Αναστάσης Παπαληγούρας

(ο βουλευτής της Ν.Δ. για την ανανέωση του κόμματός του)

«Χρειαζόμαστε μια οργάνωση αποτελεσματική και ουσιαστική σε όλα τα επίπεδα,

στη ζύμωση, την επαφή, την ιδεολογική παρέμβαση, τη δράση, μια οργάνωση που να

εξασφαλίζει την εσωκομματική ζωντάνια και τη συνεχή επαφή με την ευρύτερη

κοινωνία.

Θα έλεγα, σχηματικά και κάπως προκλητικά, ότι πρέπει να οργανώσουμε το κόμμα

με προδιαγραφές σύγχρονης «ιδιωτικής» επιχείρησης, έχοντας ως μοντέλο προς

αποφυγήν τις γραφειοκρατίες του δημόσιου τομέα.

Είναι ζήτημα οργανογράμματος, βέβαια, αλλά και νοοτροπίας. Απαιτούνται

πρακτικότητα αλλά και φαντασία.

Στη βάση αυτή, πιστεύω, θα πρέπει να δούμε τον οργανωτικό εκσυγχρονισμό της Ν.Δ.»

(«Βραδυνή», 19/5/2000, σελ. 5).