ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ κόμματα έχουν οικονομικά προβλήματα και αφήνουν απλήρωτους τους

τηλεφωνικούς τους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα η κρατική υπηρεσία

τηλεπικοινωνιών Τελεκόμι Σκιπτάρ να τους κόψει το τηλέφωνο…

Ανάμεσα στους… κακοπληρωτές είναι και το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα του

Φάτος Νάνο αλλά και το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης. Είναι

χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία έφτασε στο σημείο να κόψει τις τελευταίες

εβδομάδες τέσσερις γραμμές από το γραφείο του ίδιου του Αλβανού Πρωθυπουργού.

Άλλα είκοσι κόμματα έμειναν χωρίς τηλέφωνα.