Στην Ιαπωνία, η ισχυρότερη, από την αναμενόμενη, ενίσχυση του δείκτη

βιομηχανικών παραγγελιών για τον μήνα Αύγουστο, αλλά κυρίως το γεγονός ότι οι

ιαπωνικές αρχές επέτρεψαν την οικονομική κατάρρευση της Chiyoda Mutual Life

Insurance Co (μίας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής της

Ιαπωνίας) ενίσχυσαν σημαντικά την εμπιστοσύνη της αγοράς για την πορεία

ανάκαμψης της Ιαπωνίας, γεγονός που επέδρασε θετικά στο γιεν.

Στις ΗΠΑ, η παρατεταμένη υποχώρηση των αμερικανικών μετοχών και οι

προειδοποιήσεις μεγάλων εταιρειών για μικρότερα από τα αναμενόμενα κέρδη στο

τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, έχουν αρχίσει να δημιουργούν ανησυχίες για

την πορεία του δολαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Nasdaq έχει σημειώσει

σημαντική πτώση τις τελευταίες πέντε εβδομάδες και βρίσκεται 37% χαμηλότερα

από τα επίπεδα – ρεκόρ του Μαρτίου.

Η μικρή αποδυνάμωση του δολαρίου επέδρασε θετικά στο ευρώ, οδηγώντας την

αντίστοιχη ισοτιμία υψηλότερα από το ψυχολογικό σημείο στήριξης των 0,87

δολαρίων. Εντούτοις, η αγορά ανησυχεί για το γεγονός πιθανής επιβράδυνσης του

ρυθμού αναπτυξιακής πορείας της ευρωζώνης μετά την ανακοίνωση την Τρίτη του

ηπιότερου, από τον αναμενόμενο, δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα

Ιούλιο και την ανακοίνωση της ενίσχυσης του πληθωρισμού Σεπτεμβρίου στη

Γερμανία στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών. Στην Αγγλία, σύμφωνα

με επίσημη ανακοίνωση την Τρίτη, ο πληθωρισμός, καθώς και ο πυρήνας του δείκτη

για τον μήνα Σεπτέμβριο ενισχύθηκαν περισσότερο από όσο αναμενόταν. Η εξέλιξη

αυτή καθώς και η στενότητα της αγοράς εργασίας τροφοδοτούν την άποψη πως ο

κύκλος αυξήσεων των αγγλικών επιτοκίων πιθανώς δεν έχει ακόμα κλείσει.

Στην ελληνική αγορά, η ΤτΕ διοχέτευσε την Τετάρτη στη διατραπεζική αγορά 518,5

δισ. δραχμές μέσω δημοπρασίας repo (7,5% επιτόκιο) και 482,3 δισ. δραχμές μέσω

swap σε αμερικανικό δολάριο. Η ισοτιμία ευρώ / δραχμή καθορίστηκε στο fixing

την Τετάρτη σε 339,440 έναντι 339,450 την Τρίτη. Ο όγκος συναλλαγών στο ΗΔΑΤ

ανήλθε στα 144 δισ. δραχμές και η απόκλιση του χαρακτηριστικού 10ετούς

ομολόγου από το αντίστοιχο γερμανικό κυμαινόταν στις 75 μ.β.