«ΟΤΑΝ το Ιράκ κατέλαβε το Κουβέιτ, οι Αμερικανοί μίλησαν για κατάληψη. Δεν

λένε το ίδιο και για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Η μεγάλη αγορά της

Τουρκίας εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ και αυτό δεν πρέπει να μας κάνει

αισιόδοξους ως προς την έκβαση του Κυπριακού». Αυτό σημειώνει ο κ. Θεόδωρος

Μιχ. Κουνινιώτης, από την Κρήνη Αιγίου.