ΓΙΑ ΟΛΑ τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που θα εκτελωνίζονται από σήμερα, οι φόροι (Ειδικός

Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ) θα υπολογίζονται με τις νέες ισοτιμίες.

Προχθές, 24/3/1998, έληξε η προθεσμία που είχε ορίσει το υπουργείο

Οικονομικών, όπου ο υπολογισμός των φόρων γινόταν με τις παλαιές ισοτιμίες

προκειμένου να μην επιβαρυνθούν όσοι αιφνιδιάστηκαν από την υποτίμηση. Αυτό

πάντως είχε ως αποτέλεσμα από την περασμένη Δευτέρα και μέχρι και προχθές να

εκτελωνισθούν χιλιάδες αυτοκίνητα, ενώ μεγάλος αριθμός παρέμεναν στις αποθήκες

των Τελωνείων περιμένοντας μέχρι και την τελευταία στιγμή να εκτελωνισθούν.