Σε περίοδο έντονων διακυμάνσεων έχει εισέλθει η χρηματιστηριακή αγορά της

Αμερικής, καθώς από την μια πλευρά οι φόβοι για νέα αύξηση των επιτοκίων στις

27 Ιουνίου και από την άλλη η διάσπαση της εταιρείας Microsoft αναγκάζουν τους

επενδυτές να προβαίνουν σε πωλήσεις των μετοχών τους. Η αμερικανική οικονομία

παρά τις έξι συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων της, τους τελευταίους 11

μήνες, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με το φόβο της υπερθέρμανσης και της

αναζωπύρωσης των πληθωριστικών τάσεων. Το ΑΕΠ των ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του

2000 αυξήθηκε κατά 5,4%, σε ετήσια βάση, έναντι 5,2% που προέβλεπαν οι

οικονομολόγοι. Στην Ευρώπη, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να

αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ στο 3,75%, δημιούργησε νέες πτωτικές

τάσεις στο ευρώ έναντι του δολαρίου, οι οποίες όμως στη συνέχεια ξεπεράσθηκαν,

μετά τη μεγάλη υποχώρηση των δεικτών Dow Jones και Nasdaq, κατά 2,01% και

2,00%, αντίστοιχα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης 25 Μαΐου. Να σημειωθεί πως στη

διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης, ο δείκτης Nasdaq παρουσίαζε κέρδη

μεγαλύτερα από 2,5%.