογα με την

περιοχή, οδηγεί το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την ταυτόχρονη

αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων και των φόρων που

επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις, τις δωρεές, τις κληρονομιές και τις γονικές

παροχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που έχει επεξεργασθεί το υπουργείο

Οικονομικών και το οποίο αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο για τις αλλαγές

προβλέπει την αύξηση κατά 20% των κλιμακίων της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών

και γονικών παροχών, καθώς και του ορίου απαλλαγής από τον φόρο των γονικών

παροχών για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Κατά το ίδιο ποσοστό αυξάνεται η

απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για αγορά διαμερίσματος ή οικοπέδου για

πρώτη κατοικία, ενώ μειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες ο φόρος μεταβίβασης

ακινήτων.

Τρεις ταχύτητες

Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν υπολογίσει ότι με τις μειώσεις αυτές

μηδενίζεται η φορολογική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αύξηση των

αντικειμενικών τιμών των ακινήτων, η οποία κατά μέσο όρο θα κυμαίνεται γύρω

στο 20%. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι οι φόροι στα ακίνητα θα κινηθούν με τρεις

ταχύτητες. Και αυτό γιατί η φορολογική επιβάρυνση θα μηδενισθεί στις περιοχές

στις οποίες οι αντικειμενικές τιμές θα αυξηθούν με βάση τον μέσο όρο των

αυξήσεων (20%). Έτσι, στις περιοχές στις οποίες η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη,

θα υπάρξει φορολογική επιβάρυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρχουν περιοχές,

όπως τα ακριβά προάστια της Αθήνας και των άλλων πόλεων, στις οποίες η αύξηση

των τιμών ζώνης θα υπερβαίνει το 50% σε σχέση με τις σημερινές. Κατά τον ίδιο

τρόπο θα υπάρξει φορολογική ελάφρυνση στις μεταβιβάσεις ή κληρονομιές που θα

γίνουν σε περιοχές στις οποίες η αύξηση των τιμών θα είναι χαμηλότερη του

μέσου όρου των αυξήσεων, καθώς και στις περιοχές (σεισμόπληκτες κ.ά.) στις

οποίες σχεδιάζεται να υπάρξει μείωση των υφιστάμενων αντικειμενικών τιμών.

Όσον αφορά τον χρόνο που θα ανακοινωθούν οι νέες τιμές ζώνης των ακινήτων και

οι μειώσεις των φόρων, δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση. Το μόνο σίγουρο

είναι ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τις 10 Ιανουαρίου, όπως

τόνιζε αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών. Αυτό, βέβαια, μπορεί να

σημαίνει ότι η δημοσιοποίησή τους ενδέχεται να γίνει τον Φεβρουάριο ή ακόμη

και τον Μάρτιο. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα λάβει ο υπουργός

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννος Παπαντωνίου. Πάντως, οι

εισηγήσεις του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Φωτιάδη σχετικά με

τις αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών σε κάθε περιοχή είναι ήδη έτοιμες.

Οι μειώσεις φόρων

Αναλυτικότερα, το επικρατέστερο σενάριο του υπουργείου Οικονομικών για τις

αλλαγές στους φόρους των ακινήτων προβλέπει τα ακόλουθα:

* Την αύξηση κατά 20% των κλιμακίων της κλίμακας φορολογίας κληρονομιών,

δωρεών και γονικών παροχών. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο κλιμάκιο της αξίας του

ακινήτου που είναι αφορολόγητο διαμορφώνεται σε 6.210.000 δρχ. από 5.175.000

δρχ. Το δεύτερο κλιμάκιο το οποίο έχει συντελεστή 5% θα διαμορφωθεί σε

11.790.000 δρχ. από 9.825.000 δρχ., το τρίτο κλιμάκιο με συντελεστή 15% θα

διαμορφωθεί σε 54.000.000 δρχ. από 45.000.000 δρχ. Σημειώνεται ότι ο φόρος που

προκύπτει από την κλίμακα αυτή μειώνεται στο μισό στις υποθέσεις γονικών

παροχών.

* Την αύξηση στα 27.000.000 δρχ. ­ από 23.000.000 δρχ. που είναι σήμερα ­ του

ορίου της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου μέχρι του οποίου θα μπορεί να

γίνει γονική παροχή και να καταβληθεί μειωμένος φόρος σε σχέση με τις

κληρονομιές ή τις δωρεές. Το όριο αυτό ισχύει για γονική παροχή από έναν

γονέα.

* Την αύξηση στα 2.346.000 εκατ. δρχ. ­ από 1.955.000 δρχ. που είναι σήμερα ­

του ορίου της αξίας του ακινήτου μέχρι του οποίου παρέχεται απαλλαγή από τον

φόρο για γονική παροχή πρώτης κατοικίας. Το όριο αυτό της απαλλαγής θα

προσαυξάνεται κατά 1.656.000 δρχ. για κάθε παιδί του φορολογουμένου έναντι

1.380.000 δρχ. σήμερα.

* Τη μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του φορολογικού συντελεστή στις

μεταβιβάσεις ακινήτων. Σήμερα ο συντελεστής αυτός ανέρχεται σε 9% για το τμήμα

της αξίας του ακινήτου μέχρι 4.000.000 δρχ. και σε 11% για το υπερβάλλον τμήμα

της αξίας του ακινήτου. Έτσι ο νέος συντελεστής θα γίνει 7% και 9% αντίστοιχα.

* Την αύξηση του ορίου της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου μέχρι του οποίου

παρέχεται απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για πρώτη κατοικία. Το

όριο αυτό σήμερα ανέρχεται στα 17.250.000 εκατ. δρχ. για την αγορά οικίας ή

διαμερίσματος από άγαμο, στα 27.600.000 δρχ. από έγγαμο και προσαυξάνεται με

5.750.000 δρχ. για κάθε παιδί. Τα αντίστοιχα νέα όρια προβλέπεται να ανέλθουν

σε 20.700.000 δρχ. για τον άγαμο, στα 33.120.000 δρχ. για τον έγγαμο, ενώ η

προσαύξηση για κάθε παιδί θα ανέλθει σε 6.900.000 δρχ.

Για την αγορά οικοπέδου από άγαμο για πρώτη κατοικία το νέο αφορολόγητο όριο,

σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου, θα ανέρχεται σε 9.660.000 δρχ. από

8.050.000 δρχ., από έγγαμο σε 17.940.000 δρχ. από 14.950.000 δρχ. σήμερα, ενώ

για κάθε παιδί η προσαύξηση θα ανέρχεται σε 2.346.000 δρχ. από 1.955.000 δρχ. σήμερα.