ΕΛΛΗΝΙΚΟ χάλκινο άγαλμα του θεού των ανέμων Αιόλου βρέθηκε ανοιχτά της ακτής

Τράπανι, κοντά στο Παλέρμο της Σικελίας. Το δίμετρο άγαλμα ήταν βυθισμένο εδώ

και 2.500 χρόνια και το ανέσυραν στην επιφάνεια Ιταλοί ψαράδες από βάθος 500

μέτρων. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το άγαλμα ήταν λάφυρο το οποίο μετέφεραν

Ρωμαίοι στρατιώτες από την Αθήνα. Ο θεός των ανέμων, όπως εκτιμούν οι Ιταλοί

αρχαιολόγοι, πρέπει να φιλοτεχνήθηκε κατά την ύστερη ελληνιστική περίοδο και

βρίσκεται σε καλή κατάσταση.