30 θέσεις για την ΑΕΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 31/10/2016 08:00 |
Τον δρόμο προς το Εθνικό Τυπογραφείο πήρε η προκήρυξη 2Ε/2016 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 30 θέσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)...
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Γίνετε Συνδρομητής

όλες οι τελευταίες ειδήσεις