Τι αλλάζει στους διορισμούς των εκπαιδευτικών

Του Χρήστου Κάτσικα  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/02/2010 14:56 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 06/02/2010 15:14 |

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους καταλόγους προσλήψεων του Υπουργείου Παιδείας. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας που αφορούν αλλαγές στο σύστημα πρόσληψης των εκπαιδευτικών στη δημόσια Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση έχουν δημιουργήσει σφοδρές αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς φαίνεται ότι από τη σχολική χρονιά 2011/12 αλλάζουν τα δεδομένα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών την επόμενη σχολική χρονιά θα γίνουν με το ισχύον σήμερα σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι για το σχολικό έτος 2010/11 το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να διορίσει:

α) Τη δεύτερη φουρνιά των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%). Με βάση τα στοιχεία από αυτή την κατηγορία θα διοριστούν συνολικά 2.536 εκπαιδευτικοί. (Από αυτούς οι 1060 είναι δάσκαλοι ωστόσο επειδή δεν υπάρχουν τόσοι θα μεταφερθούν 98 θέσεις στην επόμενη κατηγορία του 40%)

β) Από τον  ενιαίο πίνακα (ποσοστό 40%) περίπου 1690 εκπαιδευτικούς.

            γ) Περίπου 400 εκπαιδευτικούς (το 1/5 του συνόλου) από την κατηγορία εκείνη των εκπαιδευτικών που την 30.6.2008 είχε συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών θα πρέπει να διοριστεί μέχρι και το σχολικό έτος 2012−2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού τους (400 περίπου ετησίως ). 

δ) Άγνωστο αριθμό εκπαιδευτικών από την κατηγορία του 24μηνου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π διορίζονται (με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας). Τη σχολική χρονιά 2009/10 διορίστηκαν περίπου 1200 εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας.

ε) 500-600 πολυτέκνους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Τη σχολική χρονιά 2009/10 διορίστηκαν συνολικά περίπου 550 πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί.

Στ) 50-100 πρώην εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων.


ΠΟΣΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010/11 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΕΠ (60%)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ

(40%)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30ΜΗΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24ΜΗΝΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Πρώην εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων

2.536

1.691

402

Άγνωστος αριθμός

500 – 600*

50-100*
Ωστόσο, η δημοσιοποίηση του Σχεδίου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) αποκάλυψε τη δραστική μείωση των μόνιμων διορισμών. Στο ΠΣΑ αναφέρεται ότι το 2010 θα διοριστούν 3.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Όπως όμως δείξαμε παραπάνω η υποχρέωση του υπουργείου Παιδείας που απορρέει από το θεσμοθετημένο πλαίσιο (πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, κατηγορία 40%, 24μηνο, 30μηνο, πολύτεκνοι, ΕΙΔΑΧ) είναι να διορίσει τη σχολική χρονιά 2010-2011 περίπου 6.000 νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές όσους πάνω κάτω διορίστηκαν και τη χρονιά 2009-2010. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους 3.000 εκπαιδευτικούς;

 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Περιλαμβάνει όλα τα επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα οικογενείας και τέκνων για την κεντρική κυβέρνηση, επιχορηγούμενους φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με εξαίρεση 1000 εργαζομένων στην ασφάλεια, 3000 στην υγεία και 3000 εκπαιδευτικών

7-8.000 λιγότεροι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Καμία σύμβαση από τον Οκτώβριο του 2009. Κατάργηση των συμβάσεων έργου

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας στη συνάντησή του με τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών την επόμενη χρονιά 2010-2011 θα γίνουν με βάση το ισχύον σύστημα. Από τη σχολική χρονιά 2011-2012 όλες οι προσλήψεις θα γίνονται με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία στον ΑΣΕΠ. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι όποιος εκπαιδευτικός επιτυγχάνει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα παίρνει μόρια και από την προϋπηρεσία που έχει κάτι που ούτως ή άλλως συμβαίνει και σήμερα. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο «εξαφανίζει» από το εκπαιδευτικό τοπίο χιλιάδες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται, με βάση την προϋπηρεσία τους σε μια πορεία πρόσληψης ή διορισμού, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές ανατροπές στις ίδιες τις ζωές των αδιόριστων εκπαιδευτικών παραμένει και ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα. Πως εννοεί το Υπουργείο τη συμμετοχή στο ΑΣΕΠ; Οι προηγούμενες συμμετοχές και επιτυχίες στο ΑΣΕΠ θα πάψουν να ισχύουν; Μια νέα επιτυχία στο ΑΣΕΠ θα «κρατάει» ή αν δεν διορίζεται κάποιος θα πρέπει να επαναλαμβάνει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό των εκπαιδευτικών;

Είναι φανερό ότι η ανησυχία και τα ερωτηματικά των εκπαιδευτικών που περιμένουν διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο σχολείο είναι έντονα και γίνονται εντονότερα όσο από το Υπουργείο Παιδείας δεν ξεκαθαρίζεται το τοπίο. Πρόσφατα μάλιστα η Βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Σοφία Γιαννακά κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση στη Βουλή για το θέμα: «Ερωτάται η κα. Υπουργός -  Προτίθεται να απορροφηθούν όλοι οι 30μηνίτες ΠΕ 11 την σχολική χρονιά 2010 – 2011 σύμφωνα με τον νόμο που ορίζει ότι πρέπει να προσλαμβάνονται 409 εκπαιδευτικοί από το 30μηνο σε κάθε σχολικό έτος;»

Το κλίμαήρθε να επιβαρύνει και μια δήλωση του Υφυπουργού ΠαιδείαςΙ. Πανάρετουη οποία έγινε στο περιθώριο των εγκαινίων σχολείων της Θεσσαλονίκης. Εκεί ο Ι. Πανάρετοςδήλωσε, σχετικά με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, ότι θα προκηρύσσονται οι θέσεις από τα σχολεία, στα οποία θα υποβάλλονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους και θα γίνεται η επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια. Η πρόσληψη…αλά καρτ θεωρήθηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι συνδέεται με το προωθούμενο σχέδιο «Καλλικράτης» που εκτός των άλλων, επιχειρεί να περάσει τα σχολεία στους δήμους.

Η νέα αυτή «διαχείριση του εργασιακού βίου των εκπαιδευτικών» όπως ονομάστηκε από την Υπουργό Παιδείας, σύμφωνα με την  Αγγελική Φατούρου, μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, είναι φανερό ότι έχει μια μη αθέατη στόχευση: να «εξαφανίσει» από το εκπαιδευτικό τοπίο τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς που συνωστίζονται κάθε χρόνο στις λίστες του Υπουργείου Παιδείας και να μειώσει δραστικά τους διορισμούς στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τα στοιχεία των διεθνών Οργανισμών που παρουσιάζουν καλή, συγκριτικά με άλλες χώρες, την αναλογία εκπαιδευτικών/μαθητών στην Ελλάδα δεν παίρνουν υπόψη την γεωγραφική ιδιομορφία της χώρας (πολλά νησιά με λίγα παιδιά κλπ) που απαιτεί αυξημένες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Παράλληλα επισημαίνουν ότι η στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών- φορέων του Υπουργείου Παιδείας (Διευθύνσεις, Γραφεία εκπαίδευσης, ΟΕΕΚ, Πανεπιστημίων, Ακαδημίας κλπ) συνδέεται με το γεγονός ότι στις υπηρεσίες αυτές έχουν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από το 1992 με αποτέλεσμα να απαιτείται η απόσπαση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.

107
ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.
07/12/2010 07:13
Αν δεν δινονται κινητρα στους πολυτεκνους, σε λιγα χρονια η ελλαδα θα εχει μονο Αλβανους και παπουδες!!!.
Άδαμαντία Δελιόγλου
24/10/2010 01:24
Είμαι πτυχιούχος, μιλώ τρεις γλώσσες,με πτυχίο παρακαλώ, έχω ταμείο ανεργίας οκτώ χρόνα, ΕCDL 7 ενότητες, προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα δέκα χρόνια, πρωτοετής σε μεταπτυχιακό και πολύτεκνη, Η μόνη θέση στην οποία κατάφερα να διοριστώ ήταν σε πρόσφατη προκήρυξη ΥΕ κι αυτό γιατί είναι η μόνη κατηγορία στην οποία δεν έπαιρναν προσαύξηση οι συμβασιούχοι του δημοσίου, που όλοι ξέρουμε πώς μπήκαν. Εμένα δεν με κάλεσε κανείς από τον ΟΑΕΔ της περιοχής μου να συμμετάσχω σε stage. Ο διορισμός μου με οριστικά του 2010 έχει παγώσει, ποιός ξέρει ως πότε και τα φροντιστήρια 1000 ευρώ το μήνα τρέχουν. Οι πολύτεκνοι δεν έχουν ανάγκη το τυρί και τα μακαρόνια, τα οποία ουδέποτε καταδέχτηκα να πάρω,ούτε προνομίων. Τα παιδιά είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Δεν ζητώ προνομιακή μεταχείριση την οποία ποτέ δεν είχα,-κανείς δεν παίρνει στη δουλειά του μια μάνα με πολλά παιδια, δεν ξέρω γιατί- απαιτώ όμως ισότητα με όλους ακόμα και με αυτούς που χρόνια τώρα υπηρετούν το πελατειακό σύστημα με τα γνωστά αποτελέσματα. Αν θέλετε να τα βάλετε με κάποιους βάλτε τα με τους ακόλουθους των πολιτικών κι όχι με όσους αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με αγώνα και πείσμα. Ούτως ή άλλως αυτοί είναι περισσότεροι από τους πολύτεκνους και κάνουν και μεγαλύτερη ζημιά!
μαρια συριτουδη
08/09/2010 22:19
οι συναδελφοι γυμναστες που μπηκαν απο το πουθενα στην ολυμπιακη παιδεια και διοριστηκαν μονιμοι ,δεν μιλησε κανεις.οι πολυτεκνοι σας πειραζουν .κανενα προνομιο στους πολυτενους, και τα εξοδα τρεχουν .ειναι το ιδιο να πληρωνεις για ενα παιδι , απο το να πληρωνεις για πεντε.δινουν στο κρατος τα πενταπλα.μη μου πεις .....χαριζουν το τελος ταξινομησης ,το οποιο φυσικα τωρα χαριζουν σε ολους.ας σοβαρευτουμε λοιπον σε ενα κρατος που γερναει που καθε ελληνας που μπορει να κλεψει κλεβει, που οι πολιτικοι ειναι σαν τα μουτρα μας.ο Θεοδωρακης το εγραψε αλλα κανεις δεν το ειπε ....αλληλοσπαραγμος των ελληνων θελουν , τιποτα δεν είναι τυχαιο.αυτοι που εχουν τα παιδακια να τα χαιρονται και μαγκια τους και αυτοι που δεν θελουν παλι μαγκια τους.ο καθενας κανει τις επιλογες τους.ειμαι διορισμενη κ ας μην ειμαι πολυτεκνη τους συνχαιρω που δεν εχουν κλεισει ματι και ειναι συνεπης στην εργασια τους.Απο κατι αλλους που βαριουνται που υπαρχουν και το παιζουν συνδικαλες τεμπελιαζοντας τους προτιμω....φιλικα
Τσανάκα Μαρία
14/05/2010 17:11
Κυρία Ελεντά Στ.,

οι πολύτεκνοι συμμετέχουν συγκριτικά πολύ λιγότερο στα έσοδα του κράτους που προέρχονται από τη φορολογία εισοδήματος σε σχέση με τους λοιπούς Έλληνες, λόγω του κατά πολύ υψηλότερου αφορολόγητου εισοδήματος που προβλέπεται για αυτούς. Ταυτόχρονα, δικαιούνται ειδικών για αυτούς επιδομάτων, αποζημιώσεων ή διαφορετικά ορισμένων παροχών τα οποία οι υπόλοιποι δε δικαιούνται γιατί είναι άτεκνοι ή έχουν λιγότερα παιδιά. Έτσι, ένας πολύτεκνος δημόσιος υπάλληλος συμμετέχει αναλογικά λιγότερο στα έσοδα που αντλούνται από τη φορολόγηση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνει τις δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, όχι μόνο μέσω των επιπλέον παροχών ή τις μεγάλες διαφορές στο ύψος των επιδομάτων, αλλά και τα έξοδα στα οποία πρέπει να προβεί το ελληνικο κράτος προκειμένου να καλύψει τα κενά που δημιουργούν οι πολύτεκνοι π.χ. με τις άδειες κύησης, τοκετού, λοχείας, ανατροφής σε μεγάλο μήκος ετών ή τα μειωμένα ωράρια απασχόλησής τους. Έτσι, ένας πολύτεκνος επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κι άρα τον κάθε φορολογούμενο Έλληνα ξεχωριστά, περισσότερο από έναν μη πολύτεκνο.

Κατά δεύτερο λόγο, φυσικά και όλοι έχουν το δικαίωμα της άδειας, αλλά εξ ίσου προφανώς οι πολύτεκνοι έχουν το ίδιο δικαίωμα και κάνουν χρήση αυτού σε πολλαπλάσιο βαθμό.

Ο σύλλογος του συζύγου σας, είναι αξιέπαινος για την ευγένεια και κατανόησή του, ο δε σύζυγός σας καλύπτοντας ώρες απόντων δεν κάνει τίποτε παραπάνω από αυτό που κάθε συνάδελφός του κάνει.

Δεν κατάλαβα την παρατήρησή σας για τους 350, αλλά η εμμονή του δημογραφικού προβλήματος στην οποία αναφέρεστε απλώς καταδεικνύει την αποτυχία του μέτρου της θεσμοθέτησης παροχών για τους πολύτεκνους με σκοπό την ενθάρρυνση των γεννήσεων.

Όσο για τα παιδιά που δε θα έχουμε να διδάξουμε, ίσως να έχετε πλέον πληροφορηθεί πρόσφατα μέτρα όπως το υποχρεωτικό πεντάωρο υπερωριών στους διορισμένους εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων ή την αναθεώρηση προς τα επάνω του ενδεδειγμένου αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Οπότε, ποια στοιχεία ακριβώς προτείνετε να μελετήσω;
πανος
23/04/2010 14:55
ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΑΦΞΑΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΥΘΕΡΩ,ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ

----------Από ΤΑ ΝΕΑ Administrator------

Προειδοποίηση: Από την 1η Μαΐου δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με κεφαλαία ή/και λατινικά στοιχεία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας στην ελληνική γλώσσα μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) των Windows.

Ελεντα Στ.
21/04/2010 19:06
Κυρία Τσανάκα,
Σας διαβεβαιώ ούτε βάρος είναι τα παιδάκια μου, αλλά ούτε επιβαρύνεστε στη φορολογήσ? σας απ? τους πολ?τεκνους. Τα δικαιώματα μητρποτητας και αδειών τα έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, ακόμα και αν δεν είνναι πολύτεκνοι. Κανένα παράπονο δεν ακούστηκε γι''αυτό στο σύλλογο του συζύγου μου, ο οποίος ως άντρας έχει καλύψει πολλές ώρες άλλων. Αν θεωρείτε οτι το πρόβλημα στην εκπαίδευση το δημιουργούμε εμείς, φέτος περιμένουμε περίπου 350 άτομα, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο...... Σε λίγο βέβαια δε θα υπάρχουν παιδιά να διδάξετε......... Μελε''τήστε τα στοιχεία που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν.
Τσανάκα Μαρία
20/04/2010 17:26
Κυρία Ελεντά Στ.,

τα παιδάκια σας είναι δικά σας και να τα χαίρεστε. Τις εκπτώσεις και λοιπά βοηθήματα που έχετε κι εσείς κι ο σύζυγός σας και τα παιδιά σας εξαιτίας των τελευταίων, επίσης να το χαίρεστε. Επίσης να χαίρεστε τη στήριξη που σας δίνουν και θα σας δίνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας.

Όλοι εμείς οι υπόλοιποι όμως που στηρίζουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την απουσία των πολυτέκνων απο τη δουλειά τους (μειωμένα ωράρια, συνεχείς άδειες κύησης, τοκετού, ανατροφής, κ.λπ), επιβαρυνόμαστε από τις διευκολύνσεις, αλλά και τις διάφορες εκπτώσεις, ενισχύσεις, ισόβιες συντάξεις, επιδόματα, κ.λπ. προς αυτούς, δεν έχουμε ούτε τη στήριξη ούτε τη χαρά που εσείς απολαμβάνετε και θα απολαμβάνετε από τα παιδιά σας, αλλά ούτε και τη διάθεση να τα φροντίσουμε για να διαβάσετε εσείς με την ησυχία σας. Στην περίπτωση που τα παιδιά σας σας είναι βάρος, σας υπενθυμίζουμε ότι δε σας υποχρεώσαμε εμείς να τα αποκτήσετε, ούτε σας το ζητήσαμε. Ήταν δική σας επιλογή.

Εμείς επωμιζόμαστε γενναιόδωρα και γενικότερα γενναία το βάρος της στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών σε βάρος του δικού μας φορολογητέου εισοδήματος και της άνεσής μας. Καιρός να επωμιστείτε κι εσείς το βάρος των επιλογών σας, το οποίο δεν έχετε κανένα δικαίωμα να φορτώνετε στους υπόλοιπους. Τα παράθυρα που επιτρέπουν την αθρόα είσοδο των πολυτέκνων στις δημόσιες υπηρεσίες, επιβαρύνοντας το δυναμικό τους, είναι καιρός να κλείσουν.

Όσον αφορά την προσφιλή στους πολυτέκνους καραμέλα περί της "θυσίας" τους για τη λύση του δημογραφικού προβλήματος, τα ισχυρά έθνη δεν στηρίζονται στον αριθμό των μελών τους, αλλά στην ποιότητα των στρατηγικών επιλογών τους.
Ελεντά Στ.
16/02/2010 18:40
Σε όλους εσάς που τα έχετε βάλει με τους πολύτεκνους,
ελάτε να φροντίσετε τα παιδάκια μου , να τους προσφέρετε αυτά που χρειάζονται και εγώ θα κάτσω να διαβάσω! Ας σοβαρευτούμε λίγο!
Λια
09/02/2010 23:30
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΟΤΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ , ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ.
ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ.
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΠΟΥΝΕ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ.
ΤΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΙΡΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΩΡΙΜΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΤΕ ,ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ.

ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
Παχατουρίδου Θεοδώρα
09/02/2010 23:22
Αγαπητή Αστραπή δεν ξέρω πόσοι απέκτησαν προηπυρεσία με πλάγιους τρόπους , αλλά είναι σίγουρο ότι χιλιάδες συνάδελφοι πασχίζουν για πολλά χρόνια και συγκεκριμένα από το 2000 και ίσως και πιο πριν για να μαζέψουν αυτά τα μόρια που απαιτούνται για τον πολυπόθητο διορισμό. ''Οταν δηλαδή εσύ και πολλοί άλλοι σαν και εσένα είσασταν ακόμη στο Λύκειο , εμείς τρέχαμε από σχολείο σε σχολείο και ίσως να μας είχατε και καθηγητές στην ΠΔΣ. Μην μου λες λοιπόν μόνο ΑΣΕΠ, και μάλιστα πως δεν κοιτάς να βολευτείς γιατί προσβάλεις την νοημοσύνη μας! Πτυχίο του 2006 ... κάτσε λοιπόν εσύ και όλοι εσείς με τα πρόσφατα πτυχία στη σειρα για κάποια χρόνια , και στη συνέχεια ελάτε να τα ξαναπούμε. Εκεί που είσαι είμουν και εκεί που είμαι θα έρθεις....
NIKH
09/02/2010 20:34
GIA MIA FORA AW MILHSOYN XEKATHARA!! BARETHIKA NA APOKRYPTOGRAFW TI KRYBOYN OI DHLWSEIS TOYS!!! 2 FORES ASEP,2 XRONIA ANAPLHRWTRIA, STERHSEIS PROSWPIKES, THYSIES KAI EXODA!AS MAS POYN XEKATHARA.TOYLAXISTON NA XANA ARXISOYME TO DIABASMA OSO EINAI NWRIS! FOVAMAI PWS APOFASIZOYN GIA MAS XWRIS EMAW.
zoitza
09/02/2010 18:14
Και τι θα γινει με αυτούς που θα συμπληρώσουν 30 μήνο μετα το ετος 2010-2011 που θα ισχύσει το παλιό σχέδιο; Θα πρεπει και αυτή να δώσουν ΑΣΕΠ; Την προυπηρεσία την χανουν μετα.
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
09/02/2010 10:34
ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.ΟΜΩΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΑΣ-ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ.
Λευθέρω
09/02/2010 10:17
@Δημήτρης: "Αγαπητη κυρία Λευθέρω σε ένα μηνυμά..ειλικρίνεια.." Δημήτρη. Καλό θα ήταν να μιλάμε με αναφορές. Ευσταθεί καλύτερα να θεωρούμε είτε ότι εσείς παρερμηνεύσατε κάτι είτε ότι η μνήμη σας είναι επιλεκτική. Καλύτερα από το να αμφισβητούμε την ειλικρίνεια του άλλου. 1. Εκπαιδευτικοί δεν είναι μόνον οι καθηγητές των Δημόσιων σχολείων. 2. ΔΕΝ είμαι εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο. Εχω εργαστεί ως δασκάλα στον τομέα των καλών τεχνών και σε εκπαίδευση ενηλίκων/τριτοβάθμια. Ναι-τότε θεωρούμουν συνάδερφος.
αστραπή
09/02/2010 08:17
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ-ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ- ΦΠΨ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (γιατί η υπομονή μας εξαντλήθηκε)
νικολέττα βαρδακη
08/02/2010 19:42
οι περισσοτεροι εχουν μαζεψει προυπηρεσια με πλαγιους τροπους!διορισμός μονο μεσω ασεπ για ολους και με βασει την ημερομηνια κτησεως πτυχιου...για αποφυγη παρεξηγησεων εχω πτυχιο του 2006,δεν παω δηλαδη να βολευτω.ευχαριστω.
Έκτορας
08/02/2010 19:00
Η κυρία Βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Σοφία Γιαννακά πρόσφατα ερώτησε :

Ερωτάται η κα. Υπουργός - Προτίθεται να απορροφηθούν όλοι οι 30μηνίτες ΠΕ 11 την σχολική χρονιά 2010 – 2011 σύμφωνα με τον νόμο που ορίζει ότι πρέπει να προσλαμβάνονται 409 εκπαιδευτικοί από το 30μηνο σε κάθε σχολικό έτος;

Γιατί κυρία Γιαννακά αναφέρεστε συγκκριμένα στο κλάδο με τους 30μηνίτες ΠΕ 11 (φυσικής αγωγής) και όχι στο σύνολο των εκπαιδευτικών; Μήπως αυτοί ανήκουν στο κομματικό σας ακροατήριο; Μήπως θα έπρεπε να ρωτήσετε επίσης και για τους χιλιάδες άλλους εκπαιδευτικούς που έχουν αλλεπάλληλες επιτυχίες στον ΑΣΕΠ και σκοπεύετε να τους πετάξετε για άλλη μια φορά έξω από την δημόσια εκπαίδευση;;
Δημήτρης
08/02/2010 15:02
Πολλές παροχές και ακόμη περισσότερες διευκολύνσεις σε πολυτέκνους και όλοι θα τις στηρίξουμε....όχι όμως εις βάρος άλλων συναδέλφων....γιατί να αποτελεί κριτήριο για τοποθέτηση και για διορισμό ο αριθμός των τέκνων και γιατι κάποιοι που για διαφόρους λόγους δε μπορούν να τεκνοποιήσουν να είναι καταδικασμένοι να μην επιστρέψουν ποτέ στο τόπο τους ή να μη διοριστούν...???...και τι θα γίνει με αυτούς που αποφασίζουν να αφιερώσουν όλο τους το είναι για μετεκπαίδευση,μεταπτυχιακά,διδακτορικά και πρόσθετη εκπαίδευση και σε απλά λόγια αποφασίζουν να κάνουν <<καριέρα>>σε αυτό που αγαπούν..???...θλίβομαι και αγανακτώ όταν ακούω απο συναδέλφους το επιχείρημα ότι δεν έχουν χρόνο να διαβάσουν εξαιτιάς των παιδιών....εκπαιδευτικός που δε προετοιμάζειι την διδακαλεία του είναι σα να προετοιμάζει την αποτυχία...... Οι ώρες που απαιτούνται για μελέτη,για προετοιμασία και για αξιολόγηση μετά το διορισμό είναι πολλαπλάσιες και από τις ώρες που απαιτούνται για προετοιμασία για πανελλήνιες, για τη κτήση του πτυχίου,και για την επιτυχία στον ΑΣΕΠ....ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιολογία<< δεν έχω χρόνο>> και αν πραγματικά δέν έχουμε δεν αναλαμβάνουμε την ύψιστη ευθύνη της διαπαιδαγώγησης και επιμόρφωσης των νέων αυτού του τόπου,,,,.το λειτούργημα του εκπαιδευτικού απαιτεί πολλές θυσίες και καθημερινή μελέτη.....
Δημητρης
08/02/2010 14:29
Αγαπητη κυρία Λευθέρω σε ένα μηνυμά σας σημειώσατε ότι δεν είστε εκπαιδευτικος, ενώ σε ένα άλλο απευθύνεστε σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς.....κανείς δεν αμφισβητεί την αγάπη που μπορεί να έχετε για τα παιδιά αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι και η ειλικρίνεια είναι ένα προσών που θα πρέπει να μας διακατέχει ως εκπαιδευτικούς αλλά και ως ανθρώπους...... στο δια ταύτα... ακούω συχνά το επιχείρημα ότι ένας πολύτεκνος δεν έχει το χρόνο να διαβάσει για να δώσει εξετάσεις στο βαθμό που οι άλλοι μπορούν κάτι που είναι κατανοητό,όπως και αυτονόητο είναι ότι δεν θα τον έχουν και αφότου διοριστούν.....και ερωτώ λοιπόν.... η καθημερίνη προετοιμασία της διδασκαλίας για κάθε ώρα στο σχολείο απαιτεί τον αντίστοιχο ή και παραπάνω χρόνο...???...πολλαπλάσιες απο τις ωρες για προετοιμασία για πανελλήνιες, για ΑΣΕΠ, αλλά και από τις διδακτικές ώρες, θα απαντούσε ένας ευσυνήδειτος και με διάθεση να πετύχει τους διδακτικούς άλλα και παιδαγωγικούς στόχους του εκπαιδευτικός.....που θα βρείτε αυτό το χρόνο αφότου διοριστείτε..???..
ευγενια λαμπροπουλου
08/02/2010 14:02
ελπιζω η υπουργος να λαβει υποψη της την προυπηρεσια και να μην ειναι μονο κριτηριο ο ΑΣΕΠ διοτι εχει ο καθενας απο εμας ενα προγραμματισμο και αλλαζοντας οι κυβερνησεις συνηιθως δεν ξερεις εσυ τι σου ξημερωνειι παντως η αληθεια ειναι οτι πιστευαμε σε κατι καλυτερο απο αυτη την κυβερνηση αλλα τα πραγματα ειναι απαγοητευτικα. δεν ειμαστε δυστυχως στην αρχη της καριερας μας και να δινουμε συνεχεια εξετασεις ευχαριστω για την υπομονη σας να με διαβασετε
ευαγγελια αναστασοπουλου
08/02/2010 13:24
ειναι αδικο νομιζω να εχουμε διδαξει τα παιδια σε απομακρυσμενα μερη της περιφεριεας για 5 χρονια βαζοντας τα εξοδα απο την τσεπη μα ς και τωρα να μας λενε δεν μπορουμε να συνεχισουμε . υποψιν οτι εχουμε μεταπτυχιακα σε διδακτικη του αντικειμενου μας αγγλικα γαλλικα και προυπηρεσια πεντε χρονων και να κρινομαστε ακαταλληλοι ειναι πολυ βαρυ πιστευω
daniel
08/02/2010 13:21
Λευθέρω 8/2/2010 10:01 Πολύ σωστά τα λετε... Ετσι ακριβως είναι.. Και μιλαω εκ πειρας μιας και είμαι αρκετά χρόνια σε δυσπρόσιτα σχολεία και βλέπω τι αριθμοί προσωπικού υπάρχουν στα χαρτιά και παίρνουν τα ωραία στρογγυλα μοριάκια τους και πόσοι είναι πραγματικά εκει.. Μην ανοιξω το στομα μου... Και δεν υπολογιζονται σε 11000 αλλά σε ..18000 οι αποσπασμενοι.. Οι πρωτες εκτιμησεις διναν εναν αριθμό γυρω στις 10000 αλλά όταν αρχισαν να τα βαζουν κατω το νουμερο ξεφυγε.. Και να σας πω κι αυτό, για να ξερετε, τη γραφική δουλεια για όλους αυτους τους μαμοθρεφτους και τους τσάτσους που αριθμούν σε καθε δυσπρόσιτο σχολείο περι τα 35-50 άτομα, τις μισθοδοτικες τους καταστασεις, τις μεταβολές τους, τις άδειές τους (ναι παίρνουν και τετοιες και πάμπολλες, αναρρωτικές και κανονικες), όλα τα χαρτιά τους, είναι υποχρεωμενοι να τα διεκπεραιώνουν οι 8-15 συναδελφοι-κορόιδα που υπηρετουν εκει, που επιφορτίζονται και όλη τη λειτουργία του σχολείου.. Κερατάς και ζημιωμένος..
daniel
08/02/2010 13:06
Κύριε Πειραιώτη μου και γω δεν είμαι υπερμαχος του διορισμού στη δημοσια εκπειδευση βασει ..τεκνοποίησης, απλά αναγνωρίζω πως ένας άνθρωπος με αυξημενες υποχρεώσεις έχει παραπάνω δυσκολίες στην προετοιμασία του για το διαγωνισμό, δε συμφωνείτε; Δε λεω επουδενί να μπουνε κατά προτεραιότητα χωρίς εξετασεις, απλά να μοριοδοτούνται παραπάνω από τους άλλους, να είναι μια από τις παραμετρους μοριοδότησης .. και δε μιλησα για πολύτεκνους, εσείς το πήγατε στο θ΄λεμα των πολυτέκνων, αλλά για σωστή μοριοδότηση όλων των στοιχείων: Πτυχια, μεταπτυχιακα, διδακτορικά, ερευνες, ετος κτησης πτυχίου, κοινωνικά κριτήρια κλπ, κατα τετοιο τροπο ωστε να μην είναι καθοριστικό για τους άλλους συνυποψηφίους τους, αλλά εν τούτοις να προσθετει κάτι παραπάνω σε ανθρώπους που για τους χ λόγους δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες... Εξ''΄αλλου είπε κανείς ότι οι πολύτεκνοι πχ, δε μπορούν να επιδείξουν "γνώσεις και αφοσίωση" επειδή είναι πολύτεκνοι;...
Λευθέρω
08/02/2010 12:12
Η εκπαίδευση δεν είναι φιλόπτωχο ταμείο ούτε οργανισμός απασχόλησης του κάθε πικραμένου θέλωναδιοριστώαπλά. Το μόνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους είναι να εξασφαλιστεί επιτέλους ένα σωστό σύστημα ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Αμήν.
Δημητρης Σ.
08/02/2010 12:09
Kαταρχην, ως πολυτεκνοι εκπαιδευτικοι προσλαμβανονται οσοι εχουν σχετικο πανεπιστημιακο πτυχιο, αρα τα περι ελλειψης γνωσεων του αντικειμενου δεν στεκουν.. το να δωσεις και να πετυχεις λοιπον σε ενα γραπτο διαγωνισμο οπου επιβραβευεται η αποστηθιση, δε σημαινει απαραιτητα οτι κατεκτησες και τη γνωση... εκει λοιπον σαφως υπερεχει αυτος που εχει το χρονο να ασχοληθει με τη μελετη και την αποστηθιση, οι πολυτεκνοι παντως σιγουρα δεν τον εχουν.. οποιος εχει παιδια σιγουρα θα το καταλαβαινει αυτο....τωρα για το αν αφοσιωνονται στη δουλεια τους, να ειστε σιγουροι οτι ενδιαφερονται για τα παιδια πολυ περισσοτερο (το αποδεικνυουν αλλωστε) απο αλλους που δηθεν κοπτονται για αξιοκρατια και τους φταινε οι πολυτεκνοι που δεν μπορουν να διοριστουν..
Σ.Σ.: δεν ειμαι ουτε εκπαιδευτικος ουτε πολυτεκνος, αλλα δε μπορω να βλεπω σχολια σεξιστικου τυπου για ανθρωπους που μαλλον εχουν πολυ περισσοτερο ηθος και αρχες απο τους σχολιαζοντες..
Λευθέρω
08/02/2010 12:04
Εκπαιδευτικοί που θέλουν να γίνουν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ επειδή ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κι όχι απλά το δημόσιο. Ας βρούμε τρόπους να τους διαλέξουμε σωστά. Ο υπάρχον ΑΣΕΠ δυστυχώς δεν καλύπτει αυτή την ανάγκη. Αν τους βρίσκαμε θα βελτιώνονταν κι η εκπαίδευση. Η εσωτερική κατανάλωση γκρίνιας βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Δε γίνεται να είμαστε όλοι κερδισμένοι.
Stelios
08/02/2010 11:24
Αγαπητοί συνάδελφοι με αφορμή τη ψήφιση νόμου που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας για την ενδεχόμενη κατάργηση των υπαρχόντων πινάκων προϋπηρεσίας αναπληρωτών- ωρομισθίων θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι αναρτήσαμε κάποια από τα βασικά αιτήματα του κλάδου μας στα οποία το Υπουργείο Παιδείας δείχνει να κωφεύει.
Ζητούμε λοιπόν και την δική σας στήριξη σε αυτά τα αιτήματα ώστε αυτή η ανάρτηση- προώθηση των αιτημάτων μας να είναι ένα, με ονοματεπώνυμο, ηχηρό μήνυμα της δυναμικής μας παρουσίας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας.
Σας καλούμαι όλους τους συνάδελφους αναπληρωτές, ωρομίσθιους, αδιόριστους εκπαιδευτικούς, σπουδαστές των παιδαγωγικών τμημάτων όλης της χώρας που αισθάνονται αδικημένοι από τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο της Παιδείας με την προαναγγελθείσα κατάργηση των πινάκων προϋπηρεσίας να συνυπογράψετε τα αιτήματα μας, τα αιτήματα όλων μας.
Η διεύθυνση για την υπογραφή της διαμαρτυρίας, καθώς και το κείμενο διαμαρτυρίας είναι:
http://www.gopetition.com/online/33191.htmlΠρωωθήστε την διεύθυνση σε συναδέλφους.
STELIOS K.
08/02/2010 10:22
ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΑΠΛΟ. Η ΕΡΗΜΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΙ ΡΟΛΟ ΕΙΧΕ;;; ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΧΕ ΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΠΩΣ ΦΑΝΗΚΕ.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ;;; ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ;;; ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;;; ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑΧΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤOY ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ (ΑΣΕΠ).
ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ. ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ????? ΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΙΑ ΠΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.
Λευθέρω
08/02/2010 10:01
@pan pan "Για τους 11.000 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς δεν ακούω να λέγεται τίποτα." Αν και θαρρώ πως το φούσκωσες λίγο το νούμερο, να γιάσει το στόμα σου φίλε/η παν παν... 1. Αγαπητά καλομαθημένα καθηγητόπουλα, δάσκαλος θα πει επιτελώ μέγα ιερό έργο και είμαι έτοιμος σαν να προσφέρω σε κάθε γωνιά αυτής της έρμης χώρας. Σε κάθε ελληνόπουλο-σε κάθε πολίτη. 2. Όποιος δεν ξέρει το 1. go to end. Τελος. Ας τραβήξει για άλλο επάγγελμα που διατίθεται μόνο στην πόλη του ή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ας πάψει πια αυτή η χώρα να συντηρεί μαμόθρεφτους. Διορίζομαι, δεν μου αρέσει εκεί που με πήγαν, βάζω βισματάκι, στέλνουν άλλον στη θέση μου και καταλήγουμε να πληρώνουμε ΟΛΟΙ 2 αντί για 1. Κάνετε έναν πολλαπλασιασμό παρακαλώ... Η έννοια της απόσπασης υπάρχει για περιπτώσεις ανάγκης και για σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις. Έλεος πια.
Πειραιωτης Μαουνιερης
08/02/2010 09:47
Οχι κυριε Δανιηλ μου,καθολου δεν πρεπει να λαμβανονται τετοια κριτηρια,πολυτεκνιες πχ,σε τετοιες δουλειες,που απαιτουν και γνωσεις και αφοσιωση.(Γιατι αλλοιως,καποιος θα μπορουσε να πει,αλλος...μαμεί,κι αλλος πληρωνει.Ετσι δεν ειναι;). Για κλητηρες και καθαριστριες,ναι,να ληφθουν υπ οψιν,αλλα μελετημενα και εκει.
Πειραιωτης Μαουνιερης
08/02/2010 09:42
Tους νομους,δεν τους θεσπιζουν οι πολυτεκνοι,αλλα βαζουν αυτη την λαλιστατη κυρια,σε συνεργασια με τον Αυτια,να κανουν κολαση την πρωινη ζωνη,ωστε ο υπουργος,που σιγα μην τον νοιαζει,να υποκυπτει καποια στιγμη,και να τους κανει το χατηρι. Τα παιδια του Υπουργου,δεν προκειται να πανε στα...ευαγη ιδρυματα του τοπου μας,αλλα πανε κατ ευθειαν στα εξωτερικα.Κοροιδο ειναι να τα στειλει εδω;
ΒΑΛΗΣ Π.
08/02/2010 09:22
Αφου κανετε τον κοπο και γραφετε τοσο αναλυτικο αρθρο κ. Κατσικα φροντιστε τουλαχιστον να ειναι αξιοπιστα αυτα που γραφετε. Τα νουμερα σας ειναι λαθος. Οι προκυρηχθεισες θεσεις ΑΣΕΠ 2008 ηταν συνολικα 5072 αλλα επειδη οι δασκαλοι δεν κατορθωσαν να γραψουν πανω απο τη βαση ολοι οσοι απαιτουνταν για να μπουν στους διοριστεους, τελικα οι θεσεις διοριστεων που καλυφθηκαν για ολες τις βαθμιδες ηταν 3903 (στοιχεια απο το site του ΑΣΕΠ). Από τις ανακοινωσεις μονιμων διορισμων του υπουργειου προκυπτει ότι για το 09-10 διοριστηκαν από τους πινακες ΑΣΕΠ περιπου 2200 μονιμοι για ολες τις βαθμιδες οποτε για το 10-11 μενουν να διοριστουν περιπου 1700 και όχι 2536 όπως αναφερετε στο αρθρο σας. Αρα εχουμε 1700(60%) 1133(40%)=2833 και κατι υπολοιποι για να φτασουμε τους 3000. Αυτά τα νουμερα μαλλον εχουν υποψη στο υπουργειο και όχι αυτά που αναφερετε εσεις. Τα θεματα αυτά αφορουν χιλιαδες εκπαιδευτικων με αντικτυπο στις ζωες τους και ακριβως ετσι θα πρεπει να αντιμετωπιζονται.
Γιώργος Φ.
08/02/2010 09:04
κ. Κάτσικα αναδεικύεται με σωστό τρόπο και χωρίς κραυγές ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό απαιτεί γνώση της κατάστασης αλλά και τόλμη γιατί δεν πρέπει να χαριστούν κάστανα στο Υπουργείο που έχει τη βασική ευθύνη. Κοντεύουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι το να έχει κανείς δουλειά είναι θέλημα Θεού. Το να ζούμε από το μισθό μας, το να έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, το να μπορούμε με τη δουλειά μας να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας θεωρούνται απαιτήσεις από μερικούς και ιδιαίτερα από τους κυβερνώντες λίγο πολύ παράλογες. Συγγνώμμη που σας το λέω έτσι ωμά αλλά είναι φανερό ότι τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση όσο και η τωρινή στην πράξη μόιάζουν σα δυο σταγόνες νερό. ΔΥΣΤΥΧΩΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
08/02/2010 08:17
Απο τη μια κοβουν τα προνομια των πολυτεκνων , απο την αλλη νομιμοποιουν χιλιαδες μεταναστες, οπως καταλαβατε η Ελλαδα αργοπεθαινει, οταν το καταλαβουν ορισμενοι θα ειναι αργα...
daniel
08/02/2010 02:19
ΑΝΝΑ 7/2/2010 23:52 Αννούλα δε μας τα λες καλά και έχεις και προσβλητικό υφος..Διορθωσε το γιατι ποτε δεν ξερεις με ποιον μιλάς και τι έχει πετυχει... Επίσης και πόσα περισσότερα από σενα μπορεί να ξερει για τα πραγματα.. Δεν ξερω αν γενικά εκφραζεσαι ετσι αυταρχικά και ξερολίστικα, πάψε όμως να τους βλέπεις όλους γυρω σου ως εχθρούς και συνομώτες. Και βεβαια εννοείται πως δεν έχω σχεση με τον Γιαπωνεζο παρατηρητη.. Ούτε καν μου περασε ποτέ από το μυαλό να υπογραψω 2 απόψεις...Ισως σε άλλους που περναει να το κανουν κιόλας... Και δεν ξερω για ποιο λογο υποστηρίζεις τόσο τους εκπαιδευτικούς που είναι στα Υπουργεια και τις διευθυνσεις τη στιγμή που πολλά σχολειά μας είναι αδεια από δασκάλους, αλλά να σε πληροφορησω πως επειδη καταλαβαινω πολύ καλά το θέμα και το ξερω από μεσα, πολλοί -οι περισσότεροι- από αυτους δεν έχουν κανενα μα κανενα σοβαρό λογο και καμία δουλειά να βρίσκονται στις γραφειαρες τους, πλην για να παίρνουν τα μοριακια των δυσπροσίτων νησιών μας και να είναι σπίτι τους... Το ''πιασες η να το επαναλάβω;... Εκτός και το ξερεις πολύ καλά και γι'' αυτό τους υποστηρίζεις.. Και εκφρασεις όπως "συνελθε", "άσχετος" και "δε θα καταλαβεις" όταν μιλάς με αγνώστους συνμιλητές, σίγουρα δε είναι "τιμή και καμάρι" για κανενα εκπαιδευτικό σχολείου που θέλει να μορφωνει τα παιδιά μας, πόσο μάλλον για τους μαθητές του να τον έχουν δάσκαλο...
daniel
08/02/2010 01:58
Εσύ κυριε Πειραιώτη μαουνιέρη από όλα αυτα που εγραψα αυτα καταλαβες; Γιατι αν καταλαβες αυτά για τα οποία εγραψες ή εχεις αντιληπτικό πρόβλημα, ή η οπτική σου είναι ασπρο-μαυρο σαν τις γατες του Τσουν Εν Λάι, απλοποιημενη και εν τελει φασιστική.. Γιατί πουθενα δεν ειπα να πιανουμε δουλεια με χαρτι αποριας. Αυτα είναι δικά σου λόγια.. Επίσης δεν ξερω αν διαβασες τις προηγούμενες σελίδες να δεις τι εχω γραψει.. Απλά εθεσα ερωτηματα για το κατα πόσο δικαια είναι η κοινωνία μας και που οδηγει τους ανθρωπους.. Συμφωνω να πιάνουν δουλεια οι καλυτεροι για τη δουλειά.. Με τα ίδια κριτηρια εξεταζόμενοι.. Τα κοινωνικά κριτηρια κατα τη γνωμη σου δεν πρέπει όμως να λαμβανονται υπόψη καθόλου; Ο βαθμος του πτυχίου; Ο χρονος κτησης του; Τα μεταπτυχιακά; Διδακτορικά; Η οικογενειακη κατασταση; Τα προβλήματα υγείας (μεσογειακή αναιμια κ.α); Να τα ισοπεδώσουμε όλα αυτά και να τους κρίνουμε όλους με τα ίδια επακριβώς μετρα και σταθμά, τη στιγμή που οι προσπάθειές τους, οι επιτυχίες τους ή οχι, η κατασταση υγειας τους δεν είναι ίδιες; Τη στιγμή που η ίδια η ζωή δεν τους έδωσε τα ίδια μετρα κια σταθμα με τους άλλους; Να τους πετάξουμε σε ένα άλλο Καιάδα; Να μη μοριοδοτούνται έστω και λίγο, όχι καθοριστικά, για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όλα αυτά; Όλοι ξεκινουν από το ίδιο εφαλτηριο κατα τη γνωμη σου; Κι αν όχι, δεν έχει ιδιαίτερη αξία εκείνος που χρειαστηκε να αντιπαρέλθει πολλά περισσότερα προβλήματα, από κεινον που τα βρηκε στρωμενα και είναι στο ίδιο σημειο;;Για σκεψου λίγο και μετα μου μιλάς για τις γατες του Κινεζου.. Αν είσαι εκπαιδευτικός, αναλγησία διδασκεις στους μαθητες σου; Μάθε τους καλύτερα πως σημασία δεν έχει μόνο που φτάνεις, αλλά από που ξεκινας..
Idiwtikos Ypallilos
08/02/2010 00:29
Δηλαδη τι παραπονιεστε τωρα πρεπει το Ελληνικο κρατος να εξασφαλιζει μια θεση για ολους...Οσοι ονειρευεστε 1300Ευρω το μηνα και διακοπες καλοκαιρι, χριστουγεννα και πασχα να πατε να τα βρειτε στον ιδιωτικο τομεα αυτα....φιδια.... Ο χημικος, ο φυσικος, ο ΙΤ developer κλπ σχολες των πανεπιστημιων με πολυ ανωτερα μορια απο τις δικιες σας τι πρεπει να κανει οταν παλευει τα πρωτα χρονια της δουλειας του με 700ευρω και πολλες φορες ανασφαλιστος και απληρωτες υπερωριες...ΜΗΠΩΣ να τον βρει και αυτον μια θεση το κρατος στο δημοσιο...ΜΗΠΩΣ οση τελειωνουμε καποιο ΑΕΙ ή και ΤΕΙ να γινομαστε δασκαλοι και καθηγητες για να εχουμε σιγουρο το μελλον μας (μιας και αυτο μας ειπαν οι μαμαδες μας...)...ΜΗΠΩΣ να μπουμε ολοι στο δημοσιο βρεξει χιονησει τα ΕΥΡΩ θα πεφτουν χτυπαμε και μια αναρρωτικη εεεεε.... Ή μηπως να κανουμε κανενα μεταπτυχιακο μετ''αποδοχων..... ΟΥΣΤ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΑΔΕΣ και αν βρειτε κανεναν αυστηρο διευθηντη κλεγεστε... ΑΝ προσφερατε σωστη παιδεια δεν θα ηταν απαραιτητα τα φροντηστηρια και τα ιδιαιτερα που εσεις οι ιδιοι τα κανετε για να τα οικονοματε...Βαζετε τους γονεις σε εναν φαυλο κυκλο αντλωντας τους ολα τα ευρω...ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ να πατε σε κανα ξενο κρατος να δειτε πως ειναι η παιδεια χωρις φροντιστηρια...Μαθαμε ολοι τωρα ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΨΙΜΟ ολα....
ΑΝΝΑ
07/02/2010 23:54
@Ξένιος 6/2/2010 22:30, Αν είσαι 20 χρόνια αναπληρωτής έπρεπε να έχεις διοριστεί...........Κάτι δεν μας λες καλά.......
ΑΝΝΑ
07/02/2010 23:52
@daniel 6/2/2010 23:51, Είσαι και εσύ σαν τον φίλο σου τον ΓΙΑΠΩΝΕΖΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ (αν δεν είστε ο ίδιος άνθρωπος). Λοιπόν, ξαναδιάβασε τη διαδικασία όπως την περιέγραψα μπας και συνέλθεις. Η συνέντευξη των ημετέρων που αναφέρεις ισχύει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (ανάληψη διεύθυνσης σχολείου, προϊστάμενος γραφείου) και ανάλογα με το σχολείο. Σε παρακαλώ πρωτού να μιλάς να διαβάζεις πρώτα κανένα σχετικό έντυπο ή να μιλάς με σχετικούς.
Α!!!!!!!!!!Τιμήμου και καμάρι μου που είμαι εκπαιδευτικός και βρίσκομαι μέσα σε σχολείο, αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω την υπηρεσία και το Υπουργείο από τη στιγμή που για τη διοικητική διεκπαιρέωση των θεμάτων χρειάζονται συνάδελφοι σε γραφεία Αβάθμιας και Ββάθμιας. (σε γραφεία πολιτικών, όμως, δεν ξέρω γιατί παίρνουν αποσπάσεις)
Αλλά επειδή εσυ είσαι άσχετος αμφιβάλλω αν θα καταλάβεις κάτι από όλα αυτά.
ΑΝΝΑ
07/02/2010 23:42
@ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 7/2/2010 14:58, Επειδή κύριέ μου είστε άσχετος με το θέμα σταματήστε να μιλάτε. Οι πίνακες με τους 24, 30 μήνες ισχύουν για όσους έχουν συμπληρώσει αυτούς τους μήνες προϋπηρεσίας σαν αναπληρωτές. Αυτοί οι άνθρωποι (υπήρξα και εγώ μία από αυτούς) βρίσκονται σε αυτούς τους πίνακες γιατί έγραψαν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μπόρεσαν να διοριστούν μόνο με τον γραπτό διαγωνισμό. Αυτές οι κατηγορίες είναι άνθρωποι που πέτυχαν μέσω ΑΣΕΠ. (παρακάτω διάβασα ένα κατατοπιστικό παράδειγμα, προτείνω να το κάνετε και εσείς).Αντίθετα η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη που αναφέρεις αποτελούσε αποκλειστικά και μόνο πελατειακή σχέση ψηφοφόρων και πολιτικών. Για να διδάξεις στην ΠΔΣ χρειαζόσουν ένα βουλευτή (και όχι ΑΣΕΠ), αλλά για να γίνεις αναπληρωτής και να ενταχθείς στους πίνακες χρειάζεσαι διάβασμα, τύχη και ένα εξαιρετικό γραπτό.
Έφη
07/02/2010 23:31
@Ανώνυμος Γιαπωνέζος Μαουνιέρης 7/2/2010 18:38,
Συμφωνώ για τους πολύτεκνους. Όσο για τους πίνακες που αναφέρεις δεν γίνεται να κλείσουν. Εκεί μέσα βρίσκονται όσοι δεν διορίστηκαν απ'' ευθείας με τον γραπτό διαγωνισμό. Δηλαδή, αν εγώ έχασα το διορισμό (βαθμός βάσης διορισμού 81,54) για 1,5 μόριο (80,04) είναι άδικο να φύγω αναπληρώτρια πιο νωρίς από τον υποψήφιο που έγραψε 63,5;;;;;;;;;;;;;;
Λια
07/02/2010 23:04
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ DITEKNOS
ΝΤΟΠΗ ΣΟΥ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΧΥΔΑΙΑ ΛΟΓΙΑ.ΣΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ , ΑΝ ΕΙΣΑΙ, ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΜΑΘΑΝ ΑΞΙΕΣ ΟΠΩΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΤΙ ΔΕ ΣΟΥ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΙΑ ΣΟΥ . ΔΕΝ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ .
ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ,ΑΛΛΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΠΙΑ ΤΗ ΖΗΛΕΙΑ ,ΞΥΠΝΗΣΤΕ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΜΠΙΑ
07/02/2010 23:01
Το 1998 έδωσα στο πρώτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και πέρασα την βάση στο γνωστικό αντικείμενο αλλά όχι στα παιδαγωγικά. Το 2002 συνέβη το αντίθετο. Εάν δεν γινόταν η αλλαγή της βάσης στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ από το 2007 και μετά από 60 σε 55 θα είχα τουλάχιστον την βαθμολογική βάση, δεδομένου ότι το 2002 είχα γράψει μέσο όρο 59 περίπου.
Όταν αποφοίτησα από το ΤΕΦΑΑ το 1995 δεν υπήρχε ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, αλλά υπήρχε η επετηρίδα. Επομένως τελειώνοντας την σχολή είχες ως δεδομένο ότι θα διοριστείς με βάση την σειρά σου στην επετηρίδα και όχι τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Διαφορετικά θα μπορούσα βάση της βαθμολογίας μου να περάσω σε άλλη σχολή.
Γι’ αυτό θα ήθελα να προσληφθώ με το κριτήριο της επετηρίδας και όχι με βάση την επιτυχία σε κάποιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.ΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΑΣΕΠ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΗΞΕΡΑΝ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΣΕΠ!
ΤΕΡΙ
07/02/2010 22:16
Α! ΠΑΝΤΩΣ ΜΕΓΑ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Κ ΟΧΙ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ! Κ ΜΑΛΩΝ ΔΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ .
ΤΕΡΙ
07/02/2010 22:13
@ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 7/2/2010 14:58
ΤΟ 2010-11 ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ Μ''ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ Η ΑΝΙΚΑΝΗ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ LIFE STYLE ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΣΕ ΠΙΑ ΧΩΡΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΖΕΙ!
Παύλος
07/02/2010 22:13
Η ανάλυση του κ. Κάτσικα αποδίδει ακριβώς την πραγματικότητα χωρίς ωραιοποιήσεις, στρεβλώσεις αλλά και χωρίς χαρίσματα στο Υπουργείο που πολλά φούμαρα μας έχει γεμίσει
zontanos-nekros
07/02/2010 21:07
Η κ. υπουργός θα αφήσει σημαντικό έργο στην παιδεία και να το θυμηθείτε. Εξηγώ γιατί:
1. Το σύνθημα πρώτα ο μαθητής έχει πέρα για πέρα ορθή βάση. Αν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ΥΠΗΡΧΑΝ τόσα χρόνια και έκαναν πράξη το 10% όσων αναφέρονται, η παιδεία θα ήταν σαφώς διαφορετική. Άρα καλώς η υπουργός κοιτάζει και ενδιαφέρεται ΜΟΝΟ για την τύχη των παιδιών που περιτριγυρίζονται από αναξιοπαθούντες ενήλικες που θέλουν να προετοιμάσουν τη νεολαία για μια γλειφιτζουριακή ζωή, με οδηγό την αμφισβήτηση του κορυφαίου κοινωνικού λειτουργήματος, του εκπαιδευτικού. Ναι, αυτού που θα οδηγεί την κοινωνία με ανθρώπους με αρχές (και όχι με αρχ.... που μεταφράζονται σε παρανομίες πάσης παραφύσεως).
2. Επειδή θα σπεύσουν οι εκπαιδευτικοί (βλέπε χάλι της κοινωνίας ) να υπερασπίσουν το κύρος τους ας μας πουν ποιος αντέδρασε με την πρόταση της ΠΑΣΚ ΠΕ για την αντικειμενική αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης; Μήπως κάνετε πως την αγνοείτε φίλτατοι μούγκα εκπαιδευτικοί; Αντίθετα τιμάτε και έχετε για πρόεδρό σας στη ΔΟΕ τον εμπνευστή της πρότασης που λέει: μειώνουμε τα αντικειμενικά κριτήρια στην εκπαίδευση και δυναμώνουμε το ρόλο της συνέντευξης. Και σεις κ. Κάτσικα δεν τα βλέπετε; Χίλιες φορές ένας οποιοσδήποτε ιδιώτης να εκφέρει άποψη για την πορεία της εκπαίδευσης παρά οι εισερχόμενοι με προσόντα στην εκπαίδευση που καταλήγουν ουρές του πρώτου υπηρεσιακού παράγοντα ή ακόμα και των αιρετών !!!!!!!!!!! εκπροσώπων τους.
kinezos
07/02/2010 20:42
ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΒΙΟΛΙ!!
Πειραιωτης Μαουνιερης
07/02/2010 19:44
Αληθεια κ. Κατσικα,εχετε υπ οψιν σας,τα μαιμου στοιχεια,που δινουν οι Δ/ντες των Σχολειων καθε χρονο,σε σχεση με τον αριθμο των μαθητων,που εχει το καθε Σχολειο; Αν βαζανε τα αληθινα στοιχεια,ποσοι θα επρεπε να διοριζονται; Η νομιζετε οτι τα πετσινα στοιχεια που δινουμε στους "κουτοφραγκους",ειναι τα μονα πετσινα; Ειμαστε πετσινοι,γενικως. Και για να κρατιουνται τα Λυκεια στη θεση τους και στον αριθμο τους,προβιβαζονται , ολοι οι μαθητες που διερχονται απο κει,νηστευσαντες και μη. Και μετα βεβαια,ζητανε να πανε και παραπανω,"αφου ξερουν γραμματα",οπως λενε οι γονεις τους.Ετσι δεν ειναι; Και μαζευονται ολοι σε καποιο 3βαθμιο,ελεω πολιτικων, (δυο βρεθηκαν να πανε κοντρα στο ρευμα,.ο Αρσενης και η Γιαννακου,και τους ξεσκισανε), χωρις να ξερουν τιποτα,και στριμωχνονται,και προσπαθουν να περασουν τα μαθηματα,και δεν μπορουν,και περνανε ΤΑ χρονια,και πληρωνει το κοροιδο,και βυθιζεται η οικονομια,αφου δεν δουλευουν οι νεαροι,και φερνουμε μεταναστες για να δουλεψουν στα χωραφια του μπαμπα τους. Και ο κ.Κατσικας,βγαινει καθε τρεις και λιγο,και μας λεει τις σοφιες του,και μου αναβουν τα λαμπακια. Βαλτε τους λοιπον ολους μεσα,για να του κανετε το χατηρι,και διοριστε και οσους εχουν τελειωσει καποιο 3βαθμιο,χρειαζονται δεν χρειαζονται,και ανοιχτε και τις τσεπες σας,να τους πληρωσετε. Tωρα μαλιστα,που τα δημοσια οικονομικα,ειναι τοσο ανθηρα,δωστε και κατι παραπανω.
Πειραιωτης Μαουνιερης
07/02/2010 19:28
Ακου κυριε Δανιηλ μου,τι με νοιαζει μενα αν ησουνα φτωχος και δεν μπορουσες να μαθεις γραμματα;Ασπρη γατα,μαυρη γατα,το θεμα ειναι να πιανει ποντικια,ελεγε ο Τσου Εν Λαι.Και για το Σχολειο,χρειαζεται,να πιανει μεγαλα ποντικια. Αλλοιμονο να πιαναμε τις δουλλειες με το χαρτι αποριας.Υπαρχουν και αλλες δουλειες που τις κανουν μεταναστες σημερα.Αυτους,δεν τους εκανε μανουλα; Ιδου σταδιον λοιπον, δοξης λαμπρον. Οσον αφορα στον ετερο Καππαδοκη,που απαιτει μονιμες θεσεις με τη συμπληρωση καποιου χρονου,απουσια ανταγωνισμου,ο ανθρωπος απλως παραληρει. Ο εργοδοτης κυριε μου,εδω το Κρατος,εχει το δικαωμα,να διαλεγει τους υπαλληλους του,με οποια αντικειμενικα κριτηρια θελει,και αν σου αρεσει.
daniel
07/02/2010 18:39
Επίσης να πω εδώ πως αν θέλουμε να είμαστε δικαιότεροι, οι γλείφτες δεν έχουν καμιά θέση όχι μόνο στην εκπαίδευση,αλλά γενικότερα σε μια ευνομούμενη, δίκαιη, αξιοκρατική πολιτεία... Αλλά στην Ελλάδα όχι μόνο βρίσκουν ...θέσεις παντού, αλλά είναι και η κυρίαρχη ..κουλτουρα! Τετοια, που παραδειγματίζει και όσους δεν είναι γλείφτες και τσάτσοι για να γινουν, και να βρουν και κείνοι μια θεση στον ήλιο των ευκαιριων.. Με άλλα λόγια "Κλεψε να φας και άρπαξε να ''χεις" ... Δυστυχώς.. Από την άλλη δεν ξέρω πια και τι είναι δικαιο και αξιοκρατικό: Μηπως όλοι έχουν τις ιδιες ευκαιριες;; Μηπως τις είχαν και ποτε; Πως να μην εμφανισει σπουδαια χαρτια, πτυχια, διδακτορικά ο νεος της καλής και ευκατάστατης οικογενείας και να μη διεκδικήσει (με το σπαθί του;) μια καλη θεση μεθαυριο στο δημοσιο βιο; Και πως να τον ανταγωνιστει -ας πάρουμε μια μελο περίπτωση- ο φτωχός νέος που σταματησε τις σπουδες του για να βιοποριστεί ενω ηθελε να σπουδάσει, αν όχι μεσω "πλαγίας οδου"; Αν βρει τρόπο να παρακάμψει το συστημα που τον απαξιωσε και δεν του έδωσε τις ευκαιρίες που και κείνος θα έπρεπε να έχει , δε θα το κάνει;;.. Διλληματα κυριοι, για το δικαιο, το άδικο, τη δημόσια παιδεία μας που πάει στραφι σιγά σιγά και την ανθρωποφαγία που κυριαρχεί όταν το συστημα καταρρέει....
Ανώνυμος Γιαπωνέζος Μαουνιέρης
07/02/2010 18:38
Προφανώς πρέπει να διορίσει 3000 λιγότερο από όσους αναμενόταν. Ποιοί θα πρέπει λοιπόν να κοπούν:

α)Οι πολύτεκνοι επειδή ούτε έχουν αποδείξει την αξία τους με ΑΣΕΠ ούτε έχουν φάει με το κουτάλι τα δυσπρόσιτα για πολλά χρόνια.

β)Δεν μπορούν να κοπούν αυτοί του ΑΣΕΠ πρώτον για ηθικούς και δεύτερον για νομικούς λόγους. Οι όροι του διαγωνισμού δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως όπου δηλώνεται ρητά και ο αριθμός των θέσεων. Αν δεν διοριστούν οι διοριστέοι του ΑΣΕΠ είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα δικαιωθούν στα δικαστήρια.

Επομένως μετά τους πολύτεκνους θα κοπούν αυτοί από τους διάφορους πίνακες. Με την ευκαιρία καλό θα ήταν να καταργηθούν αυτοί οι πίνακες που δεν χρησιμεύουν σε τίποτα παρά μόνο να ενθαρρύνουν κάποιους να καταφεύγουν στη μαύρη εργασία του αναπληρωτή και του ωρομίσθιου.
Ηubble
07/02/2010 18:06
Μαύρο στον ξευτιλισμένο ΑΣΕΠ!Μαύρο στο να δίνεις και να ξαναδίνεις ''''εξετάσεις'''' από τα γεννοφάσκια σου μέχρι και τα σάβανά σου! ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΡΑ! ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΦΤΥΣΑΝ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΦΑΓΗ(του τύπου ''''κατάργηση επετηρίδας εν μία θερινή νυκτί'''')ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΤΕ! ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 18ΜΗΝΟΥ(http://www.alfavita.gr/ank_b/ank31_1_10_1044.php)
daniel
07/02/2010 18:04
Φίλε/-η Σ.Π. δε νομίζω πως θα μπει ποτε κανενας σε αυτη τη διαδικασία, γιατι θα γινει του κουτρούλη ο γάμος, και γιατι θα είναι σα να παραδεχεται το κρατος τη ..βαθιά ανυπαρξία του! Είναι παρα πολλοί όσοι "τρουπωσανε" αδιαφανώς και υπογείως στα χωραφια της εκπαιδευσης... Γι'' αυτό και είμαι υπέρμαχος του ΑΣΕΠ.. Τουλάχιστον εκεί υπάρχουν κριτηρια, όροι και κανόνες... Αν έχεις να προτείνεις κάποιο τρόπο που να μην ανοίγει καινουριες πληγές και να μην οδηγεί σε καινουρια υπόθεση stage" ευχαρίστως να τον ακούσω..
Σ.Π.
07/02/2010 16:42
@daniel Γιατί ξεκινάς με το γεγονός ότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν οι αμνοί από τα ερίφια. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί οι γλύφτες δεν έχουν καμιά θέση στην εκπαίδευση.
Σ.Π.
07/02/2010 16:42
@daniel Γιατί ξεκινάς με το γεγονός ότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν οι αμνοί από τα ερίφια. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί οι γλύφτες δεν έχουν καμιά θέση στην εκπαίδευση.
maria s
07/02/2010 15:40
Πολύ φοβάμαι πως οι δίκαιες διαμαρτυρίες και τα αιτήματα των αδιόριστων και ταλαιπωρημένων εκπαιδευτικών δεν φτάνουν στα αυτιά της Υπουργού. Δεν έφταναν όλα τα άλλα, τώρα μιλάνε κ για μείωση 7.000 με 8.000 αναπληρωτών την επόμενη σχολική χρονιά. Με την πρόφαση της κρίσης το Υπουργείο για να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα προσλαμβάνει αντί για έναν αναπληρωτή (21 ώρες/εβδομάδα) δύο ωρομίσθιους (11 κ 10 ώρες αντίστοιχα). Έτσι με τα μισά λεφτά κυριολεκτικά κ με τα μισα ένσημα, το Υπουργείο θα καλύψει μεν τις ανάγκες του, οι εκπαιδευτικοί όμως θα αναγκαστούν για μία ακόμη φορά να εργαστούν για 350 ευρώ το μήνα. Αντί για να μειωθεί το εξευτελιστικό σύστημα της ωρομισθίας, θα ενταθεί χειρότερα! Εύγε Υπουργέ!
ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
07/02/2010 14:58
Θα πρέπει να απορροφηθούν - διοριστούν σταδιακά όσοι έχουν προϋπηρεσία, έστω και βυσματική, όπως από την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ( Π.Δ.Σ. ) κλπ και να γίνει αυτό σταδιακά μέχρι να εξαντληθούν οι πίνακες. Προς Θεού όμως!! Όχι άλλοι πολύτεκνοι, 30 μηνίτες, 24μηνίτες και λοιπές κατηγορίες διακρίσεων!! Φτάνει πια με όλους αυτούς τους πίνακες. Ας τελειώνουμε επιτέλους. Να εξαντληθούν οι υπάρχοντες πίνακες και να μην δημιουργηθούν καινούργιοι. Μια επιτυχία μέσω ΑΣΕΠ δεν κάνει κακό. Όχι άλλα παραθυράκια και διακρίσεις. Είναι άδικο και για τους νέους πτυχιούχους που θέλουν να μπουν στο επάγγελμα..
maloy
07/02/2010 14:57
Για τους καθηγητες τεχνικων ειδικοτητων τι μελλει γεννεσθαι;
maria mina
07/02/2010 14:30
κ. Κάτσικα καλό μεσημέρι. Συγχαρητήρια για το άρθρο σας μα κυρίως γιατί φωτίζετε βασικές πλευτές όσων συμβαίνουν στην εκπαίδευση και συνήθως μένουν είτε στην αφάνεια είτε στη διαστρέβλωση από διάφορους άσχετους ή καλοταισμένους των ΜΜΕ.

Parasxou nikh
07/02/2010 13:33
Γνωρίζει κάποιος να μου πει εάν ισχύει κάτι ιδιαίτερο για τρίτεκνους -ΑΣΕΠ
ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
07/02/2010 13:23
ΤΕΡΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΟΥ.. ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΤΟΝ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΜΕ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΝΕΠΑΙΞΑΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ!! ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ!! ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ!! ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ!!
Πειραιωτης Μαουνιερης
07/02/2010 13:10
κΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ ΜΟΥ,ΚΡΙΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ,ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΤΕ; Οχι βεβαια.Θεωρειτε,εσεις,οτι κανετε για τη δουλεια,αλλα αυτο,δεν αρκει. Μετα,ειναι και το αλλο.Το οτι πηρατε καποιο χαρτι απο καπου,καποτε,σας δινει το δικαιωμα να απαιτειτε να σας διοριζουν μονιμους στο δημοσιο; Για μενα,οχι,οσο και αν σας στενοχωρει. Και το οτι καταφερατε ολοι εσεις,αφου ριξατε τον Αρσενη στα σκυλια,να εξασφαλισετε λιστες επι λιστων,για να μπαινετε απ τα παραθυρα,εκτος ΑΣΕΠ,αυτο εμενα δεν μου λεει τιποτα.Ειναι λοιπον ευκαιρια τωρα,που τα δημοσια οικονομιικα,ειναι διαλυμενα,να σταματησει αυτη η ξεφτιλα και να μπουν τα πραγματα στη θεση τους.Ολοι με τον ΑΣΕΠ.Και διορισμοι,πραγματικα αναγκαιοι,και οχι μαιμουδες,με ψευτικα στοιχεια αριθμου μαθητων στα Σχολεια. Και βεβαια,αφου πρωτα,πανε πισω στις θεσεις τους,ολοι οι απεσπασμενοι απο δω κι απο κει. Τα ψεμματα,πρεπει να τελειωσουν.
Σ.Π.
07/02/2010 11:52
@Χ. Πουλίδης Με τα λόγια και τις προσευχές δεν λύνονται τα προβλήματα. Δεν μπόρεσες να τους εμποδίσεις όταν τα έκλεβαν, τώρα θα σου τα φέρουν πίσω; Σε λυπάμαι που πιστεύεις κάτι τέτοιο.
teo
07/02/2010 11:30
kante kai tin douliasas arxitempelarades me 2 - 3 ores mathima tin imera kai idietera to apogeuma ton 40 - 50 euro. ola gia to xrima kai tipota gia ta amorfota pou aradiazete stin agora me apolitirio lykeiou.
WWW.HERETICAFILOSOFIA.GR
07/02/2010 11:15
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΠ'' ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
ΝΑ ΜΠΟΥΝ, ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
mpasta
07/02/2010 10:50
Υπάρχει και βάση για διορισμό;
Διοριστέοι ,αδιόρστοι και αυτοί που πέρασαν την βάση (επιτυχόντες);
Ηλίας
07/02/2010 10:47
Συγχαρητήρια κ. Κάτσικα. Με στοιχεία πάντα αλλά και με άποψη
Γιώργος Βασιλάς
07/02/2010 10:29

Η υπουργός Παιδείας προσδιόρισε ως στόχο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όχι τη γενική μόρφωση και την ολοκληρωμένη γνώση αλλά το να εφοδιάσει τους μαθητές με ένα χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων, δηλαδή την εκμάθηση δεξιοτήτων και τη συσσώρευση ασύνδετων πληροφοριών και ασπόνδυλων γνώσεων. Αυτό επιτάσσουν οι αγορές για εξασφαλίσουν ένα ευέλικτο και άβουλο εργατικό δυναμικό.
Οι υποσχέσεις για αύξηση των δαπανών για την παιδεία κατά 1 δις αποδείχθηκε από την κατάθεση του προϋπολογισμού ότι ήταν πλασματικές, αφού στο υπουργείο Παιδείας μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες και τομείς, όπως η Δια Βίου μάθηση, χωρίς την ανάλογη μεταφορά πόρων.
Το ίδιο ισχύει και για τις υποσχέσεις για την κατάργηση της ωρομισθίας. Πολύ γρήγορα ξεχάστηκαν αλλά προχωρώντας παραπέρα, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τις προτάσεις για τον νέο τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών αλλά και τις αλλαγές που θα επέλθουν από την εφαρμογή του σχεδίου “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, προσβλέπουν σε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με το νέο τριετές σχέδιο Σταθερότητας μειώνονται οι προβλεπόμενοι για φέτος διορισμοί εκπαιδευτικών κατά 50%, που σημαίνει ότι ή θα έχουμε έκρηξη της ωρομισθίας ή ότι τα σχολεία θα μείνουν χωρίς εκπαιδευτικούς.
Οι γενικόλογες εξαγγελίες για εφαρμογή του θεσμού του Ολοήμερου Δημοτικού, Νηπιαγωγείου αλλά και Γυμνασίου είναι χωρίς αντίκρισμα, αφού απαιτούνται τεράστιες δαπάνες για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών. Εκτός αν η ηγεσία του Υπ. Παιδείας ονειρεύεται ένα Δημόσιο σχολείο με εκπαιδευτικούς με ακόμα πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, ισχνά αμειβόμενους και Δημόσια εκπαίδευση ακόμα πιο υποβαθμισμένη για να παραδοθεί πιο εύκολα βορά στις ιδιωτικοποιήσεις και στην κερδοσκοπία του κεφαλαίου. Τότε όμως δεν μιλάμε για παιδεία δικαίωμα αλλά για εμπόρευμα που θα απολαμβάνουν οι έχοντες και κατέχοντες.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως ένα φθηνό, εκμεταλλεύσιμο και ιδεολογικά υποταγμένο εργατικό δυναμικό. Η επιμονή στη σύνδεση του μισθού με την αξιολόγηση παραπέμπει στην πολιτική του Αρσένη που θεσμοθέτησε την αξιολόγηση ως μηχανισμό χειραγώγησης και συμμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Αυτή η πολιτική προέβλεπε τη συγκρότηση σώματος εξωτερικών αξιολογητών και σχεδίαζε να νομιμοποιήσει τη μισθολογική καθήλωση ενός μεγάλου τμήματος εκπαιδευτικών με το πρόσχημα της αρνητικής αξιολόγησης.

Χαρά
07/02/2010 10:26
Από το ΒΗΜΑ 4/2

Στο θέμα των προσλήψεων μελετάται ο τρόπος προκειμένου να ακυρωθούν ή να αναβληθούν όσες προκύπτουν βάσει προκηρύξεων που είχαν γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση και επίκεινται για το 2010. Αναπροσαρμογές θα γίνουν και στις εξαγγελίες που αφορούν τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας, κατά τρόπο ώστε να προηγηθεί η επιστροφή χιλιάδων εκπαιδευτικών και νοσηλευτών από διοικητικές στις οργανικές τους θέσεις και εν συνεχεία να αξιολογηθούν οι ανάγκες για προσλήψεις.
lampros
07/02/2010 07:50
κ. Κάτσικα γράψτε παρακαλώ και για τη νέα μόδα που μας προσλαμβάνουνν και μετά από ένα μήνα δυο μήνες ξαφνικά μας απολύουν απροεδοποίητα. Έχουμε γίνει σκουπίδια εκεί μας καταντήσανε
anri
07/02/2010 00:05
Η κα Διαμαντοπούλου με το σύστημα, που θέλει να εφαρμώσει, σκέφτεται απλά. πως θα διορίσει πιο πολλούς της παράταξης της.Το σχέδιο έχει ως εξής:άδειασμα των Γραφείων Δευτεροβάθμιας την πρώτη χρόνια δήθεν για επιστροφή των αποσπασμένων στα σχολεία τους και ξανατοποθέτηση ΠΑΣΟΚΩΝ την επόμενη. Ήδη η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Κοζάνης και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει γεμίσει με καρεκλοκένταυρους από το χωριό της (Σέρβια). Συγνώμη αλλά όσοι τρέχουν σήμερα στα νησιά το κάνουν επειδή υπάρχει μια ελπίδα για διορισμά και αν μη τι άλλο έχουν αποδεχτεί κάποιο προϋπάρχον σύστημα γι'' αυτό και είναι ακόμη εκεί.Με πιο δικαίωμα αλλάζει το σύστημα.Αυτή περαστική είναι.Δεν θα βγάλει ούτε την τετραετία στη θέση της.Η ΝΔ ήταν άχρηστη, τα δε υπόλοιπα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου κατώτερα των περιστάσεων. Εδώ μιλάμε για κοινοβουλευτική ΧΟΥΝΤΑ. Ο,τι θέλει κάνει ο καθένας. Μακριά όλοι οι εκπαιδευτικοί από όλα τα κόμματα για να δουν το δικό τους συμφέρον. ΚΑΤΩ οι ΦΑΣΙΣΤΕΣ της ΒΟΥΛΗΣ (και οι 300)
daniel
06/02/2010 23:51
Η γνώμη μου είναι πως όλοι οι έχοντες προϋπηρεσία -έστω και ...βισματική, βλέπε ΠΔΣ, Εκκλησιαστικά, Σιβιτανίδειο κλπ- θα πρέπει να απορροφηθούν σταδιακά, μια και δε μπορούν να ξεχωρίσουν οι ..αμνοί από τα ερίφια. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση να είναι μια επιτυχία στο ΑΣΕΠ (στη λίστα επιτυχόντων), σε όποιον ΑΣΕΠ, παρελθοντικό ή μελλοντικό. Αλλά προς Θεού, κλείδωμα των πινάκων. Φτάνουν πια οι διορισμοί με 24μηνο, 30μηνο, πολυτεκνων κλπ κλπ που δεν ελέγχονται από το ΑΣΕΠ. Τουλάχιστον το ΑΣΕΠ εξασφαλίζει κάποια κριτηρια διαφανειας, αξιοκρατίας.. Απλά, να υπαρχει κάποια διαβαθμισμενη μοριοδότηση πτυχίων, μεταπτυχιακών, παλαιότητας πτυχίου, κοινωνικών κριτηρίων (παιδιά, ασθένειες, αναπηρίες, οικονομικής κατάστασης) κλπ, τα οποία όμως δε θα είναι καθοριστικά ως προς την έκβαση των οριστικών αποτελεσματων, δε θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά δηλαδή όπως η περίφημη "συνέντευξη των ημετέρων.. Όποιος το θέλει πολύ, είναι καταρτισμένος, δεν είναι τεμπέλης και δεν τον κουράζει το διάβασμα και η επιμόρφωση να δώσει και να μπει με το σπαθί του.. Και να βγούν οι εκπειδευτικοί στην εκπαίδευση και όχι να στελεχωνουν γραφεία.. Ή παπάς ή ζευγάς.. Διαλέχτε κυριοι.. Όχι να κρύβονται πισω από το μανδυα του εκπαιδευτικού, διαφοροι κηφηνες, γεννημενοι δημόσιοι τεμπέληδες που δεν έχουν αρμοδιότητες και λόγο υπαρξης, σε γραφεία και υπηρεσίες αγνώστου ταυτότητος.. Αλλά προς Θεού... Τα σχολεία όχι στους δήμους! Η Ελληνική κοινωνία δεν είναι με τιποτα έτοιμη, ώριμη γι'' αυτό.. Και δεν ξερω αν θα είναι ποτέ... Το βαθύ κομματικό και ρουσφετολογικό κράτος θα θριαμβεύσει πάλι και θα δυναμώσει... Αν δοθεί τετοια υπερεξουσία στους δημους θα γίνουμε χειρότερο μπ...έλο απ'' ότι ήδη είμαστε.. Σόρρυ, αλλά έτσι είναι... Και επειδη δεν έχει υπάρξει ποτε αν θυμαμαι καλά, καμία περίπτωση δημοτικού άρχοντα να τιμωρείται ποτε για καταχρηση εξουσίας, θεση, δημοσίου χρηματος, γι'' αυτό και κανουν κρα όλοι να γίνουν τοπικοί άρχοντες (για να τρωνε παρασκηνιακά και να μην τους ξερει κανείς..), τα σχολεία θα γίνουν τοπικές οργανώσεις των κομμάτων...
ΤΕΡΙ
06/02/2010 23:17
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ Κ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ .
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΑΕΙ Η ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ ΣΤΡΑΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ Κ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ .
ΑΝΤΕ ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ.
pan pan
06/02/2010 23:15
Για τους 11.000 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς δεν ακούω να λέγεται τίποτα.
Τι θα γίνει ρε παληκάρια; Γιατί θα πρέπει κ να πληρώνουμε τις πάσης φύσεως ρουσφετολογικές αργομισθίες κ να υπάρχουν κενά στα σχολεία;
ΤΕΡΙ
06/02/2010 23:03
ΚΑΝΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΒΛΕΠΩ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΣ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ
Πέτρος Μ.
06/02/2010 22:33
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ…
Οι περισσότεροι θυμόμαστε ένα τηλεπαιχνίδι της ελληνικής, ιδιωτικής τηλεόρασης ο πιο αδύναμος κρίκος. Παίκτες σε κύκλο και στη μέση η τηλεπαρουσιάστρια να τους κρίνει με απίστευτο κυνισμό και αυστηρότητα και να τους διώχνει εκτός παιχνιδιού με εξευτελιστικό τρόπο… τελευταία έχουμε σοβαρές υπόνοιες ότι κα Διαμαντοπούλου έχει γίνει φανατική θεατής των επαναλήψεων και των διαδικτυακών προβολών του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Για σκεφτείτε λίγο…
…χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ως παίκτες, τηλεπαρουσιάστρια η Υπουργός, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τηλεπαρουσιάστρια: 300 ευρώ το μήνα και ανασφάλιστοι…ανόητοι, απλήρωτοι και μακριά από τα σπίτια σας…θύματα, προσλαμβάνεστε στα μέσα της σχολικής χρονιάς…σκουλήκια, απαγορεύεται να δουλέψετε σε δουλειά σχετική με την εκπαίδευση, άχρηστοι…ποιος θα αντέξει; Ας πάρουμε και τη βοήθεια του κοινού… Γονείς, μαθητές, σκεφτείτε! Έχουμε τεμπέληδες εκπαιδευτικούς, έχουμε αμόρφωτους εκπαιδευτικούς, το σχολείο έχει πρόβλημα εξαιτίας τους, να φύγουν;
Και ενώ μάλλον περίμεναν να ξεμπερδεύουν γρήγορα…κάτι δεν πήγε καλά. Οι παίκτες άντεξαν και μάλιστα άρχισαν να φωνάζουν, να καταγγέλλουν τους όρους του παιχνιδιού, να μην το βάζουν κάτω, να συνεργάζονται και να διεκδικούν. Το κοινό, γονείς και μαθητές, δεν τους απέρριψε. Τους καταλάβαινε και τους στήριζε. Κάτι έπρεπε να σκεφτεί η παραγωγή …
Τηλεπαρουσιάστρια: οι πόντοι που κερδίζετε χάνουν την αξία τους, οι δοκιμασίες αυξάνονται, διαγωνισμός, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μπαλέτο, πιάνο….
Και οι παίκτες δεν έφυγαν…προβληματίστηκε η παραγωγή και είπε να σκληρύνει πραγματικά τη στάση της. Άρχισε, λοιπόν, να τους αποβάλει…
Καμιά φορά, λοιπόν, η ζωή μπορεί να μοιάζει με τηλεπαιχνίδι, με θέατρο (παραλόγου)…
Κρίση, κρίση, κρίση... Και ενώ χαρίζονται χρέη σε ιδιωτικές εταιρείες και τράπεζες, ενώ κατασπαταλάται το δημόσιο χρήμα, στο σχολείο πρέπει να γίνουν περικοπές…σε μισθούς και προσωπικό! Δε φτάνει, λοιπόν, που μας ανακοίνωσαν ότι μειώνονται παραπάνω του μισού οι μόνιμοι διορισμοί για την επόμενη χρονιά, άρχισαν και οι απολύσεις. Και αν οι απολύσεις των συναδέλφων στην Καρδίτσα λίγο πριν τα Χριστούγεννα φαινόταν σε κάποιους ένα μεμονωμένο περιστατικό και κακός χειρισμός της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας, αποδείχτηκε ότι ήταν μόνο η αρχή. Οι ασκοί του Αιόλου άνοιξαν και ακολούθησαν η Χαλκιδική, ο Βόλος, η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη… Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, άνθρωποι ενός κατώτερου σχολείου (;), που ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα προσληφθούμε, πότε θα πληρωθούμε, τώρα πια δεν ξέρουμε και για πόσο θα δουλεύουμε. Χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία ενημέρωση όταν ανέλαβαν υπηρεσία και φυσικά (!) χωρίς αποζημίωση, με περισσό θράσος απολύονται συνάδελφοι ο ένας μετά τον άλλον. Γιατί η κα Διαμαντοπούλου όταν προεκλογικά έλεγε κατάργηση της ωρομισθίας και μόνιμους διορισμούς, αποδείχτηκε ότι εννοούσε κατάργηση των ωρομισθίων και τα σχολεία άδεια. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας πρέπει να δώσει μια δυναμική απάντηση.
Να σταματήσει τώρα το αίσχος των απολύσεων
Να επαναπροσληφθούν όλοι οι απολυμένοι συνάδελφοι
Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί στο δημόσιο σχολείο
ΠΕΑΕ
06/02/2010 22:31
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 10 ΦΛΕΒΑΡΗ
Εδώ και αρκετό καιρό παρακολουθούμε μια οργανωμένη εκστρατεία ψεύδους με την κυβέρνηση και τα ΜΜΕ να συμπορεύονται στην παρουσίαση, αιτιολόγηση και επίλυση της κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Κι αν την κρίση δημιούργησαν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι Τράπεζες και η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, ως μοναδικός τρόπος επίλυσής της παρουσιάζεται η περικοπή των μισθών των εργαζομένων, η ένταση της φορολογίας, οι απολύσεις! Στο σύνολό τους οι δημόσιοι υπάλληλοι παρουσιάζονται ως ρετιρέ καλοπληρωμένων τεμπέληδων και με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να “αλληλοφαγωθούμε” οι εργαζόμενοι μεταξύ μας. Η μόνιμη σταθερή εργασία, ο σταθερός μισθός, το συγκεκριμένο ωράριο και η ασφάλιση θεωρούνται προνόμια και όχι δικαιώματα που θα έπρεπε να έχει ο κάθε εργαζόμενος, όπου κι αν εργάζεται. Η πολιτική των περικοπών σαφώς και δεν αφήνει απέξω το σύνολο των εκπαιδευτικών, μόνιμων, ωρομίσθιων, αναπληρωτών. Και επειδή προφανώς και το κομμάτι της ελαστικής εργασίας είναι ο πιο αδύναμος κρίκος οι μέρες που έρχονται φαντάζουν μαύρες:
? Μείωση των μόνιμων διορισμών, περικοπές των προσλήψεων των αναπληρωτών, εκτίναξη της ωρομισθίας: Οι περισσότεροι από τους φετινούς αναπληρωτές την επόμενη χρονιά θα εργαζόμαστε ως ωρομίσθιοι, γεγονός που σημαίνει δραματική αύξηση της κακοπληρωμένης, ανασφάλιστης, επισφαλούς εργασίας. Μεγάλο μέρος των ήδη εργαζόμενων ωρομισθίων κινδυνεύουμε να μην προσληφθούμε καν με τη νέα χρονιά
? Ονομαστική μείωση μισθών: η μείωση των επιδομάτων αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών στο δημόσιο σχολείο και κυμαίνεται από 55 ευρώ και άνω το μήνα, δηλαδή 660 ευρώ το χρόνο. Σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολόγητου στα 6.000 ευρώ (*άνευ αποδείξεων) και την αύξηση των κρατήσεων αντιλαμβανόμαστε ότι οδηγούμαστε σε μεγαλύτερες περικοπές.
? Σχέδιο Καλλικράτης: το υποτιθέμενο συμμάζεμα θα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο σχολείων της υπαίθρου, τη σύμπτυξη τμημάτων με βάση τους 30 μαθητές ανά τάξη, τις συγχωνεύσεις σχολείων. Οι δε προσλήψεις θα γίνονται από τη δημοτική αρχή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διαφορετικό και διαπραγματεύσιμο μισθολόγιο σε σχολεία, με αναλυτικά προγράμματα βάσει της περιοχής που εδρεύει η σχολική μονάδα, άρα οδηγούμαστε στην κατάργηση της οργανικής θέσης και στην άρση της μονιμότητας
? Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εξαγγελίες η κατάργηση των πινάκων προϋπηρεσίας και η προσμέτρηση αυτής μετά από επιτυχία στο ΑΣΕΠ σε συνδυασμό με την καταγεγραμμένη στο ΠΣΑ μείωση των μόνιμων διορισμών θα έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του αριθμού και της παραμονής μας στην ελαστική εργασία (ωρομισθία-αναπλήρωση), ενώ δια στόματος της Υπουργού Παιδείας μάθαμε ότι είμαστε πολλοί και ο διαγωνισμός είναι η κρισάρα που μας χρειάζεται. Το δε σχέδιο για τα 2 χρόνια δοκιμασίας αποδεικνύει ότι ακόμα και ο διορισμός δε σημαίνει μόνιμη εργασία
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ, ΘΑ ΠΕΙΝΑΣΟΥΜΕ!
Είμαστε οι ωρομίσθιοι καθηγητές που εδώ και πολλά χρόνια δουλεύουμε απλήρωτοι, ανασφάλιστοι, που ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα προσληφθούμε και μέχρι πότε θα δουλεύουμε. Υπάρχουν ακόμα δεδουλευμένα απλήρωτα της προηγούμενης χρονιάς, οι περισσότεροι δεν δικαιούμαστε ταμείο ανεργίας, ενώ η νέα μόδα του Υπουργείου είναι οι απροειδοποίητες και χωρίς καμιά προηγούμενη ενημέρωση του βραχυπρόθεσμου χρόνου σύμβασης απολύσεις.
Είμαστε οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που χρόνια τώρα, αφού περάσαμε από τις συμπληγάδες της ωρομισθίας και των συνεχών εξετάσεων του ΑΣΕΠ, οργώνουμε την Ελλάδα με συμβάσεις που λήγουν κάθε καλοκαίρι και ποτέ δεν ξέρουμε αν, πότε και πού θα επαναπροσληφθούμε.
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!
ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ για να πάρει η κυβέρνηση το μήνυμα ότι δεν θα ανεχτούμε καμιά περικοπή στα δικαιώματά μας, καμιά περικοπή στη ζωή μας.
Συντονίζουμε το βήμα μας με τους μόνιμους συναδέλφους

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ξένιος
06/02/2010 22:30

Η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει το σύστημα των διορισμών, αλλά αυτό σημαίνει ότι καταργεί την προϋπηρεσία μας, την οποία πολλοί συνάδελφοι εξασφάλισαν σε όλη την Ελλάδα τρέχοντας από άκρη σε άκρη την ελληνική επικράτεια, εργαζόμενοι επί πολλά χρόνια βάσει νόμου που ψήφισε το ελληνικό κράτος και που με βάση το νόμο αυτό μας διόριζε στη συνέχεια. Τώρα το κράτος μέσω της Υπουργού έρχεται και μας λέει ότι δε θα διορίσω με τον τρόπο αυτό. Θα βάλει δηλαδή εμένα, σήμερα που είμαι 47 ετών, να δώσω εξετάσεις γι’ αυτά που διδάχθηκα πριν 25 και 30 χρόνια! Δηλαδή 20 χρόνια που κάνω μάθημα ως αναπληρωτής ήμουν ακατάλληλος; Γιατί να με εξετάσει σήμερα; Προφανώς η Υπουργός σκέφτεται μείωση των διορισμών ή δεν ξέρω τί άλλο
Nikos Mos
06/02/2010 22:30
Εγώ βλέπω ότι μόνο 1 λύση υπάρχει... Αγώνα έξω απο το υπουργείο και γιαούρτωμα! Δεν μπορεί ο κάθε άσχετος που αναλαμβάνει 1 υπουργείο να κάνει ότι του καπνίσει χωρίς να σκεφτεί ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει σημαντικό μέρος της ζωής τους τρέχοντας σε κάθε μεριά της χώρας για ελάχιστα μόρια! Ας εξαντληθούν οι πίνακες και μετά ας αλλάξουν το σύστημα! Είναι άδικο για όλους εμάς που τυρανιόμαστε τόσα χρόνια!
Φάνης
06/02/2010 22:17
Για δείτε κι αυτό:

Συνέντευξη Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννας Διαμαντοπούλου στη ΝΕΤ, στην εκπομπή Πρώτη Γραμμή με τους δημοσιογράφους Β. Λυριτζή και Δ. Οικονόμου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να καλημερίσουμε την Υπουργό Παιδείας την κα Άννα Διαμαντοπούλου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλή σας ημέρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κρίσιμος τομέας και κρίσιμη ενημέρωση, καλώς ήρθατε.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλημέρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλημέρα σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και διάλεξα και δύσκολα θέματα, αλλά δε θα ξεκινήσουμε ακόμα από αυτά. Θα έλεγα να πούμε δυο λόγια για τη σημερινή μέρα, την κορύφωση εννοούμε των εκδηλώσεων για την 36η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, να λέγατε κι εσείς δυο λόγια, έχουμε πει πολλά από το πρωί κι εμείς και οι τηλεθεατές μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και πόσα τα θέματα της εξέγερσης μπορούν να δεθούν με τον αγώνα για τις αναγκαίες αλλαγές σε αυτόν τον πολύ κρίσιμο τομέα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό που λέμε πάντα είναι επίκαιρα αυτά τα αιτήματα και είναι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επίκαιρα γενικά ναι, αλλά ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης πόσο επίκαιρα είναι; Δηλαδή πού μπορούν να βρουν την έκφρασή τους πια.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η γενιά του Πολυτεχνείου με το Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία και τη δική της πολιτική ερμηνεία της εποχής -γιατί τα πολιτικά μηνύματα κάθε εποχής αλλάζουν- κρατάει ουσιαστικά τη βάση των αγώνων κάθε κοινωνίας. Το ψωμί μεταφράζεται διαφορετικά πριν από πολλά χρόνια, διαφορετικά σήμερα. Η παιδεία έχει διαχρονικά τους στόχους της και τα αιτήματά της. Και η ελευθερία βεβαίως πάλι επανεξετάζεται. Δηλαδή και η ελευθερία πρέπει σήμερα να δούμε, τι περιεχόμενο έχει.

Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι το Πολυτεχνείο κάθε χρόνο είναι ένας στόχος συνάντησης της νέας γενιάς κάθε εποχής με τα μεγάλα αιτήματα της περιόδου αυτής. Και αυτή η γενιά, η σημερινή νέα γενιά, αυτή που ονομάστηκε γενιά των 700 ευρώ, η γενιά με τις περισσότερες παραστάσεις και τα περισσότερα προσόντα που είχε ποτέ η χώρα, έχει τώρα το δικό της ρόλο και νομίζω δε χρειάζεται κανένας να προσπαθήσει να μιλήσει εκ μέρους της.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τη μεγαλύτερη ανασφάλεια όμως που είχε ποτέ.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή η γενιά έχει μεγάλη ανασφάλεια, έχει άλλη γλώσσα, έχει άλλο τρόπο έκφρασης και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Τώρα, η 17η Νοέμβρη ιδιαίτερα για το χώρο της παιδείας, εκφράζει ένα διαχρονικό αίτημα για τη χώρα μας και νομίζω ότι φέτος κάνουμε ένα βήμα μπροστά.

Μετά από 35 χρόνια είναι η πρώτη φορά που έχουμε αύξηση των δαπανών για την παιδεία, που είναι το μόνιμο αίτημα εδώ και δεκαετίες το μόνιμο αίτημα είναι η αύξηση των δαπανών στο 5%. Και πάμε φέτος με 1 δις παραπάνω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάτε με 1 δις παραπάνω. Αυτό το 1 δις παραπάνω, σας το δίνει ο προϋπολογισμός και κάντε το ό,τι θέλετε; Υπάρχει σχεδιασμός για να ενταχθεί κάπου; Υπάρχει ο μηχανισμός απορρόφησης αυτού του ποσού ή είναι 1 δις που θα αρχίσει να βουλώνει τρύπες, λείπει κάτι από εδώ, βάλε. Φτιάξε τα σχολεία και πάρε και 5 εκπαιδευτικούς παραπάνω εκεί. Αν κάποια Πανεπιστήμια δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα όπως λέγαμε παλιότερα, δώσε και από εκεί και θα φύγουν και θα χαθούν στις μαύρες τρύπες ενός συστήματος που πάσχει, εκτός των άλλων και από τεράστια οργανωτικού χαρακτήρα ζητήματα.

Δηλαδή όλο το θέμα που ανοίξατε αυτές τις μέρες και για το οποίο θα συζητήσουμε και γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα, δηλαδή η ιστορία προσλήψεις, κενά, αποσπάσεις, η ιστορία δηλαδή του ζωντανού δυναμικού της εκπαίδευσης θέλει κι αυτό λεφτά. Άρα υπάρχει σχέδιο γι’ αυτό το 1 δις;

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η ερώτησή σας είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Επειδή όπως καταλαβαίνετε τα κενά, τα προβλήματα και οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες. Έχω να αντιμετωπίσω από δεκάδες ιδρύματα που είναι στο Υπουργείο Παιδείας και δεν έχουμε να πληρώσουμε -δηλαδή τα χρέη είναι τρομακτικά, φτάνουν μέχρι το επίπεδο των μισθών του Δεκεμβρίου- μέχρι ανοιχτές εργολαβίες σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή να σας πω το θέμα είναι τεράστιο....

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κατασκευές εννοείτε κτιρίων.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, να σας πω το τεράστιο θέμα της μεταφοράς των μαθητών, εκατοντάδες εκατομμύρια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό ξέρετε πόσα χρόνια το συζητάμε;

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτά είναι πολύ μεγάλα κενά. Αν το 1 δις...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτά είναι τρύπες όμως που λέτε τώρα, δηλαδή θα πάει ένα κομμάτι εκεί, να καλύψετε αυτές τις ανάγκες.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο στόχος μας είναι το 1 δις να πάει ως επένδυση στην παιδεία. Και στην ερώτηση αν έχετε σχέδιο θέλω να σας πω εδώ με επικεφαλίδα, ότι το σχέδιο θα ανακοινωθεί μέχρι το Δεκέμβριο. Θα πάμε σταδιακά και θα μπουν σε διαβούλευση όλα ώστε το Γενάρη να είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε από τεράστια επένδυση στο χώρο της Πρωτοβάθμιας, δηλαδή Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο. Να τελειώσει αυτή η ιστορία ότι όλα ξεκινάνε από τις εξετάσεις και όλοι οι Υπουργοί Παιδείας έχουν ένα παιχνίδι να παίζουν. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα βέβαια και οι εξετάσεις, το κοιτάμε παράλληλα, αλλά ξέρουμε όλοι πια ότι αν το Δημοτικό σχολείο δεν αλλάξει, αν αυτό που λένε πολύ απλά οι ίδιοι οι μαθητές: ότι η τσάντα μένει στο σπίτι. Αυτό σημαίνει μια ολόκληρη πολιτική. Αλλαγή εκπαιδευτικών αναλυτικών προγραμμάτων, που έχουν δεκαετίες να αλλάξουν στην ουσία. Αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας, στον τρόπο διοίκησης των σχολείων. Αλλαγές στα ίδια τα σχολεία, δηλαδή στο κομμάτι το οικοδομικό, αισθητικό, αρχιτεκτονικό...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λειτουργικό.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως και λειτουργικό. Εκεί είναι η επιμόρφωση των δασκάλων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα μαζί με τη συνολική αξιολόγηση του συστήματος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βάζετε τώρα εσείς με αυτά ένα χρονοδιάγραμμα 8ετίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εσείς μιλάτε για μια συνολική αλλαγή...

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι υπάρχουν επεξεργασίες σοβαρές δεν ξεκινάμε...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όχι σας το λέω γιατί είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο που ανοίγετε, είναι όλο το κεφάλαιο.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα όραμα το οποίο να μην αρκείται σε όλες αυτές οι μεγάλες κουβέντες, αλλά να είναι ένα όραμα που να αφορά τον καθένα και να μπορεί ο καθένας να το δει. Δηλαδή η αλλαγή στο σχολείο που δεν αφορά μόνο ή αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό. Η αλλαγή στο σχολείο αφορά και τους γονείς που πρέπει να συμμετέχουν. Αφορά βεβαίως πάνω απ’ όλα την πολιτεία. Αφορά τους τοπικούς παράγοντες δηλαδή και την αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς.

Κυρίως όμως όλοι εμείς δουλεύουμε για ένα λόγο, για τα παιδιά. Δηλαδή αν ξεχάσουμε ότι η κεντρική ιδέα είναι τα παιδιά και πάμε στους επιμέρους φορείς, δηλαδή κεντρική ιδέα να είναι οι βουλευτές και ο υπουργός που πρέπει να έχουν μια θετική εικόνα. Κεντρική ιδέα να είναι οι καθηγητές οι οποίοι πρέπει να λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Κεντρική ιδέα να είναι οι δήμαρχοι οι οποίοι πρέπει να βολέψουν και την παιδεία, τότε χάσαμε την εικόνα. Κεντρική ιδέα είναι ο μαθητής.

Είναι το μόνο πράγμα στο οποίο θα έλεγα ότι έχω ένα δογματισμό. Επιλέγουμε, κάθε πρόταση που πέφτει στο τραπέζι, θέλουμε να συζητηθούν τα πάντα αλλά να έχουν έναν τελικό στόχο. Ότι πρώτη προτεραιότητα θα είναι τα παιδιά. Πρώτα θα εξυπηρετούνται τα παιδιά και μετά θα εξυπηρετούνται όλοι οι άλλοι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μιλάτε για μια συνολική αλλαγή στις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε αυτή τη συνολική αλλαγή συνεισφέρει ο διάλογος που προηγήθηκε ή θα ληφθεί υπόψη και αφορά και τα ζητήματα των εξετάσεων προφανώς, αυτό που λέγαμε ο εθνικός διάλογος και στον οποίο συμμετείχε και το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση. Συνεισφέρει, θα ληφθεί υπόψη, θα μετάσχει ως τμήμα και στη διαβούλευση που απ’ ότι φαίνεται ανοίγετε;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν είχε κάποιο αποτέλεσμα πρώτα απ’ όλα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ή είναι κάτι το οποίο έγινε και τέλειωσε;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ή έγινε για τις κάμερες;

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εννοείτε τον εθνικό διάλογο για την παιδεία;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όπως ξέρετε το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στον διάλογο κόντρα σε πολλές καταστάσεις. Και πιστεύω ότι ο εθνικός διάλογος ήταν θετικός. Θα ολοκληρωθεί αυτή του η φάση την επόμενη βδομάδα. Ήταν πολύ συνειδητή επιλογή να μη σταματήσει τίποτα. Δηλαδή με το που ανέλαβα ο διάλογος συνεχίστηκε κανονικά και συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις των φορέων.

Είχε συζητηθεί η πρωτοβάθμια, το σχολείο. Εμείς επιμείναμε από την αρχή, όταν συμμετείχαμε στο διάλογο και το είχαμε βάλει ως όρο, να μην είναι η συζήτηση για τις εξετάσεις. Δεν μπορείς να πας κατευθείαν να συζητήσεις για τις εξετάσεις...
Σεραφείμ Καταρζόγλου
06/02/2010 20:40
Όταν καταλάβουμε ότι δεν τους ενδιαφέρει ούτε η Υγεία και η Πρόνοια, ούτε κι η Παιδεία, αλλά το να γεμίσουν τα ταμεία για να ''χουνε να τρώνε, τότε ίσως να λευτερωθούμε από διλήμματα τύπου πασοκ ή νδ! Πάντως η Διαμαντοπούλου, ούτε να ήθελε να πριονίσει την καρέκλα του Γιωργάκη, τέτοια μέτρα! Εκτός αν τα επιβάλει το δόγμα .... ραγκούση. Δεν έχουν τσίπα!
Στρατικη Βασιλική
06/02/2010 20:39
Αν τα έκανε αυτά ο Καραμανλής θα έπεφτε την άλλη στιγμή.Τώρα με το Γιώργο πανηγυρίζουμε κιόλας.Πως γίνεται πέρσι να παίρνω επίδομα φτώχειας και φέτος να μου κάνουν περικοπές;Είναι αλήθεια ότι τα πιο αντιλαικά μέτρα εφαρμόζονται από ''''σοσιαληστικές'' κυβερνήσεις.ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!!!!! ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ!!!!.ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
Panos M.
06/02/2010 20:00
Έχουν μπει στην εκπαίδευση όλοι οι αποτυχημένοι επαγγελματίες και πληρώνονται τζαμπα επειδή δεν έχουν αντικείμενο. Αποτέλεσμα είναι άτομα που έχουν ματώσει στα σχολεία και τρέχουν από νησί σε νησί και από παραμεθόριο σε παραμεθόριο και φυλλαττουν Θερμοπύλες να βρεθούν τώρα έξω από τους διορισμούς επειδή δεν πέρασαν ΑΣΕΠ. Πως όμως να περάσουν ΑΣΕΠ όταν έχουν να δουλέψουν στο σχολείο για να συντηρήσουν την οικογένεια τους; Μπορούν να συναγωνιστούν αυτούς που είναι στο σπίτι τους και στηρίζονται από τους συζύγους οι τους γονείς τους; Γιατί οι πολύτεκνοι δεν δίνουν ΑΣΕΠ; Μόνο στην εκπαίδευση χωρίζουν τους εκπαιδευτικούς σε δυο κατηγορίες αυτούς που διορίζονται με ΑΣΕΠ ή προυπηρεσία και αυτοί που χωρίς ΑΣΕΠ ή προύπηρεσία με μόνο προσόν την καρπερότητά τους να διορίζονται όπου και όποτε θέλουν στην εκπαίδευση. Ντροπή τους
Ρούλα
06/02/2010 19:49
Η κα Διαμαντοπούλου επιλέγει να φλυαρεί περί αξιοκρατίας όταν όλοι οι μπλε και οι πράσινοι υπουργοί κατάντησαν την εκπαίδευση μηχανισμό εξαγοράς κι εκφοβισμού του εκπαιδευτικού. Επιλέγει να κινείται με επικοινωνιακά τρικ που παρουσιάζουν την ίδια σαν το στυλοβάτη της αξιοκρατίας και τους χιλιάδες ομήρους της εκπαιδευτικής πολιτικής των τελευταίων 10 χρόνων σαν βύσματα!
E.K. Φλ.
06/02/2010 19:42
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ! ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΙΡΟΜΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΝΑΩ ΤΕΛΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ! ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΘΑ ΕΧΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ!!! ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΗΔΗ 3 ΦΟΡΕΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ... ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ! ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΤΥΡΑΝΝΟΥΝ... ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΥ! ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΠΕΣΕΤΕ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΟ, ΠΟΥ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ Ε Τ Ο Ι Μ Α Ζ Ε Τ Ε ! !
Κ.Γ.
06/02/2010 19:42
Αγαπητέ κ. Κάτσικα

Συγχαρητήρια για το δημοσίευμα. Απαντάτε στις αγωνίες δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών που τους τελευταίους δυο περίπου μήνες βρίσκονται σε αναμένα κάρβουνα. Είθε η Υπουργός να διαβάσει προσεκτικά όσα γράφετε και να δώσει επιτέλους μια απάντηση στα αιτήματα των αδιόριστων εκπαιδευτικών

Να είσθε καλά

Κατερίνα Γιολάση
ΣΤΑΥΡΟΣ
06/02/2010 19:31
"Με βάση τα στοιχεία από αυτή την κατηγορία θα διοριστούν συνολικά 2.536 εκπαιδευτικοί. (Από αυτούς οι 1060 είναι δάσκαλοι ωστόσο επειδή δεν υπάρχουν τόσοι θα μεταφερθούν 98 θέσεις στην επόμενη κατηγορία του 40%)" Τι εννοεί ότι δεν υπάρχουν τόσοι και θα μεταφερθούν 98 θέσεις, στην επόμενη κατηγορία του 40%; Αναλυτικά δηλαδή πόσοι δάσκαλοι προβλέπεται να διορισθούν; Παρακαλώ ας μου απαντήσει κάποια ψυχή.. Ευχαριστώ..
ωρομίσθιος
06/02/2010 19:13
Διανύουμε μια χρονική περίοδο που όλοι οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, ωρομίσθιοι, αναπληρωτές, μόνιμοι, αντιμετωπίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μια άνευ προηγουμένου επίθεση από την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας στα δικαιώματά τους. Στα ελάχιστα δικαιώματα που έχουν απομείνει από τις προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου. Όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι με αλλαγές, προς το χειρότερο πάντα, στο ασφαλιστικό, στο πάγωμα ή ακόμα και στη μείωση του μισθού, στην εισαγωγή της αξιολόγησης, στις μαζικές περικοπές διορισμών, στην ακόμα πιο έντονη ελαστικοποίηση της εργασίας. Σε όλο αυτό το ζοφερό τοπίο έρχονται να προστεθούν το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, αλλά και οι πρόσφατες επιταγές του πρωθυπουργού: οι καιροί είναι δύσκολοι, χρειάζονται περισσότερες θυσίες από όλους για να επιβιώσουμε.

Ειδικότερα για όλους εμάς, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, ερχόμαστε αντιμέτωποι και με μια νέα τακτική από πλευράς υπουργείου: μετά τις υπογραφές των συμβάσεών μας και τα 300 ευρώ το μήνα δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για την παραμονή μας μέχρι τις 15 Ιούνη στα σχολεία. Η ευελιξία μας μπορεί να σημαίνει και απόλυση μετά από 1 μήνα εργασίας (παραδείγματα πολλά το τελευταίο διάστημα), πέρα από όλα τα άλλα που ανεχόμαστε, προσλήψεις στο μέσο της χρονιάς, μετακινήσεις χωρίς αποζημίωση, καθυστερήσεις στην πληρωμή, αδυναμία συμπλήρωσης των απαραίτητων ενσήμων για επίδομα ανεργίας το καλοκαίρι..

Με αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση και το υπουργείο έχει το θράσος να απαιτεί περισσότερες θυσίες. Θυσίες από εμάς την ίδια ώρα που δεν ζητάνε τίποτα από τις τράπεζες της επιδότησης των 28 δις! Την ίδια ώρα που το υπουργείο δίνει επιδοτήσεις στο ίδρυμα Κ. Σημίτης 200000€! Σε αυτό λοιπόν το τοπίο όλοι μας οφείλουμε να σηκώσουμε το κεφάλι και να πούμε: ΩΣ ΕΔΩ!

c_v_78
06/02/2010 19:07
MAKARI NA KSEKA8ARISOUN SYNTOMA TA PRAGMATA GIATI EXOUME XASEI TON YPNO MAS.AKOUSA OTI ISWS NA MI DIEKSAX8EI O DIAGWNISMOS ASEP TOU XRONOU. TO EXEI AKOUSEI KANEIS ALLO AYTO? AN ONTWS SYMVEI AYTO TOTE TO ISXYON SUSTHMA 8A ISXUSEI GIA TA EPOMENA 3 SXOLIKA ETH
Δημήτρης
06/02/2010 18:47
Τώρα για να πούμε και του στραβού το δίκιο πολλές ειδικότητες έχουν υπεράριθμους οι οποίοι βολεύονται σε διάφορα γραφεία, αυτοί ας γυρίσουν στις τάξεις τους και να μην προσλάβει κανέναν απο τέτοιες ειδικότητες, τι φταίω εγώ να πληρώνω μέσω της φορολογίας μου υπεράριθμους. Αν διορίσει τέτοιους θα κάνει τα ίδια λάθη και δεν θα έρθει ποτέ σε ισοροπία το σύστημα. Για να το ξεκαθαρίσω δεν είμαι εκπαιδευτικός αλλά δεν γίνετε να έχει υπεράριθμους πχ Γαλλικών και να συνεχίζει να προσλαμβάνει για κενά, αυτό το λέω διότι η κόρη μου περίμενε καθηγητή Γαλλικών 3 μήνες και κάποιοι είναι βολεμένοι.
KOUTSOGIANNHS GEORGE
06/02/2010 18:43
Αυτό που γίνεται με τους πολύτεκνους στην εκπαίδευση δεν γίνεται πουθενά αλλού. Σαν πολλά προνόμια δεν τος έχουν δώσει αυτούς. Διορίζονται στον τόπο τους και ούτε εφημερίες κάνουν στο σχολείο. Γιατί δεν διορίζονται κάπου αλλού στο δημόσιο π.χ σε κάποια υπηρεσία; Ας τους στείλουν κάπου αλλού εδώ περισσεύουν εμείς που είμαστε θέλουμε και άλλους. ΕΛΕΟΣ πια με τους πολύτεκνους. 500-600 το χρόνου πάλι θα διοριστούν στο σπίτι τους ουσιαστικά.
tasos
06/02/2010 18:22
Θυμήθηκε η κα Διαμαντοπούλου να μιλήσει για ρουσφέτια κι εκδουλεύσεις στις μεταθέσεις και στις αποσπάσεις. Είναι τουλάχιστον κοροϊδία τα κόμματα εξουσίας που γιγάντωσαν τις πελατειακές σχέσεις σ’ αυτά, τώρα να βγαίνουν τιμητές της διαφάνειας. Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι εσείς κρυφό καμάρι ότι χρησιμοποιείτε τις αποσπάσεις ως μέσω πειθάρχησης και εκλογικής πελατείας. Το ΥΠΕΠΘ αλλάζει τον τρόπο μεταθέσεων και αποσπάσεων, όχι για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα ρουσφετιού κι εκδουλεύσεων, αλλά για να ρίξει στις πλάτες των εκπαιδευτικών τις ανεπάρκειες και την επιλογή περικοπής των διορισμών του κράτους. Γι’ αυτό δήλωσε ότι Κανείς εκπαιδευτικός δεν αποσπάται, εάν δεν έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του για τη θέση στην οποία υπηρετεί. Ποιος άλλος πέραν του κράτους οφείλει να βρει αντικαταστάτη; Οι εκπαιδευτικοί, η δημόσια εκπαίδευση, οι μαθητές μας, θα πληρώσουν και πάλι το λογαριασμό.
diteknos
06/02/2010 18:18
Αυτή η μάστιγα των πολυτέκνων πότε θα σταματήσει; Τα παιδιά μας χρειάζονται άξιους εκπαιδευτικούς και όχι αυτούς που είναι καλοί στο κρεβάτι.
Δημήτρης Διαμαντ.
06/02/2010 18:09
Η ελαστική εργασία όχι μόνο δεν καταργείται, όχι μόνο διευρύνεται σε νέα τμήματα αλλά αποκτά και νέα ποιοτικά αντιδραστικότερα χαρακτηριστικά.
X.ss
06/02/2010 18:08
Η Υπουργός Παιδείας επιχειρεί να καταργήσει τις κατακτήσεις των προηγούμενων αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος και να διαμορφώσει τους όρους για την επίθεση στο δημόσιο σχολείο και τη διαμόρφωση του νέου αποκεντρωμένου σχολείου της αγοράς με την αξιολόγηση, την επίθεση στη μονιμότητα-σταθερή εργασία, τη δια βίου επιμόρφωση και πιστοποίηση ικανοτήτων, τη διατήρηση και μονιμοποίηση της ελαστικής εργασίας.
Κάτια
06/02/2010 18:07
Η υπουργός παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, αφού μας πληροφόρησε με την ομιλία της στη Βουλή (Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009), ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τα αναλυτικά προγράμματα (προφανώς δεν γνωρίζει ούτε τις μεταρρυθμίσεις στα αναλυτικά προγράμματα που έκανε το ίδιο της το κόμμα, το 1982, το 1984 με το πρόγραμμα του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, το 1997 με την κακόφημη μεταρρύθμιση Αρσένη, το 2001 με τα διαθεματικά αναλυτικά προγράμματα, με τα προγράμματα των ΤΕΕ, για να μην αναφερθούμε στις αλλαγές που έκανε η χούντα, για να διαλύσει τη μεταρρύθμιση του Παπανδρέου με την Ένωση Κέντρου, το 1977 η Νέα Δημοκρατία, κ.λπ.) προχώρησε σε μια πρωτοφανή για τα πολιτικά και νομοθετικά δεδομένα της χώρας μας κίνηση – ενδεχομένως και των χωρών του υπαρκτού νεοφιλελευθερισμού, αφού ούτε η Θάτσερ, ο Ρέιγκαν και ο Μπους στις χρυσές εποχές τους δεν απευθύνθηκαν σε ιδιώτες να τους φτιάξουν νομοσχέδια με αμοιβή!
ΔΑΣΚΑΛΑ
06/02/2010 18:04
Οι δηλώσεις της υπουργού Α. Διαμαντοπούλου για κατάργηση των πινάκων προϋπηρεσίας, άρα και για κατάργηση των τόσων χρόνων θυσιών και προσπαθειών των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, πρέπει να ξεσηκώσει όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης. Η υπουργός υπό το εξευτελισμένο (και από αυτή και από την προηγούμενη κυβέρνηση) πρόσχημα της αξιοκρατίας καταστρέφει τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ωρομίσθιων και αναπληρωτών, που ζούσαν εδώ και χρόνια με δάνεια και δανεικά, μόνο και μόνο για να συμπληρώνουν μόρια προϋπηρεσίας. Η υπουργός διαλύει τις ελπίδες και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών που εργάζονταν υπό μεσαιωνικές συνθήκες καλύπτοντας τις μαύρες τρύπες της εκπαίδευσης. Εκείνων των εκπαιδευτικών που δούλευαν με την προοπτική του ισχύοντος νόμου, για να δουν σήμερα θυσίες και κόπους να χάνονται.

ΔΗΜΗΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
06/02/2010 18:03
ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΟΙ ΕΞΑΓΚΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ!ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ....; ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΑΑΑ!!!!!ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΣΕΠ.ΠΑΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΒΓΑΛΕΙ;;;;ΑΓΧΟΣ ΑΓΧΟΣ ΑΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!!!ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΙΟΝ ΑΣΕΠ ΔΩΣΑΤΕ::::ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟ...ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.....
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΕ 04
Βίκυ
06/02/2010 18:02
Αίσχος, απάτη, φθηνή προπαγάνδα περί αξιοκρατίας, ευτελισμός κάθε έννοιας δικαιοσύνης και ισονομίας, αυτή είναι η ουσία των διακηρύξεών τους.

Δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά μας. Θέλουν ένα φθηνό υποβαθμισμένο δημόσιο σχολείο, με χειραγωγημένους περιφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Αλλά να είναι σίγουροι ότι θα μας βρούν μπροστά τους, χιλιάδες εκπαιδευτικούς – μαθητές - εργαζόμενους!

Το φάντασμα του Αρσένη πλανιέται ήδη πάνω από το, ευρισκόμενο παραπλεύρως του Μολ, κτίριο στο Μαρούσι...

Aggelika
06/02/2010 18:02
Το καλοκαίρι του 1997 ο αλήστου πολιτικής μνήμης υπουργός παιδείας του ΠΑΣΟΚ Γεράσιμος Αρσένης καταργεί την Επετηρίδα διορισμού των εκπαιδευτικών (παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις του για το αντίθετο) και με τους νόμους 2525 και 2640 δίνει την καίρια μαχαιριά στο σώμα του δημόσιου σχολείου. Δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί κινητοποιούνται μαχητικά σ’ όλη τη χώρα ενάντια στο νομοθετικό του έκτρωμα, το οποίο τα επόμενα χρόνια, υπό το βάρος των αντιδράσεων μαθητών-εκπαιδευτικών-γονιών, επιδέχεται δεκάδες τροποποιήσεις και αλλαγές.

Με τις πρόσφατες της δηλώσεις η κ. Α.Δ., δώδεκα χρόνια μετά, αφ’ ενός καλεί μερικές χιλιάδες ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών -απ’ τους Φούρνους της Ικαρίας μέχρι την Ίο, κι απ’ τους Παξούς μέχρι το Καστελόριζο- ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ, αφήνοντας τα δημόσια σχολεία στο έλεος της υπολειτουργίας και της εγκατάλειψη, και αφ’ ετέρου ξεκαθαρίζει ότι ο θεσμός του αναπληρωτή και του ωρομισθίου καθηγητή, δηλ. το δουλεμπόριο της ελαστικής εργασίας, ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

Όσοι πίστεψαν τα πασοκικά φούμαρα περί του αντιθέτου αποδεικνύονται τραγικά αφελείς...

N.K.
06/02/2010 17:59
Η Διαμαντοπούλου μας έχει στο περίμενε δυο μήνες τώρα από τότε που εξαπέλυσε τις ρουκέτες της. Από το θεό να τοβρει
Βασίλης
06/02/2010 17:58
Πραγματικά ο στόχος είναι τελικά να μειώσει ή να μην ξανακάνει διορισμούς τα επόμενα χρόνια. Θα γίνει χαμός
Anton
06/02/2010 17:48
κ. Κάτσικα έτσι όπως τα λέτε είναι επιτέλους το Υπουργείο δεν μπορεί να μας συμπεριφέρεται σα να είμαστε σκουπίδια
Βαερ
06/02/2010 16:11
Μήπως είναι ευκαιρία τωρα να γλυτώσουμε από τους μόνιμους; Μόνιμους κοπανατζήδες, μονίμως απεργούντες και με την χειρότερη παιδεία της Ευρώπης;
Geoge Kalaritis
06/02/2010 15:47
Kapote o andreas eclepse tin Kybernisi me to sinthima Ecso apo NATO EUROPH KAISIA Tora ogiorgos to idio me tis afcsisis kai ta lipa EIPE ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.
nikitas nikitopoulos
06/02/2010 15:31
Αλλιώς είναι να σε π__άει το ΠΑΣΟΚ και αλλιώς η Ν.Δ.....Απλά με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορείς να ''φωνάξεις'' κιόλαστα...Τι να πεις?Βοήθεια???Ποιος να σε ακούσει...Στη μούγγα λοιπόν...ΟΛΟΙ..