Νέα πειραµατικά σχολεία µε στόχο το άριστα!

Πλήρης αναµόρφωση του θεσµού µε σχέδιονόµου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νίκος Μάστορας   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 20/12/2010 07:00 |
 Νέα πειραµατικά σχολεία  µε στόχο το άριστα!

Εκ βάθρων αναµόρφωση του θεσµού των πειραµατικών σχολείων που είχαν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, µε σκοπό να ξαναγίνουν κέντρα αριστείας, εισηγείται τώρα η Αννα ∆ιαµαντοπούλου.

Με σχέδιονόµου πουπροετοιµάζει αυτές τις ηµέρες το υπουργείο Παιδείας – και τα βασικά του σηµεία παρουσιάζουν σήµερα «ΤΑΝΕΑ» – προβλέπεται ηπλήρης αναµόρφωση του θεσµού: σύνδεση όλων των πειραµατικών σχολείων µε τα πανεπιστήµια, δηµιουργία τροποποιηµένων προγραµµάτων σπουδών ώστε να υλοποιούνται καινοτοµίες, ένταξη στον θεσµό και πρωτοβάθµιωνσχολείων (των 28 ολοήµερων πειραµατικών δηµοτικών που πρωτολειτούργησαν φέτος), ίδρυση νέων πειραµατικών σε περιοχές όπου λειτουργούν πανεπιστηµιακές σχολές, δηµιουργία πειραµατικών και στην επαγγελµατική εκπαίδευση και σύνδεσή τους µε τα ΤΕΙ. Επίσης προβλέπεται δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής µαθητών“µε αποδεδειγµένα ιδιαίτερες ικανότητες”, ενώτα νέα πειραµατικάθα οργανώνουν και οµίλους µαθηµάτων µαζί µε δηµόσια σχολεία των περιοχών τους µεσκοπό τη δηµιουργία πυρήνων αριστείας.

Σκοπός της κ.Αννας ∆ιαµαντοπούλου είναι να επανακτήσει ο θεσµός των πάλαι ποτέ προτύπων και πειραµατικών σχολείων την αίγλη των περασµένων ετώνκαι να αποτελέσουν ξανά κοιτίδα παραγωγής ιδεών. Κάθε πειραµατικόθα ακολουθεί ωρολόγιοπρόγραµµα ανάλογα µε τις ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας του. Προκειµένου νααναπτυχθούν οιιδιαίτερες ικανότητεςκαι κλίσεις των µαθητών, όχι µόνον του πειραµατικού σχολείου αλλά και των σχολικών µονάδων της ευρύτερης περιοχής που θα ενταχθούν, δηµιουργούνται όµιλοι. Θα λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραµµα (8ηκαι 9η ώρα) µία ή δύο φορές την εβδοµάδα και θα αφορούν γνωστικούς τοµείς όπως τα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία κ.λπ. αλλά και άλλα πεδία όπως τα εικαστικά, τον αθλητισµό. Στόχος είναι οι πυρήνες αριστείας και δηµιουργικότητας που θα αξιοποιούν τις αυξηµένες ικανότητες ορισµένων µαθητών χωρίς να υπονοµεύεται η κοινωνικοποίησή τουςλόγω αποκοπής από τηνοµάδα των συνοµηλίκων τους και ένταξης σε ειδικά τµήµατα. Πώς θα γίνεται η εγγραφή
Η εγγραφή στους οµίλους µαθητών που φοιτούν στα δηµόσια σχολεία της ευρύτερης περιοχής θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων και µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου σχολικού συµβούλου και του διευθυντή. Τα υφιστάµενα πειραµατικά σχολεία πουδιαθέτουν δηµοτικό, γυµνάσιο και λύκειο διατηρούν τη µεταξύ τους σύνδεση ώστε οι απόφοιτοι της µιας βαθµίδας να εγγράφονται αυτόµατα στην επόµενη. Ο αριθµός των µαθητών που θα εγγράφονται στο πειραµατικό γυµνάσιο είναι δυνατόν να είναι αυξηµένοςέως και 50% σε σχέση µε τοναριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένου δηµοτικού και η εισαγωγή θα γίνεται µε τεστ δεξιοτήτων. Αντίστοιχα, ο αριθµός των µαθητώνπου εγγράφονται στο πειραµατικό λύκειο είναι δυνατόν να είναι αυξηµένος έως και 25% σε σχέση µε τον αριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένου γυµνασίου.

Η ευθύνηκαι ταέξοδα µετακίνησης των µαθητών βαρύνουν τους γονείςτόσο για την πλήρη φοίτησή τους στα πειραµατικά όσο και στους οµίλους.

Σύµφωνα µε το σχέδιο, το διδακτικό προσωπικό των πειραµατικών σχολείων θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων της δηµόσιας εκπαίδευσης. Η επιλογή θα γίνεται µε βάση τον αξιολογικό πίνακα που θα καταρτίζεται από το Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο (ΕΕΣ) του κάθε πειραµατικού.

Ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός θα υποβάλλει την αίτησή του µετον φάκελο προσόντων τουστη σχολική µονάδα που θα έχει προκηρύξει τη θέση.Κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για δεκαπέντε το πολύ σχολικές µονάδες οποιαδήποτε περιφερειακής διεύθυνσης µεσειρά προτίµησης. Ο επιλεγόµενος θατοποθετείται για πενταετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται έπειτα από επαναξιολόγησή του. Στη διάρκεια της θητείας σε πειραµατικό ουδείς εκπαιδευτικός θα µετατίθεται ήθα αποσπάται.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κάθε Πειραµατικό θα ακολουθεί ωρο λόγιο πρόγραµµα ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας του

11
SKT
22/12/2010 03:11
@Τακης Καλαματιανος 20/12/2010 16:51

Έτσι είναι, τα λες πολύ σωστά.

Δεν είναι όλοι ίδιοι στο μυαλό, όπως δεν είναι όλοι ίδιοι και σε πολλά αλλα (αθλητισμό etc).
Αυτοί που έχουν το ταλέντο και τη διάθεση πρέπει να βοηθούνται πάση θυσία να πάνε μπροστά όσο πιο πολύ και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για το καλο της χώρας και για το καλο της εργατικής τάξης. Αλλιώς θα προοδεύουν κυρίως οι πλούσιοι και ας είναι και σκράπες.

Η επιλογή για την πρώτη γυμνασίου με αυστηρές εξετάσεις επιπεδου σοβαρότητας πανελληνιων.
Α_Κ
22/12/2010 00:10
Από ιδέες πάμε καλά. Απομένει να διευκρινισθεί πως θα πιστοποιούνται οι ''αποδεδειγμένα ιδιαίτερες ικανότητες'' των μαθητών, όταν στο δημοτικό οι μαθητές βαθμολογούνται σχεδόν ανεξαιρέτως με 10, και αποκλειστικά κατά την κρίση του εκάστοτε δασκάλου. Μήπως -λέμε τώρα- στήνεται ένας ακόμη αδιαφανής θεσμός μικροκομματικών εξυπηρετήσεων; Επίσης, ακατανόητο είναι γιατί τα πειραματικά σχολεία πρέπει να στελεχώνονται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς προερχόμενους από άλλα δημόσια σχολεία, εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη θητεύσει επί τουλάχιστον εξαετία στην κουλτούρα μετριότητας του δημοσίου.
Αγύριγο κεφάλι
21/12/2010 18:49
Kαι γιατί να μην γίνουν ΟΛΑ τα σχολεία πειραματικά; Κυρίως για σωστή και ακριβή σε στόχους, μάθηση και όχι βεβαίως γιά το… άριστα. Να, π.χ παρακολουθώ ότι σε κάποια μακρινή χώρα ένας ήταν μόλις απόφοιτος λυκείου και ήταν εκ των εξ απορρήτων του εκεί πρωθυπουργού και πήρε το πτυχίο του κατά την εκεί παραμονή του στο πρωθυπουργικό γραφείο, ελάμβανε μεγάλη αμοιβή και τον τρέμανε υπουργοί ,μορφωμένοι με γλώσσες, ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίων, μεγαλοεπιχειρηματίες κ.τ.λ. ΟΥΤΕ ΑΡΙΣΤΑ, ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. Πετυχημένος στη ζωή βγήκε ο άνθρωπος. Η επιδίωξη του ΑΡΙΣΤΑ στο πειραματικό μπορεί να του διαμόρφωνε τον χαρακτήρα σε απόκοσμο και να τον έκανε στη ζωή …αποτυχημένο.
από Μακεδονία
21/12/2010 15:40
Ορθώς μίλησε ο Τάκης ο Καλαματιανός.
ΝικοΣ
21/12/2010 15:33
Επι τελους! Η Ισοπεδωση προς τα κατω που ευαγγελιζονταν η Αριστερα τοσα χρονια (και που ακομα ευαγγελιζεται το ΚΚΕ) φαινεται να τελειωνει!
ΜΗΧΑΝΗ
21/12/2010 14:11
ΣΧΟΛΕΙΑ - ΠΥΡΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΤΕΙ !!! ΧΑΧΑΧΑ ΚΑΛΟ ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙ ΣΟΥ ΑΝΝΑ ΜΟΥ ....
Darthiir the Αbban
21/12/2010 10:56
Και είχα την εντύπωση ότι το σχολείο έχει ως στόχο την παιδεία και όχι την αριστεία...
Τώρα καταλαβαίνω γιατί ΄τα ελληνόπουλα δεν έχουν πλέον παιδεία!
Πειραιωτης Μαουνιερης
20/12/2010 19:28
...και τα παιδια των διδασκοντων,θα μπαινουν μεσα,με το ετσι θελω,οπως γινοταν παλια; Γιατι στην Ελλαδα ειμαστε,και εχουμε ακομα μνημη και θυμομαστε...
SB
20/12/2010 17:55
Μετα την καταστροφή που έφερε η ισοπεδωτική πρωτοπασοκική διακυβέρνηση του πατέρα (κατάργηση του χαρακτήρα αριστείας των προτύπων δημοσίων σχολειων π.χ. Βαρβάκειο) και η διάλυση κάθε έννοιας κοινωνικής ιεραρχίας με βάση την προσωπική αξία και ικανότητες, ο υιός με τα της σοσιαλίζουσας κατα την νεότητά της Αννούλα, επανανακαλύπτει τον τροχό: πειραματικά σχολεία με επιλεγμένους άριστους εκπαιδευτικούς, σκληρά εργαζόμενους και συνέχεια αξιολογούμενους. Δεν είναι κρίμα που χάσαμε 29 χρόνια; ....
Τακης Καλαματιανος
20/12/2010 16:51
Δεν εχουν τελειωμο οι παλινωδδιες του Πασοκ. Η Κα Διααμαντοπουλου θελει τωρα να αναδειξει πρωτυπα σχολεια αριστων. Απολυτως σωστα πραττει. Ας θυμηθει ομως οτι απο τα πρωτα μετρα του Πασοκ οταν ανελαβε , κακη τη μοιρα, τη διακυβερνηση της χωρας, ηταν να καταργησει η να απαγορευσει τις εισααγωγικες εξετασεεις σε σχολεια ιδιωτικα η δημοσια, τα οποια λειτουργουσαν με αξιωσεις σχολειων αριστουχων. Ο ψευτοσοσιαλισμος του που διακατεχοταν απο την εγκληματικη για το εθνος ισοπεδωση προς τα κατω, για να επικρατησουν δηθεν οι αξιες της ισοτητος , υπηρξε πολυ επιζημιος για τη χωρα { δυστ.υχως και σε τοσους αλλους τομεις ]. Εστω και τοσο καθυστερημενα λοιπον ας καταλαβει η Κα Δ. οτι οι κοινωνιες δεν προοδευουν με τους πολλους μετριους, αλλα με τους λιγους αριστους . Κι ας κανει καποτε και την αυτοκριτικη του αυτο το κομμα. Τοσο μαλλον που επιφανεις ηγετες του Πασοκ δεν εστειλαν τα παιδια τους στα δημοσια σχολεια , αλλα στα ... κολλεγια. Κι ας μη ειπουμε ονοματα.
Πετρος Τσονοπουλος
20/12/2010 12:16
ΕΙΣΘΕ ΓΕΛΟΙΟΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ!
ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ/ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕ ΕΙΣΑΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ?
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΞΑΝΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΙΜΟΥ (βλ τεστ δεξιοτητων δηλαδη Μ....ς) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ξεκαθαρες ΤΕΛΟΣ.
Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ, ΣΩΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΟΓΙΕΣ (ΠΡΑΣΙΝΕΣ Η ΜΠΛΕ). ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ TA ΑΡΘΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ< ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ>
ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ, ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΕΧΩΜΑΣΤΕ