Σε συμφωνία για την από κοινού δραστηριοποίησή τους στην αγορά αξιοποίησης και

εκμετάλλευσης ακινήτων προχωρούν ο κατασκευαστικός Όμιλος της Θεμελιοδομής και

η Αγροτική Τράπεζα.

Οι διοικήσεις των δύο εταιρειών πρόκειται να υπογράψουν εντός των ημερών

οριστική συμφωνία, βάσει της οποίας η Αγροτική Τράπεζα θα συμμετέχει με

ποσοστό 25% στην εταιρεία ΘΕΑ, στην οποία ­ εκτός από τη Θεμελιοδομή ­

συμμετέχουν επίσης με ποσοστά 25% η καθεμία οι συνεργαζόμενες με αυτήν

κατασκευαστικές εταιρείες Έντεχνος και Αναστηλωτική.

Από τις πρώτες δραστηριότητες της εταιρείας ΘΕΑ θα είναι η αξιοποίηση και η

εκμετάλλευση, στη συνέχεια, της έκτασης των 137.000 στρεμμάτων που κατέχει η

Θεμελιοδομή στον Διόνυσο και την οποία απέκτησε πρόσφατα από την Κτηματική

Εταιρεία του Δημοσίου έναντι του ποσού των 11 δισ. δρχ.

Για την αξιοποίηση του ακινήτου αυτού έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες

διαμόρφωσης του αρχιτεκτονικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει την κατασκευή ενός

πρότυπου οικιστικού χωριού που, εκτός από τα συγκροτήματα κατοικιών, θα

περιλαμβάνει και χώρους για ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων.

Στους βραχυπρόθεσμους στόχους της νέας εταιρείας είναι και η αξιοποίηση μέρους

της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαθέτει η Αγροτική Τράπεζα, αλλά και

ακίνητα τα οποία διαθέτουν οι άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στη ΘΕΑ.

Μεταξύ των ακινήτων, η αξιοποίηση των οποίων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, είναι

και αυτό των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου της Ανατόλια στη

Νέα Ιωνία, συνολικής έκτασης 24.000 τ.μ. από τα οποία τα 12.000 τ.μ. έχουν ήδη

αγοραστεί από το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου μετά την ανακατασκευή των

κτιρίων να εγκατασταθούν οι κεντρικές υπηρεσίες του ΣΔΟΕ.

Επίσης, η εταιρεία διαθέτει ακίνητο 2.850 τ.μ. στο οποίο σχεδιάζεται η

κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος γραφείων, αλλά και χώροι οι οποίοι θα

αξιοποιούνται για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.