Καταργείται το κριτήριο της παλαιότητας

Ανακοινώθηκαν τα νέα τέλη κυκλοφορίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/09/2010 17:33 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 27/09/2010 17:43 |

Τα νέα τέλη κυκλοφορίας ανακοίνωσε το υπ. Οικονομικών καταργώντας το κριτήριο της παλαιότητας και υιοθετώντας το κριτήριο του κυβισμού αλλά με πιο αναλογικό τρόπο.

Παράλληλα, ενσωματώνεται στα τέλη ο ειδικός φόρος μεγάλου κυβισμού.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι αλλαγές αυτές προκαλούν μείωση των τελών κυκλοφορίας για 3,2 εκατομμύρια κατόχους αυτοκινήτων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της κυβέρνησης έχει ως εξής:

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα και τις ενστάσεις των πολιτών σε σχέση με την εφαρμογή του πλαισίου υπολογισμού των τελών για το 2010, δεσμεύτηκε να προβεί σε βελτιώσεις και σημαντικές ελαφρύνσεις. Σήμερα ανακοινώνεται το νέο απλοποιημένο πλαίσιο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, με το οποίο αναιρούνται οι τέσσερις διαφορετικές κλάσεις ταξινόμησης και το οποίο οδηγεί σε μείωση των τελών κυκλοφορίας για 3,2 εκ. κατόχους αυτοκινήτων.

Για την αναμόρφωση του πλαισίου συστήθηκε Διυπουργική Επιτροπή και συνεκτιμώντας τις προτάσεις της, το νέο σύστημα τελών κυκλοφορίας του 2011, έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1.Την κατάργηση του κριτηρίου της παλαιότητας. Για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα έχουν ταξινομηθεί έως και την 31-12-2010 (και για τις μοτοσυκλέτες, ασχέτως ημερομηνίας ταξινόμησης) θεσπίζεται ενιαία κλίμακα υπολογισμού με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους.

2.Την υιοθέτηση του κριτηρίου του κυβισμού αλλά με πιο αναλογικό τρόπο. Δημιουργείται μια πιο δίκαιη και αναλογική κλίμακα τελών κυκλοφορίας με την προσθήκη νέων κλιμακίων κυβισμού, προκειμένου το σύστημα να γίνει πιο αποτελεσματικό και να ανταποκριθεί περισσότερο στις συνθήκες της αγοράς, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

3.Την ενσωμάτωση του χωριστού ειδικού φόρου μεγάλου κυβισμού στα τέλη. Πρόκειται για τον ειδικό φόρο μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα για όλα τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες άνω των 1.929 κ.εκ., που είχε προβλεφθεί με το ν. 3775/2009. Τα τέλη κυκλοφορίας 2011 συμπεριλαμβάνουν τον τυχόν ειδικό φόρο οχημάτων μεγάλου κυβισμού.

Έτσι, τα νέα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011, σε σύγκριση και με τις συνολικές επιβαρύνσεις των οχημάτων για το 2010, διαμορφώνονται ως εξής:

Κλιμάκιο κ.εκ.

Τέλη κυκλοφορίας 2011 (ευρώ)

Τέλη κυκλοφορίας και ειδικός φόρος 2010 (ευρώ)

Διαφορά 2011 έναντι 2010 (ευρώ)

 

 

 

Από

έως

Από

έως

Έως

300

20

0

68

20

-48

301

785

50

28

96

22

-46

786

1071

110

94

187

16

-77

1072

1357

120

94

187

26

-67

1358

1548

220

184

352

36

-132

1549

1738

240

184

352

56

-112

1739

1928

270

184

352

86

-82

1929

2357

600

578

821

22

-221

2358

3000

800

712

1130

88

-330

3001

4000

1000

912

1330

88

-330

4001

και άνω

1200

1112

1530

88

-330

 

(Περαιτέρω ανάλυση της διαφοράς των τελών κυκλοφορίας του 2011 σε σχέση με το 2010, ανάλογα με την κλάση των οχημάτων, παρατίθεται στον σχετικό πίνακα).

 

Την αναλογική ελάφρυνση για μεγάλο αριθμό οχημάτων. Από την σύγκριση των τελών του 2011 σε σχέση με το 2010 προκύπτει ότι πάνω από 3.180.000 κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έχουν μείωση από 12-330 ευρώ (το 65% του συνόλου), ενώ οι υπόλοιποι έχουν αύξηση η οποία σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και κυμαίνεται μεταξύ 16-88 ευρώ ετησίως. Μεγαλύτερη αναλογικά μείωση έχουν τα μικρή και μεσαίας κατηγορίας αυτοκίνητα.

4.Την περιβαλλοντική κατεύθυνση για τις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει η φορολόγηση του αυτοκινήτου στην κατεύθυνση της μείωσης των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων,τα τέλη κυκλοφορίας όλων των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που θαταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/1/2011 και μετά, συνδέονται αποκλειστικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του κάθε οχήματος (γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο). Η σύνδεση αυτή ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα ασχέτως τεχνολογίας (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κλπ). Αυτό εκτιμάται ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα τη στροφή των καταναλωτών σε πιο «καθαρής τεχνολογίας» οχήματα με αντίστοιχες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη εισαγάγει φορολογικό σύστημα αυτοκινήτων (τέλη κυκλοφορίας και τέλη ταξινόμησης) που συνδέεται ολικώς ή μερικώς με τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Έτσι, τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν μετά την 1/1/2011 είναι τα εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΕΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμCO2 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (σε ευρώ)

0-100

0

101-120

0,80

121-140

1,00

141-160

1,50

161-180

2,00

181-200

2,25

201-250

2,50

Άνω των 251

3,00

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με την παραπάνω κλίμακα, τα τέλη κυκλοφορίας μειώνονται περαιτέρω για μεγάλο αριθμό οχημάτων τα οποία ενσωματώνουν «καθαρές τεχνολογίες». Αντίστοιχα, όπως είναι λογικό, τα τέλη αυξάνονται για όλα εκείνα τα αυτοκίνητα των οποίων οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι υψηλές.

5.Αποκλειστική σύνδεση των τελών κυκλοφορίας των ΤΑΧΙ που θα ταξινομηθούν στην Ελλάδα μετά την 1/1/2011 μόνο με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΕΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμCO2 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (σε ευρώ)

0-100

0

101-150

2

Άνω των 151

2,5

 

Η διαφορά των τελών κυκλοφορίας των ΤΑΧΙ σε σχέση με τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οφείλεται στο γεγονός ότι, τα οχήματα αυτά είναι επαγγελματικά και διανύουν ετησίως πολλαπλάσιες αποστάσεις από αυτές των επιβατικών, με αποτέλεσμα την εξαιρετικά μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνσή τους.

6.Όσον αφορά στα υπόλοιπα οχήματα (φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, λεωφορεία, κλπ), θα υπάρχει αύξηση κατά μέσο όρο 10%σε σχέση με το 2010. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω τέλη δεν έχουν αυξηθεί από το 2009.

Tα παραπάνω μέτρα αποτελούν ένα σύστημα δίκαιο και λειτουργικό, που θα αφήσει παράλληλα το χρονικό περιθώριο αναγκαίας προσαρμογής της αγοράς αυτοκινήτου στη χώρα μας στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω ρυθμίσεις, θα κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων, τις αμέσως επόμενες ημέρες.


75
Κώστας Πανουρακης
24/01/2011 21:52
Ολα τα φτωχαδάκια εδώ μεσα μαζεύτηκαν!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων...) Αφού έχετε αυτοκίνητα που τραβάνε τη βενζίνη με το μπουρί της σόμπας... ε τότε πληρώστε συνέλληνες... και μην λυσσάτε...σαν πεινασμένες ύαινες
αννα μ.
27/12/2010 16:13
έχω αλλάξει κατοικια εδώ και δυόμιση χρόνια περίπου,τα τελη κυκλοφοριας του αυτο/του μου δεν ερχονται ενω του αντρα μου ερχονται απο την αρχη.ετσι αναγκαζομαι να πηγαινω στην εφορια και να περιμενω στις ουρές. τωρα που πηγα να παρω το σημα μου ρωτησα πως μπορω να το τακτοποιησω και μου ειπαν οτι κυρια μου ολα αυτα γινονται απο Αθηνα εμεις δεν γνωριζουμε.ξερει καποιος απο εσας που μπορω να παρω τηλ και να τελειωνω με αυτο το θεμα?αννα απο θεσ/νικη
Βασίλης
14/12/2010 14:30
Εχω ενα αυτοκίνιτο 2000cc 3-τιας που κοστλιζει 23.000€ και ενας φίλος έχει αυτοκίνιτο 2000cc 3-τιας που κοστίζει 145.000€. Γιατί πληρόνουμε το ίδιο; Με πιό σκεπτικό είναι και τα 2 πολυτελείας;
Mανωλης
30/11/2010 11:13
Τι να λεω κι εγω που το αμαξι το χρησιμοποιω μονο οταν ειμαι με τον μικρο και μονο οταν βρεχει. Μ αλλα λογια, 1000-1500 χιλιομετρα το χρονο...
δημητρης Ζαβος
23/11/2010 23:57
του χρονου τετοι εποχη τα παλια αυτοκινητα θα πληρωσουν τελη με το παλιο συστημα ή με το καινουργιο??
Λεωνιδας Π.
19/11/2010 21:33
Ο παμμεγιστος συντακτης του αρθρου φυσικα υπολογιζει μειωση, αφου βαζει τον ειδικο φορο σε ολα τα κυβικα και οχι μονο στα πανω απο 1929cc!!! Θυμαται κανεις να υπηρχε διαφορα στα τελη για ενα αμαξι που ειναι 1580cc και ενα που ειναι 1650cc;; Οποτε προς τι το "απο - εως" στην κλιμακα; Ελεος πια με την κατευθυνομενη πληροφορηση!!!!!
τασος.κ
16/11/2010 20:37
μείωση απο 180 σε 240. τριών χρονών αμάξι 1596κυβικά. που την είδαν τη μείωση.
Κωνσταντινος Παππας
12/11/2010 23:39
Τα τελη κυκλοφοριας πρεπη να χρεωνοντε αναλογα με το βαρος του οχηματος. Και οχι με τα κυβικα η την χρονολογια.
σοφια 25
11/11/2010 19:37
Έχω Smart 698cc, πέρυσι πλήρωσα 28 ευρώ και φέτος ζητάνε 50 ευρώ!!!! που είναι η μείωση??? μας κοροϊδεύουν?? δεν βλέπουν πόσα πληρώνουμε για την βενζίνη? τα αυτοκίνητα μέχρι 1000 κυβικά δεν θα έπρεπε να πληρώνουν πάνω από 40 ευρώ. κυνηγήστε τους μεγάλους με τα αυτοκίνητα σκάφη και τις τζιπάρες και αφήστε τον κόσμο να μαζέψει κανένα φράγκο.
Κατ''ης Απόστολος
09/11/2010 20:53
-Το 2007 άλλαξα αυτοκίνητο αναγκαστικά, για λόγω που έγινα πολύτεκνος και πήρα 7θέσιο 2000cc, καλύτερα να έπερνα ένα δεύτερο μικρότερο για να χωράμε και θα πλήρωνα λιγότερα και για την αγορά και στα τέλη κυκλοφορίας και θα χωρούσαμε άνετα....
Παντεκης Καρακατσανης
04/11/2010 01:57
Αγαπητοι μου συμπολιτες Ελληνες θα σας παραθεσω μια απλη ερωτηση και εσεις δωστε την οποια απαντηση πιστευετε πως ειναι σωστη.Αν δεν πληρωσει ΚΑΝΕΙΣ απο εμας τα τελη κυκλοφοριας τι πιστευετε οτι θα μας κανουν??Εγω λεω τιποτα απολυτως και να ειστε σιγουροι πως εχω δικιο αλλα ολοι μας οχι μερικοι απο εμας.Φτανει πια αυτη η κοροιδια με το αμαξι που το εχουν δει σαν την αγελαδα που κανει το γαλα.Ας τους φτυσουμε στα μουτρα με αυτο τον τροπο που σας λεω.Τη μια τελη κυκλοφοριας "χαρατσι" την αλλη με την βενζινα την αλλη με τις περαιωσεις με τους ημιυπαιθριους με τα ταμεια ασφαλισης μας με τα σκανδαλα τους ΕΛΕΟΣ πια ρε αδερφια δηλαδη τι περιμενουμε να μας ξεπουλησουνε και εμας τους ιδιους σε κανενα σκλαβοπαζαρο σαν σκλαβους δεν το βλεπετε οτι μας πανε στον πατο τι αλλο θελετε πια να δειτε τι αλλο???
zjimmys
02/11/2010 09:00
ρε παιδια αυτοι που βαλαν υγραεριο και θα εχουν χαμηλους ρυπους ,και ειναι το αυτοκινητο μοντελο 2001 τι τελη υα πληρωσουν?Αν ξερει καποιος ας μας πει .thanks
George
28/10/2010 17:58
Ποσες πινακηδες θα πανε στην εφορια να μας πουνε
Γιαννης Α.
13/10/2010 21:08
Μας κοροιδευουν? ποια μειωση απο 184ε τωρα 220!!! Μηπως εννοουν μειωση στην τσεπη μας??? ΚΛΕΦΤΕΣ!!! ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ!!!!!
Σταυρος Τ.
04/10/2010 12:43
Δικαιο για ποιους δεν μας ειπε ο αρθογραφος? Για τα κοροιδα που αγορασαν αυτοκινητο πριν κανα μηνα και τωρα για το υπολοιπο της ζωης του αυτοκινητου θα πληρωνουν παραπανω τελη σε σχεση με καποιον που θα αγορασει το ακριβως ιδιο αυτοκινητο σε 2 μηνες? Ή μηπως για τα κοροιδα που εχουν ενα 2000 κυβικα Skoda (για παραδειγμα το χρησιμοποιω) και θα πληρωνουν 330 ευρω (60%) παραπανω απο εναν που εχει μια Mercedes SLK 1800 κυβικων? Πολιτες 2 ταχυτητων που κανεις δεν μας εξηγει τον λογο! Οσο για τα νεα τελη κυκλοφοριας απλα θα πω οτι οσο σχεση εχουν τα κυβικα με την φθορα των δρομων (γιατι γι'' αυτο ειναι τα τελη κυκλοφοριας) αλλο τοσο σχεση εχουν και οι ρυποι!!!
γιωργος
29/09/2010 16:47
κλεφτες!
MASTERT
29/09/2010 16:18
Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το λεγόμενο δίλητρο (1998cc) είναι γιατί αυτά τα σαίνια το πάνε στα 1929 και μετά αλλάζουν κλίμακα; Υάρχει αυτοκίνητο δίλητρο λιγότερο από 1998 κυβ.; Αλλά έτσι κονομάνε και θα το πληρώσουν το Νοέμβρη!!
MΠΑΜΠΗΣ
29/09/2010 14:35
Σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στις 66 μονάδες, παρέμεινε το τελευταίο τρίμηνο (Ιούνιος – Αύγουστος) ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα, όπως άλλωστε καθ’ όλη τη διάρκεια του α’ πενταμήνου του 2010, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Η επίδοση αυτή είναι σημαντικά κατώτερη του μακροχρόνιου μέσου όρου της περιόδου 2001-2009 (99 μονάδες), αλλά και της αντίστοιχης περσινής (72 μονάδες). Η προσπάθεια για δημοσιονομική συστολή, είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή πλήθους μέτρων σε διάφορα επίπεδα, επηρεάζοντας αφενός το πραγματικό εισόδημα σε ευρείες κατηγορίες πολιτών, αφετέρου τη συνολική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας. Αποτέλεσμα είναι η σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, καθώς η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει αναπόφευκτα σε τροχιά ύφεσης. Καταγράφεται ωστόσο στο τρίμηνο αυτό σταθεροποίηση του κλίματος, γεγονός που ως ένα βαθμό υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Η σημαντικότερη επίπτωση της ύφεσης στην οικονομία είναι όμως η ενίσχυση της ανεργίας, γεγονός που έχει ενισχύσει την ανασφάλεια μεταξύ των ελλήνων καταναλωτών. Έτσι η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με τις εκτιμήσεις και προβλέψεις των πολιτών να είναι εξαιρετικά απαισιόδοξες. Από την πλευρά της προσφοράς, σημειώνεται μικρή βελτίωση – σε σχέση με το εαρινό τρίμηνο - των επιχειρηματικών προσδοκιών σε Κατασκευές και Υπηρεσίες, αντίθετα με το Λιανικό Εμπόριο, όπου οι προσδοκίες επιδεινώνονται περαιτέρω και ο σχετικός δείκτης καταγράφει νέο ιστορικά χαμηλό ρεκόρ. Στη Βιομηχανία, τέλος, το κλίμα παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ενδεικτικό της σχετικής σταθερότητας που παρουσιάζουν οι προσδοκίες του συγκεκριμένου τομέα το τελευταίο διάστημα. Αντίθετα με την Ελλάδα, στην ΕΕ το οικονομικό κλίμα έχει ανακάμψει σημαντικά σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, με τους δείκτες κλίματος στις περισσότερες χώρες να καταγράφουν βελτίωση. Συγκεκριμένα, το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου, ο μέσος δείκτης στην ΕΕ-27 διαμορφώνεται στις 102 μονάδες, 21 μονάδες υψηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω καλύτερων οικονομικών συνθηκών σε Γερμανία και Γαλλία. Αναλυτικότερα: Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης στην Ελλάδα περιορίζεται περαιτέρω το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου σε σύγκριση με το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου, σημειώνοντας νέο ιστορικά χαμηλό ρεκόρ και διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις -65 μονάδες (από -62 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο), επίδοση που υστερεί κατά 20 σχεδόν μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες για την ίδια περίοδο βρίσκονται και πάλι σημαντικά υψηλότερα, στις -13 και -14 μονάδες αντίστοιχα σε ΕΕ και Ευρωζώνη, ενώ οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν και αυτό το τρίμηνο σταθερά οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε σημαντικά τον Μάιο, όταν και οριστικο-ποιήθηκαν τα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης από ΕΕ – ΔΝΤ - ΕΚΤ. Οι εισοδηματικές περικοπές που ανακοινώθηκαν, με την συνακόλουθη εξασθένιση της καταναλωτικής δύναμης που συνεπάγονται, αλλά και οι νέες έμμεσες φορολογικές επιβαρύνσεις, ενέτειναν την ήδη οξυμένη αβεβαιότητα και τους φόβους των καταναλωτών, παράλληλα με τις δυσμενείς προοπτικές στην αγορά εργασίας. Όλα τα επιμέρους στοιχεία του δείκτη επιδεινώνονται από τον Μάιο και μετά, με σημαντικότερη την υποχώρηση στις προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και την οικονομική κατάσταση της χώρας για το επόμενο 12μηνο. Το 72% των νοικοκυριών θεωρεί ότι η οικονομική τους κατάσταση θα επιδεινωθεί στο επόμενο 12μηνο, ενώ σχεδόν τέσσερις στους πέντε καταναλωτές προβλέπουν ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η πρόθεση για αποταμίευση παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ κατά μέσο όρο στο τελευταίο τρίμηνο, το 94% των καταναλωτών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της ανεργίας. Ο προβληματισμός και η αβεβαιότητα των καταναλωτών, έτσι όπως αποτυπώνεται στις προσδοκίες για τα οικονομικά τους στοιχεία τους επόμενους 12 μήνες, δεν έχουν εξομαλυνθεί, ακόμη και μετά από ένα τρίμηνο προσαρμογής στα νέα μέτρα. Επιπλέον, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει χρεωμένο και αντλεί πόρους από τις αποταμιεύσεις του κινείται στο 9% (10% το προηγούμενο τρίμηνο), ενώ το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ, αυξάνεται στο 25% από 22% το τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου (και 29% πέρυσι). Τέλος, ένας στους δύο καταναλωτές, όπως και πέρυσι το ίδιο διάστημα, δηλώνει ότι μόλις τα βγάζει πέρα. Στη Βιομηχανία, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου κινείται κατά μέσο όρο στις 76 μονάδες, στα ίδια περίπου επίπεδα με το τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου (77 μονάδες) και κατά δύο μόλις μονάδες χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Βιομηχανία παραμένει έτσι ο τομέας ο οποίος φαίνεται να έχει επηρεαστεί συγκριτικά λιγότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς, παρουσιάζοντας σχετική σταθερότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους επιμέρους δείκτες παραμένουν αρνητικοί. Έτσι, οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, κινούνται και πάλι σε αρνητικά επίπεδα, στις -5 μονάδες κατά μέσο όρο (από 8 το περασμένο τρίμηνο και 3 την ίδια περίοδο πέρυσι). Ελαφρά βελτίωση καταγράφεται αντίθετα στις εκτιμήσεις για το επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης, κυρίως λόγω της ζήτησης εξωτερικού, παρόλο που ελαφρώς πάνω τις μισές επιχειρήσεις εξακολουθούν να εκτιμούν ότι βρίσκονται ακόμα σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, καταγράφεται περαιτέρω αποκλιμάκωση, τόσο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όσο και με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις 14 μονάδες (από 22). Οι προβλέψεις για την απασχόληση του τομέα παραμένουν αρνητικές, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (στις -17 μονάδες ο σχετικός δείκτης), σημειώνουν όμως μικρή άνοδο σε σχέση με το τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου. Ως προς το ποσοστό χρησιμοποίησης του εργοστασιακού δυναμικού, αυτό κινείται στα περσινά επίπεδα, πολύ κοντά δηλαδή στο 70%, ενώ οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής βρίσκονται σταθερά στους 4, όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 2009. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου κινείται κατά μέσο στις 52 μονάδες από 61 μονάδες την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και κατά 40 σχεδόν μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ο τομέας αυτός αντανακλά άλλωστε με άμεσο τρόπο κάθε μεταβολή στην καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών και την πτωτική πορεία των δαπανών τους. Με εξαίρεση τη μικρή άνοδο στις προσδοκίες την περίοδο Απριλίου – Μαΐου, η πτώση του δείκτη έχει ξεκινήσει από πέρυσι τον Νοέμβριο και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, με όλα τα στοιχεία δραστηριότητας να υπογραμμίζουν τη δυσμενή κατάσταση του τομέα. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις πωλήσεις τους επιδεινώνονται σημαντικά, με το σχετικό δείκτη να περιορίζεται στις -62 μονάδες το υπό εξέταση τρίμηνο (από -46 το προηγούμενο), ενώ απαισιοδοξία επικρατεί και στις προβλέψεις για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις -48 μονάδες (από -41), όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι βρισκόταν σημαντικά υψηλότερα, στις -10 μονάδες. Πτώση καταγράφουν και οι προβλέψεις για τις παραγγελίες προς προμηθευτές, με το 62% των επιχειρήσεων να αναμένει μείωσή τους, ενώ και τα αποθέματα παραμένουν διογκωμένα. Σε σχέση με τις προσδοκίες της απασχόλησης του κλάδου, μόλις μία στις δέκα επιχειρήσεις κατά μέσο όρο προβλέπει άνοδο (26% πέρυσι την ίδια περίοδο), γεγονός που υποδηλώνει σημαντική εξασθένηση των νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο. Τέλος, σε όρους τιμών, το ελαφρώς αρνητικό ισοζύγιο του περασμένου τριμήνου διπλασιάζεται στις -12 μονάδες, στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στις Κατασκευές καταγράφουν μικρή βελτίωση το τελευταίο τρίμηνο σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο, παραμένοντας όμως σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ενδεικτικό της υποτονικής δραστηριότητας του κλάδου την τελευταία διετία. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις 48 μονάδες (από 43 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο), επίδοση χαμηλότερη κατά 22 μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, όταν ο κλάδος είχε ήδη μπει σε τροχιά ύφεσης. Οι έντονα αρνητικές προβλέψεις των επιχειρήσεων για το επίπεδο προγράμματος εργασιών τους αμβλύνονται ελαφρώς και το σχετικό ισοζύγιο διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις -65 μονάδες, 10 μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι προβλέψεις για την απασχόληση του τομέα παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις -42 μονάδες, ενώ το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για το επίπεδο προγράμματος των εργασιών τους, έχει περιοριστεί σημαντικά, στις -34 μονάδες (από -47 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο). Οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας περιορίζονται στους 12, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι έφθαναν τους 16, γεγονός το οποίο φανερώνει ότι η βελτίωση των προσδοκιών εκπορεύεται περισσότερο από τα έργα που έχουν ήδη αναληφθεί και τα οποία ενδεχομένως υλοποιούνται με μικρότερους ρυθμούς και όχι από νέα έργα. Περαιτέρω αποκλιμάκωση προβλέπεται από τις επιχειρήσεις ως προς το επίπεδο των τιμών, ενώ τέλος, μόνο ένα 10% των επιχειρήσεων κρίνει ότι δεν αντιμετωπίζει προσκόμματα στη λειτουργία του, με το 41% να κρίνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπαρκή χρηματοδότηση, το 34% τη χαμηλή ζήτηση και ένα 11% να επισημαίνει τη γενική οικονομική κατάσταση, την κρατική ανεπάρκεια, τις μεγάλες εκπτώσεις, την αναστολή έργων, την αναμονή νέου θεσμικού πλαισίου, τις στρεβλώσεις στα συστήματα δημοπράτησης δημοσίων έργων κ.α. ως τα σημαντι-κότερα προσκόμματα. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών Υπηρεσίες το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου 2010 σημειώνει μικρή άνοδο και διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις 65 μονάδες, από 61 μονάδες το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, χαμηλότερα κατά 10 μονάδες ωστόσο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2009. Παρά τη δυσμενή πορεία του τομέα μέχρι τον Μάιο, όταν οι προσδοκίες του τομέα κατέγραψαν την ιστορικά χαμηλότερη επίδοσή τους, από τον Ιούνιο και μετά το κλίμα έχει σταθεροποιηθεί. Σαφώς όμως οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά και τη ζήτηση είναι έντονα αρνητικές, στις -29 μονάδες (από -4 μονάδες την ίδια περίοδο το 2009), ενώ σχεδόν αμετάβλητες παραμένουν και οι προβλέ-ψεις για τη μελλοντική πορεία της ζήτησης (-16 μονάδες). Εξάλλου, οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου εμφανίζουν ελαφρά επιδείνωση, ενδεικτικό της αβεβαιότητας που κυριαρχεί σε αυτόν ως προς την ικανότητά του να συνεχίζει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Σε σχέση με τις τιμές, οι προσδοκίες υποδηλώνουν έντονη αποκλιμάκωση, με το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται σε μία από τις χαμηλότερες τιμές του, στις -21 μονάδες (από -13 το προηγούμενο τρίμηνο). Τέλος, μόνο το των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη λειτουργία, ενώ αντίθετα το 34% θεωρεί την ανεπάρκεια ζήτησης ως βασικότερο πρόσκομμα στη δραστηριότητά του, το 18% επισημαίνει παράγοντες όπως η ανεπάρκεια του κράτους και η γραφειοκρατία, η αύξηση του ΦΠΑ, η ανεπαρκής τουριστική πολιτική, οι φτωχές υποδομές, οι απεργιακές κινητοποιήσεις κ.α. Σύμφωνα με την έκθεση τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την εγχώρια οικονομία: α) Το σενάριο της ελπίδας προβλέπει ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει, σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής του Μνημονίου και θα εφαρμόσει παράλληλα πολιτικές που διευκολύνουν την οικονομική ανάπτυξη και συνακολούθως, τη δημοσιονομική προσαρμογή (απελευθέρωση επαγγελμάτων και αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, ενίσχυση των επενδύσεων κλπ). Στην περίπτωση αυτή το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί κοντά στο 7% του ΑΕΠ το 2011 και κοντά στο 5% το 2012, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι αρνητική το 2011, αλλά ηπιότερη του 2010 και θετική το 2012 (μεταξύ 1,5 και 2,5%). Είναι πιθανό, όχι όμως βέβαιο, ότι η υλοποίηση του αισιόδοξου σεναρίου θα επιτρέψει σταδιακή επιστροφή της Ελλάδος στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Δεν είναι βέβαιο, διότι το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, ακόμα και κάτω από αυτό το αισιόδοξο σενάριο (144% του ΑΕΠ το 2012 και το 2013). Κάτω από τις συνθήκες αυτές, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πιθανό να συνεχίσουν να μην επιθυμούν να μας δανείσουν, δηλαδή τα spreads να μη μειωθούν δραστικά. Η πιθανότερη και λογικότερη έκβαση στην περίπτωση αυτή είναι η επέκταση του χρονικού ορίζοντα των δανείων που μας έχει χορηγήσει η τρόικα. Σε γενικές γραμμές, η σωτηρία στο σενάριο αυτό εναπόκειται στα χέρια της τρόικας, και ιδιαίτερα της γερμανικής κυβέρνησης. Ελπίζουμε επομένως, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα αποφύγουμε τη στάση πληρωμών, καθώς εξαρτώμεθα από οικονομικές, αλλά και πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Γερμανία. β) Το δεύτερο σενάριο, είναι το σενάριο της καταστροφής, κατά το οποίο είτε η δημοσιονομική προσαρμογή εγκαταλείπεται λόγω των ποικίλων αντιδράσεων, είτε συνεχίζεται μεν αλλά χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές. Στην πρώτη περίπτωση, επέρχεται ακαριαίος θάνατος με παύση εκταμίευσης των υπολοίπων δόσεων του δανείου και στάση πληρωμών της Ελλάδας. Στη δεύτερη περίπτωση είναι πολύ πιθανό ότι επέρχεται αργός θάνατος, υπό την έννοια ότι η οικονομία θα αντιδράσει αρνητικά στη σκέτη δημοσιονομική προσαρμογή, αφού η έλλειψη διαρθρωτικών αλλαγών δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει αντισώματα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή θα αργήσει, αλλά τελικά θα επέλθει, στάση πληρωμών λόγω μακροχρόνιας στασιμότητας του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή θα αποβεί καταστρεπτική για την ευημερία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ευρώ. γ) Το σενάριο της σωτηρίας, προβλέπει ότι η κυβέρνηση υιοθετεί τις πολιτικές του πρώτου σεναρίου ταυτόχρονα με επιθετική πολιτική αξιοποίησης της ακίνητης κρατικής περιουσίας. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι να προεξοφληθεί από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές η εξόφληση μέρους του δημόσιου χρέους. Αυτή η, μη αναμενόμενη, θετική εξέλιξη οδηγεί στην προσδοκία ότι, αργά ή γρήγορα, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα υποχωρήσει και απομακρύνει το καταστρεπτικό, για την ευημερία του ελληνικού λαού, ενδεχόμενο της στάσης πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο: Πρώτον, να γίνει μια προσπάθεια αποτίμησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Δεύτερον, να εξεταστούν οι τρόποι αξιοποίησής της και τα δυνητικά έσοδα του Δημοσίου. Τρίτον, να αποτυπωθεί η δυναμική του δημοσίου χρέους σε βάθος χρόνου (π.χ. για την επόμενη δεκαετία) λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον παράγοντα.
Maxmara
29/09/2010 12:56
Οδηγώ καινούργιο αυτοκίνητο 3000 κυβικών και θα πληρώσω νομίζω 800 ευρώ.
Πριν αρχίσουν τα σχόλια τύπου "εισαι φραγκάτος, πλήρωσε" ή "μολύνεις, σκοτώνεις τα παιδιά μας, πλήρωσε", κτλ, να πω ότι η κατοχή ενος καλού αυτοκινήτου (για διάφορους λόγους, και όχι μόνο για μια καλή εμφάνιση στο μπουζουκομάγαζο) ΔΕΝ μπορεί να εξισώνεται στα μάτια της Εφορίας με βίλα 300τμ στη Μύκονο.
Η οποία στοιχίζει 10 φορές όσο το "καλό" αυτοκίνητο και ρυπαίνει τουλάχιστον το ίδιο ή και περισσότερο.
Αυτά....
Β.Κ
29/09/2010 12:53
Εγω εδινα 512 και τωρα πανε 800. Που βλεπει το υπουργειο και οι πρασινοφυλλαδες τη μειωση των τελων. Η εκτακτη εισφορα εγινε μονιμο χαρατσι.Γιατι τα καναλια και οι δημοσιογραφοι κανουν τοσο γλυψιμο στο ΠΑΣΟΚ. Επι ΝΔ ολα οσα εγινοντο ηταν κακα και εις βαρος του πολιτη.
Λαλάλης
29/09/2010 05:35
Θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή των ειδικών εκδόσεων αυτοκινήτων για την Ελλάδα. Μεγάλα αμαξώματα θα προσπαθουν να κινηθουν με αναιμικούς κινητήρες μικρού κυβισμού.
Γιωργος
28/09/2010 21:03
Τν να πω ρε παιδια!! Τελειος παραλογο. Εχω ενα Skoda Octavia 2.0 tdi me 149 γρ.CO2 4 ετιας. Τωρα να το πουλησω....λογω 2λιτρου εχει πεσει πολυ 600€ τελη!!!! και ο αλλος με mercedes 200 1.8 αξιας 60.000€ με 270 γρ/CO2 να πληρωνε 270€ Ειμαι πιο πλουσιος εγω με το skoda!! Χαιρετισματα στην εξουσια!!!
Γιώργος Κ.
28/09/2010 19:46
Με τα 3,2 εκατομμύρια κατόχων αυτοκινήτων, δε σημαίνει ότι μειώνονται τα δημόσια έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Τα πάιρνει από τα μεγάλα αυτοκίνητα εφέτος τα οποία και τα τσεκουριάζει κανονικά και με το "νόμο"..
Συμπέρασμα: Του χρόνου θα μας νοιάζει το περιβάλλον, εφέτος όμως δεν πάει να καταστραφεί?
FUSER
28/09/2010 19:46
Ενταξει ρε τωρα το καταλαβατε οτι ολα γινονται αρπα κολα και στο ποδι. (Και εκ του πονηρου) Να ρωτησω και εγω κατι που ισχυει δεκαετιες και κανενας δεν φωναζει. 1) Με ποιο σκεπτικο οταν αγορασω αυτοκινητο 1/12 πληρωνω ΟΟΟΟΟΟΛΟ το σημα????? Το κυκλοφοραγα και στον υπνο μου τους προηγουμενους 11 μηνες? 2) Με ποιο σκεπτικο για μια μοτοσυκλετα 1000 κυβικα πληρωνει καποιος τα ιδια με ενα αυτοκινητο αντιστοιχο?....το ιδιο επιβαρυνουν την κυκλοφορια?. 3) Εχω ενα Χ αυτοκινητο και παω μια βολτα καθε κυριακη, και το ιδιο Χ αυτοκινητο το εχει και φιλος μου που κανει 50000 χλμ το χρονο. Το ιδιο επιβαρυνουμε την κινηση και την ατμοσφαιρα?. Κοντολογης το μονο μετρο που ειναι ορθολογιστικο ΚΑΙ περιβαλοντικης χρει(οι)ας ειναι ενσωματωση των τελων στην τιμη της βενζινης. Τελεια και παυλα.
ZeuS-X-
28/09/2010 19:04
@ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ υποκλίνομαι εγώ ο πρών κομουνιστής. Παλιά έλεγα, ο δικτάτορας, λίγο πριν έλεγα, ο δημοκράτης, τώτρα λέω Ο Παπαδόπουλος ο μόνος πατριώτης τα τελευταία 80 χρόνια. Ας τα βλέπουμε να μαθαίνουμε και να λέμε την αλήθεια ωμά όπως είναι και όχι με κριτήριο κομματικό. Όταν το καταφέρουμε τότε θα πάρουμε μπρος. Μέχρι τότε θα τους έχουμε στο σβέρκο μας.
ZeuS-X-
28/09/2010 18:53
Περιμένω κάποιο σχόλιο από τον μεσιέ Μπόγδη. Έχεις να πεις κάτι για την δημοκρατική σου κυβέρνηση; Μας δουλεύουν κι από πάνω. Μείωση στο ελλαδιστάν του πασοκικού ρυθμού σημαίνει αύξηση. Όπως και: Δεν θα γίνει - Θα γίνει. Θα γίνει - Δεν θα γίνει. Δεν θα βάλουμε νέους φόρους - Θα βάλουμε νέους φόρους. Θα φτιάξουμε - Δεν θα φτιάξουμε. Είμαστε δίπλα στον πολίτη - Απέχουμε παρασάγγας. Καταλαβαίνουμε - Δεν καταλαβαίνουμε. Με γρήγορους ρυθμούς - Με ρυθμούς χελώνας. Δημοκρατία - Δικτατορία. Και πολλά άλλα. Μπουχτίσαμε πλέον με τους φόρους. Προειδοποιώ ότι αν ανέβει το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν έχω να ζεστάνω την οικογένειά μου, κάποιος θα την πληρώσει. Και δεν είμαι ο μόνος που σκέφτεται έτσι, είμαστε πολλοί και θα κατέβουμε εκεί κάτω. Η οικογένειά μου είναι πάνω απ''όλα. Στον αγύριστο να πάτε όλοι εσείς οι κηφήνες της πολιτικής. Κοπρόσκυλα.
Μισθοι
28/09/2010 18:46
Από το 2008 αυξήθηκαν φαίνεται οι μισθοί κατά 30-200% οπότε είπαν ν'' αυξήσουν και τα τέλη! για ποιες μειώσεις μιλάτε;;; μειώσεις σε σχέση με τις περσινές απίστευτες αυξήσεις που συνδυάζονταν όμως με απόσυρση;;; πάτε καλά ψεύτες;;;
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
28/09/2010 17:28
αίσχος και μόνο αίσχος. Ειδικά για τα τέλη απο 1929 κυβικά και πάνω τα τέλη είναι ληστρικά. Δεν είναι δυνατόν ένα ιχ δεκαετίας 2000 κυβικών, που η τιμή του σήμερα, άν δηλαδή υπάρχει τιμή, είναι γύρω στις 3.000 ευρώ, να πληρώνει 600 ευρώ. Αίσχος...........
ΜΑΥΡΟΣ ΦΙΔΗΣ
28/09/2010 17:07
Και με τα τέλη κυκλοφορίας έκλεισε ο κύκλος ανανέωσης των φόρων της παρούσας κυβέρνησης. Τώρα το επόμενο βήμα είναι απλό: Όλοι οι φόροι -και τα νέα τέλη- στο μισό! Δεν είναι κατανοητό; Να το πω αλλοιώς: Όλοι οι φόροι,τέλη κλπ 50% κάτω! Τώρα!! Για ανάπτυξη, εξορθολογισμό, παραγωγή, θέσεις εργασίας, παύση φοροδιαφυγής, γεμάτα ταμεία. Είναι δυνατό να πληρώσεις για αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ 1000 ευρώ τέλη;! Και που δεν χρησιμοποιείς καθημερινά;
Και που θα βρουν κι άλλα λεφτά; Εκεί που τα έβλεπαν πριν τις εκλογές! Να σταματήσουν να τα τρώνε και να τα κατασπαταλούν!!
Μίκης Ζέζας
28/09/2010 17:07
Έλεος
Δημοκράτης
28/09/2010 16:41
Καταραμένε Παπαδόπουλε, 40 χρόνια μετά, και ακόμα τυραννάς τα καημένα παιδιά της νέας τάξης. Γιατί βρε άθλιε; Νομίζεις πώς δεν θυμάμαι ότι μου στέρησες στο χωριό μου την λάμπα πετρελαίου και τον χωματόδρομο που τόσο αγαπούσα και μου έφερες ηλεκτρικό, άσφαλτο και τηλέφωνο στην καλύβα μου, και που έδωσες 20ετες άτοκο δάνειο για να κάνω σπίτι, με μόνο όρο μάλιστα να έχει την τουαλέτα μέσα!
Και ειλικρινά τσατίζομαι γιατί ο άθλιος ο χουντικός κατάφερνε να φτιάχνει τόσα έργα σχεδόν δωρεάν, χρησιμοποιώντας την στρατιωτική ΜΟΜΑ! Γιατί ρε χάλασες την πιάτσα; Σε πείραζε να δώσεις την δουλειά σε κανένα εργολάβο; Πέθαναν της πείνας οι άνθρωποι και κοντά σ’ αυτούς και τόσοι άλλοι μεσάζοντες και σύμβουλοι.
Ποιός σου είπε ρε παλιάνθρωπε ότι θέλαμε να γίνουμε Βιομηχανική χώρα και ξεκίνησες να φτιάχνεις σε όλη την Ελλάδα Βιομηχανικές περιοχές ξεκινώντας από τα Οινόφυτα;

Αλλά ξέρω γιατί τα έκανες… Γιά να βρίσκουν χιλιάδες Έλληνες δουλειά εκεί, τόσα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και να ταλαιπωρούνται λες και πείραζε να είχαμε λίγο νέφος περισσότερο;

Ποιός σου είπε ρε ότι θέλαμε να παράγουμε προϊόντα; Εμείς να καταναλώνουμε θέλαμε!

Δεν φτάνει αυτό παλιοδικτάτορα, αλλά διέγραψες τα αγροτικά χρέη του πατέρα μου και όλων των αγροτών; Τους καλόμαθες, τους έλυσες τα προβλήματά τους και τώρα κάθε τρεις και λίγο μπλόκα!

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά έστελνες και εκείνο τον Μακαρέζο και έκανε συμφωνίες ακόμη και με τους Κινέζους και τους πουλούσες τα αγαθά που έκανε εξαγωγή η χώρα και πέταξες στον δρόμο τόσους μεσάζοντες.

Άσε εκείνος ο Πατακός με το μυστρί του! Βρε μανία!

Κάθε μέρα εγκαίνια για σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, γέφυρες, δρόμους και εργατικές κατοικίες! Μας ζάλιζες στα επίκαιρα όποτε πηγαίναμε σινεμά!

Τι κατάφερες ρε; Τί μαγείρεψες και πήρες βραβείο οικονομικής ανάπτυξης το 73 χωρίς να πάρεις δάνεια και να αφήσεις χρέη;

Δεν ντράπηκες να ταπεινώσεις το δολάριο επί τόσα χρόνια;Ακούς εκεί! Η δραχμή ισχυρότερη από το δολάριο!

Τί σου κάναμε και μας καταράστηκες για να φτάσουμε τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ χρέη;

Αχρείε Παπαδόπουλε, αφού έτρωγες μόνο το φαγητό σου, στο τέλος δεν είχες τίποτα να αφήσεις. Το μόνο σου περιουσιακό στοιχείο να ήταν η στολή σου!

Και αντί να την δωρίσεις τρομάρα σου στο κράτος είχες ζητήσει να σε θάψουν με αυτήν!

Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι γιατί ξεκίνησες την ιστορία να βγάλεις τα πετρέλαια στον Πρίνο και ξεκίνησες να μας βάζεις σε περιπέτειες με τους καλούς μας γείτονες τους Τούρκους;

Μια χαρά δεν κοιμόμασταν ήσυχοι; Ήθελες να μας κάνεις παραγωγούς πετρελαίου σαν τους αραπάδες;

Tα εργοστάσια ενέργειας που κατασκεύασες π.χ. στην Πτολεμαΐδα ή στους Φιλίππους που τα έφτιαξες μάλιστα με τους Ρώσους κομουνιστές για ποιόν λόγο τα έκανες;

Σώνει και καλά να καταργήσεις όλες τις λάμπες πετρελαίου στα χωριά και γέμιζες στύλους και καλώδια όλη την ύπαιθρο! Βρε μανία.

Χώρια τα στάδια αθλητισμού σε όλη τη χώρα. Άκου λέει κάθε πόλη και στάδιο κάθε χωριό και γυμναστήριο! Άσχημα περνάει τώρα η νεολαία πίνοντας φραπέδες στις καφετέριες;
gp
28/09/2010 16:10
Δηλαδή, αν έχω ένα Χάμερ κλειδωμένο στο γκαράζ (γιατί έτσι γουστάρω, ελεύθερος δεν υποτίθεται ότι είμαι?), ρυπαίνω περισσότερο απο ένα smart που κινείται όλη μέρα στην πόλη. Εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζει το κράτος.
nikos
28/09/2010 15:29
παιδια αυτοι μας δουλευουν περσι ελεγαν οτι επειδη πληρωσαμε πολλα τελη, και ο κοσμος ξεσηκωθηκε οτι το 2011 θα μειωθουν και οχι μονο δεν μειωθικαν αλλα εβαλαν και αυξηση οι μαλακες...το 2009 για ενα αμαξι 2200 κιβικα πληρωσα 446 ευρω το 2010 πληρωσα 580 ευρω και τωρα 600 ευρω να δουμε που θα το πανε....κανενα ομως υπουργικο αυτοκηνητο δεν πληρωνει τελη ουτε ασφαλεια. και αλημονο σου αν σε τρακαρει κρατικο οχημα..πιασ΄τάυγο και κουρευτο...
sz
28/09/2010 15:28
Δηλαδή για να καταλάβω, επειδή όλοι οι οργισμένοι και αδικημένοι εδώ δηλώνουν κάτοχοι 1800 κ. και άνω, είχατε να αγοράσετε αυτοκίνητα από 20.000 έως 60.000 ευρώ και βάλε και τώρα θα πάθετε εγκεφαλικό για 300 ευρώ πάνω κάτω; Διότι εγώ με τετραμελή οικογένεια έχω ένα των 1352 κ. μοντέλο του 1997 και φέτος δεν έχω να πληρώσω όσα κι αν βάλουν, τέλος -αν το πουλήσω δεν πιάνει ούτε 700 ευρώ κι έγω πληρώσει ήση την ετήσια ασφάλεια 460 ευρώ και οδική βοήθεια εξαμήνου 60 ευρώ και θα τους δώσω και για τέλη τι;
Σταυρος Τ.
28/09/2010 15:07
Εμεις φταιμε που δεν τους καταγγελουμε στο ΣτΕ ... να δεις για ποτε θα τα παρουν πισω ... Αντ'' αυτου καθομαστε και τους βριζουμε μεσω portal ... αλλα ετσι δεν ιδρωνει το αυτακι τους ...
ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ
28/09/2010 14:48
Βάλτε όλοι Αλμπάνια πινακίδες, αγοράστε Ντίζελ και δηλώστε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας τους Αϊ Σαράντα (Που Σαράντα να είναι οι μέρες του Τζέφρεθ και των αδελφοφάδων του)
Τακης Π.
28/09/2010 14:46
Ωραια μειωση! Πρωτη φορα βλεπω μειωση αυξητική .Πολυ καλα τα νεα τελη . Ισως επρεπε να ειναι λιγο πιο ψηλα , αν συγκρινουμε τιην ποιοτητα που λαμβανουμε ως ελληνες οδηγοι.(δρομοι φοβεροι , θεσεις παρκινγκ δωρεαν, και απειρες αλλες εξυπηρετησεις, , Οδικό δικτυο φανταστικο και ελληνικο).
Λιγη ντροπη. Ρε ξετσιπωτοι ελατε στα καλα σας. Παλι εγω θα πληρωσω την ασχετοσυνη σας?
Εχω για τον εαυτο μου 2 λυσεις :
1η: μηνυση σε καθε λακουβα που θα πεφτω
2η: Πισω οι πινακιδες.
μονο με συγκοινωνια και εισιτηριο θα χτυπαω μονο οπου εξυπηρετουμαι.αλλιως αρνηση και οτι γινει.
πρωην πασοκος
28/09/2010 11:24
Τελικά τα κριτήρια τους δεν ειναι ουτε οι ρύποι ουτε τα κυβικά.
Με τους μισθους που παίρνουν οι κρατικοδίαιτοι βουλευτές μας αδυνατουν να καταλάβουν οτι τα τέλη κυκλοφορίας που
βάζουν ειναι εξωφρενικά.Εγω προσωπικά εχω ενα αυτοκίνητο
3000cc και τα 800 ευρώ που μου ζητάνε για τα τέλη του 2011
δεν τους τα δίνω.Προτιμώ να το κοιτάζω παρα να τους τα σκάσω.Για ενα χρόνο κατάθεση πινακίδων και μετά βλέπουμε..
Μαυρίστε τους χρισμένους σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Προς το παρον μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε.......
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΧΟΣ
28/09/2010 11:21
Το αμαξι μου ειναι 1368 κυβικά. Πέρσι πλήρωσα 184 ευρώ και φέτος, για διαφορά 11 κυβικών θα πληρώσω 220 ευρώ. ΜΕΙΩΣΗ???????????? Μας δουλεύουν? Ποιος αποφασίζει που θα μπει ο κόφτης στα κυβικά για να αλλάξει η κλίμακα? Για 11 κυβικά θα πλήρωνα 120 ευρώ δηλαδή 100 ευρώ λιγότερα.
Παύλος Κ.
28/09/2010 10:34
α) Αυτοκίνητο θα ταξινομηθεί τον Ιανουάριο του 2010 θα φορολογηθεί με βάση τα κυβικά του ενώ το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο που ταξινομήθηκε το καλοκαίρι του 2010 θα φορολογείται με βάση τον κυβισμό του, δηλ. για αυτοκίνητα άνω των 1.800 κ.εκ. μιλάμε για διαφορά πάνω από 50%. Τι λογική έχει αυτό το πράγμα? β) Λέγανε ότι ο ειδικός φόρος για τα αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ. ίσχυε μόνο για το 2010, τώρα τον ενσωματώνουν στα τέλη και τα βαφτίζουν μείωση...! Τα ΜΜΕ πλέον φαίνεται ότι λειτουργούν περισσότερο σαν Γραφεία Τύπου των εκάστοτε κυβερνήσεων παρά σαν μέσα πληροφόρισης των πολιτών. Ποιόν νομίζουν ότι κοροϊδεύουν?
ΜΙΚΕ
28/09/2010 10:18
Κανένας απολύτως εξορθολογισμός! Το ΙΧ στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως Χρυσή Αγελάδα! Το ίδιο και η Α κατοικία! Άντε, μάγκες, φορολογήστε και ως είδος πολυτελείας των αέρα να τελειώνουμε... Και λίγη ντροπή δεν βλάπτει!
Δεν χρειάζεται όνομα. Μιλάει η λογική
28/09/2010 10:02
Πάντα το ίδιο βιολί. Καθε φορα υπάρχει ενα κατηγορητήριο προς την προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλα η νεα ειναι παντα χειρότερη. Δλδ τα λαμόγια του πασοκ κρατησαν τα προηγούμενα τελη και τα αύξησαν κιόλας. Χώρια το παραμύθι με την καταργηση τους αφου γι αυτό αυξήθηκε η βενζίνη... Αν δεν ξυπνήσετε θα τα φορολογήσουν όλα. Αλλά λεφτα υπάρχΟΥΝ. Λεφτα... υπήρΧΑΝ. Που πήγαν τα λεφτα. Αρε λαμόγιο κάθαρμα Jeffrey...
Γιώργος Τ.
28/09/2010 08:10
Ο συντάκτης του άρθρου θεωρεί ότι η επιβάρυνση ότι η αύξηση στα τέλη ενός νεοταξινομημένου αυτοκινήτου (πχ 2009, 2008) από € 184 σε € 240 (ήτοι 30% περίπου) είναι σχετικά μικρή.
black
28/09/2010 08:06
Πάλι αδικία.Πόσο αναλογική είναι αύξηση όταν έως 1928 το ποσό είναι 270 ΕΥΡΟ και για κυβισμό κάτω απο 2000 και πάνω απο 1928 το ποσό είναι 600 . Πόσο δίκαιο είναι αυτό;
Ο πρωθυπουργός σίγουρα δεν έννοούσε αυτό , όταν περυσι είπε ότι έκαναν λάθος.Πάλι λάθος.Σταματήστε να αρμέγετε την ίδια αγελάδα ,αντί για γάλα θα βγάλει αίμα.
becks
28/09/2010 08:02
Ελεος ποσο να αντεξουμε?
Schwartze Sonne
28/09/2010 07:35
220 ευρώ (από 184) για ένα 1400ράκι !!!!!!

450 η ασφάλεια.................πάει το ΔΧ !!!!!!

Και όλα αυτά για να πληρώνονται οι στρατιές των δημοσίων υπαλλήλων και να καλύπτονται οι τρύπες από τα κλεμμένα !!!

Δίνω ένα σωρό λεφτά για να παντρεύεται ο Τσοχατζόπουλος στο Four Seasons, να παίρνει σκάφος ο Βουλγαράκης και να έχει 100 σπίτια ο Λαλιώτης !!!!! Πότε θα αρπάξω την καραμπίνα και δεν αφήσω κανένα όρθιο και εγώ δεν ξέρω............
Τάσος Δελής
28/09/2010 05:02
Λάστιχο τα έχουνε κάνει τα τέλη κυκλοφορίας.
Τώρα θα μου πεις δεν είναι το μόνο πράγμα που έχουνε κάνει λάστιχο.
ΜΠΑΜΠΗΣ
28/09/2010 03:05
Καμία απολύτως επαφή με την πραγματικότητα! Να αγοράσουμε σήμα κυκλοφορίας είπαμε! ΟΧΙ να αγοράσουμε αυτοκίνητο!
Να μήν τρελλαθούμε κιόλας!
28/09/2010 03:04
Πίνακας τελών από 2006 εντεύθεν για τους μπρούκληδες έχοντες με άνω των 2500 cc ΙΧ!

2006: 483
2007: 483
2008: 580
2009: 580
2010: 880 ( έκτακτα φέσια)
2011: 1000

Πού βλέπετε εσείς τις εκπτώσεις τιμών;

Επίσης, ετήσια τέλη κυκλοφορίας σε Ευρώπη.
(Παραθέτω τις υποτιθέμενες ακριβότερες χώρες)

ΑΓΓΛΙΑ: από 170 στερλίνες έως 220 στερλίνες (δηλ. από 185 ευρώ έως 235 ευρώ)
ΕΛΒΕΤΙΑ: 40 CHF (ελβ. φράγκα) = 30 ευρώ (με ισοτ. 1 ευρώ προς 1.33 περίπου)
ΙΤΑΛΙΑ: από 250 ευρώ έως 550 ευρώ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: πάνω κάτω τα ίδια με Ιταλία

ΕΔΩ όμως, επειδή το Γιουνανιστάν έχει και ελεύθερους δρόμους άνευ διοδίων ημέτερων τσακάλων... κάθε σήμα, πληρώνεται πλατινένιο... ΑΝ μάλιστα χρεώσουμε στο ΙΧ και το ευφάνταστο τεκμαρτό εισόδημα... όχι πλατινένιο το σήμα, αλλά αλαβάστρινο και βάλε. ΝΤΡΟΠΗ σας ωρέ παπατζήδες! Και εσύ πρωθυπουργέ μήν περιμένεις πέτρες! Πινακίδες θα φας στην άδεια την κεφάλα σου!
Αυτοκινητιστής
28/09/2010 02:58
Το 2007 αλλά και το 2008 για ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβ.εκ. πλήρωνα περίπου όσα και το 2011 (με το νέο πίνακα). Με εξαίρεση πέρυσι που λογω παλαιότητας (μοντ. 1999) πλήρωσα και 150 ευρώ Μπιρμπιλο-τέλος. Στενοί φίλοι μου, όμως, που πήραν τζιποειδή (όχι τζιπ) 2,000 και 2,500 κυβ. εκ. από όσα διαβάζω δεν πληρώνουν ρε σεις λιγότερα όπως διαφημίζει η πράσινη πολιτικά στήλη αλλά κάτι τοις παραπάνω, κάπου 10% το υπολογίζω μπακάλικα. Επίσης, μια διαπίστωση: Στα μεγάλου κυβισμού, θυμάμαι ότι το 2006, το 2007 και το 2008 τα τέλη ήταν 483, και πάλι 483 και 580 ευρώ αντίστοιχα. Μόνο πέρυσι αν θυμάμαι ήταν 880 ευρώ. Πώς το λοιπόν εφέτος είναι ακατέβατα 1000; Πράσινα στατίστικς και εδώ;
ΑΡΓΥΡΗΣ
28/09/2010 02:53
Μα πού ζούμε ρε παιδιά; Στο χαλιφάτο του Μπροϋνέη; Είναι ποτέ δυνατόν τα ΙΧ άνω των 1.900 κ.ε. να απαιτούν τόσο υψηλά τέλη; Δεν έλεγε εξάλλου η κυβέρνηση πώς και θα μείωνε τις αυξήσεις Σουφλιά και θα καταργούσε κάθε έκτακτη εισφορά ή κάθε άλλη πράσινη παπάρα; Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά εγώ τουλάχιστον για ένα Ι.Χ. 2.2 χιλ. κ.ε. πληρώνω τώρα και 15% παραπάνω από πέρυσι... Πού είναι ρε παιδιά οι μειώσεις;;;;;;;;;
ΜΙΧΑΛΗΣ Δ.
28/09/2010 01:46
Μετά το νταβατζήδικο μέτρο της "περαίωσης" (δηλ. την επισημοποιήση της φοροδιαφυγής ένεκεν συγχωροχάρτου), έρχεται η παλαβοσύνη του κρατικού νταβελισμού στο πρόσωπο των υψηλότερων τελών κυκλοφορίας ανά την υφήλειο!!!!!!!!! Ουάου! Σε αυτόν τον τόπο, όπου ακόμα και η χρήση ΙΧ έχει τεκμήριο (που φορολογείται ως φανταστική πλουτοπαραγωγική ύλη) με μεγέθη που σε όλο το δυτικό κόσμο συντηρεί κανείς τα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, η κύβέρνηση των Πάκις φτάνει να ζητάει και πάλι έως 1350 ευρώ για να κυκλοφορείς στο Γκρικ δρόμους και να πληρώνεις όπως και στο μεσσαίωνα στον κάθε καναλάρχη κατασκευαστή (όπως στο γνωστό μεγαλομέτοχο του MEGA) διόδια!!!!! ΟΥΣΤ, ρε πασοκικά σκυλιά! Φάτε μαύρο όπως μαύρη και η ανάπτυξή σας! Έρχονατι πινακίδες στο κεφάλι σας..................
XARHS
28/09/2010 01:37
Ρε καραγκιόζηδες για αμάξι του 2001, 2,900 κ.ε. που στην Ευρώπη θεωρείται κουβάς θέλετε 1000 ευρώ και κάτι ψηλά? Ναρκωτικά παίρνεται? Εδώ ρε μασκαράδες πέρυσι, με όλα τα παλάβα που είχατε βάλει, αυξήσεις τελών 28%, έκτακτη εισφορά βάσει κυβισμού, μα και περιβαλλοντικό τέλος πληρώσαμε τα ίδια ίσως και μερικά ευρώ λιγότερα! Πού είναι οι μειώσεις ρε; Για την ιστορία, δύο χρόνια πριν, μόλις το 2008 όσοι είμαστε μεταξύ 2,500 κ.ε. και 3,200 κ.ε. (και είμαστε κάπου 1,000,000!!!!!!!!! - το όνειρο ενός καλύτερου ΙΧ που θα μπορούσε να βγάλει μια 15ετία) πληρώναμε μόλις 348 - 483 ευρώ!!!!!!!! ΤΟΥΦΕΚΙΣΜΑ ΘΕΛΕΤΕ! ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ!
Δημητρης Μπαλλας
28/09/2010 00:55
Σχετικα με τα νεα τελη κυκλοφοριας των ΙΧ.
Κατοχος ΙΧ κυβισμου 2000cc και εμπορικης αξιας μεχρι 27000ευρω πληρωνει 600 ευρω(προφανως ειναι πλουσιος),ενω ΙΧ κυβισμου 1600 εως 1800cc αλλα εμπορικης αξιας ανω των 30000 ευρω πληρωνει τελη μεχρι 270 ευρω(προφανως...ειναι φτωχος).Αυτη ειναι ο δικαιος τροπος υπολογισμου των τελων. Μιλαμε για ...εγκεφαλους δηλαδη.
Γιωργο
28/09/2010 00:12
Ένα μεταχειρισμένο αμάξι μεγαλου κυβισμου αγόρασα το 2009 με τις οικονομίες 5 ετών για να κάνω κανένα ταξίδι με ασφάλεια καΙ ανεση και 1. Έχει χάσει τελείως την αξία του, μέσα σε 1 χρόνο έχασα όλα τα λεφτά μου 2. Αυξήσανε την φορολογία 140% 3. Αυξήσανε το κόστος λειτουργίας 50% 4. Με έχουν στοχοποιηση από την εφορία λες και είμαι εφοπλιστής 5. Εχει τεκμηριο Βιλας 100 τμ Μου αρέσει που μιλάγανε για μείωση……ότι λένε είναι ψόφια και ότι κάνουνε είναι για την πάρτι τους όπως κάνουν όλα τα λαμόγια….
ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
27/09/2010 23:50
Πού σωστά και δίκαια τα νέα τέλη κυκλοφορίας! Συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση που αναγνώρισε το περσινό λάθος της, ελέω Σουφλιά και λοιπών μάγων της ΝΔ.
Γεώργιος Γ.
27/09/2010 23:34
Μια ερώτηση μόνο. Αυτοκίνητα άνω των 1929 κ.ε. που θα ταξινομηθούν μετά την 1.1.2011 θα πληρώνουν ειδικό φόρο μεγάλου κυβισμού, ή θα τον πληρώνουν μόνο τα κορόιδα που έχουν αγοράσει ήδη??
κ. γιαννόπουλος
27/09/2010 22:40
Ακούω εδώ και έναν σχεδόν χρόνο από την κ. Μπιρμπίλη ότι τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα πληρώνουν λιγότερα τέλη κυκλοφορίας.
Αγόρασα πρόσφατα αυτοκίνητο 1390 κ.ε. με 138 γραμ. διοξειδίου του άνθρακα ανά χλμ. Για το 2010 πλήρωσα 184 €. Για το 2011 καλούμε να πληρώσω 220€.
Έστω καλά ως εδώ.
Ακούστε τώρα τον παραλογισμό: ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ αυτοκίνητο όταν θα αγορασθεί μετά την 1-1-2011 θα πληρώνει 138€ . Δηλαδή 82€ λιγότερα
Έλεος!!
Δημμήτρης Μπόβολος
27/09/2010 22:36
Κάποιος με αυτοκίνητο 1928 κυβικά θα πληρώσει 270 ευρώ, ενώ εγώ και κάποιοι άλλοι που έχουμε αυτοκίνητα 1965 ή κάτι τέτοιο σε κυβικά θα πληρώσουμε 330 ευρώ παραπάνω; Έχω τέσσερα παιδιά και αυτό πια (μοντέλο 2002) δεν μας χωράει καν. Γιατί δεν βάζουν σαν όριο το 2000 κυβικά; Για να τα κονομήσουν. Πολλοί έχουμε καταφέρει να πάρουμε ένα αυτοκίνητο κοντά στα 2000 κυβικά. Νομίζουν ότι γίναμε πλούσιοι ή αξίζουν οι δρόμοι και οι υπόλοιπες υποδομές 600 ευρώ το χρόνο; Ακόμη δεν το έχουμε ξεχρεώσει καλά καλά, άσε που όταν τα αγοράζαμε δεν μας είπαν τα σαϊνια που μας κυβερνάνε ότι τα τέλη θα ανεβαίνουν χρόνο με το χρόνο 200 και 300 ευρώ. Αν χρειάζονται λεφτά να πάνε στον Πάγκαλο που μαζί με τους άλλους (τους "όλοι μαζί τα φάγαμε") πρέπει να έχουν. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν είμαστε μέσα στους "όλοι μαζί". Όχι απλώς μαύρο, κατάμαυρο θα πέσει.
ΜΑΡΓΙΩΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
27/09/2010 22:17
Είμαι κάτοχος ενός αυτοκινήτου 1800 κ.ε. μοντέλο 2001 euro 4 παρακαλώ με CO 202 γραμ. και έχω και υγραεριοκίνηση επίσημα δηλωμένο στο ΚΤΕΟ δηλ. το αυτοκίνητο εκπέμπει πλέον λιγότερους ρύπους λόγο του υγραερίου .
Τώρα με το νέο σύστημα αντί να έχω μειωμένα τέλη όπως υπάρχουν στις άλλες χώρες θα πληρώσω από 184 Ε , 270 Ε ενώ ένα νέο αυτοκίνητο με άδεια κυκλοφορίας μετά από 1/1/2001 με τους ίδιους ρύπους θα πληρώσει 156 Ε εάν δεν κάνω λάθος , Τρέλα ….. η ανικανότητα και η ασχετοσύνη τον αρμοδίων είναι εγκληματική για δεύτερη συνεχή χρονιά το συγγνώμη δεν τρώγεται . Κάτι πρέπει να γίνει και άμεσα δεν πάει άλλο θα τους πάρουμε με τις πέτρες
κυριακου ανδρεας
27/09/2010 22:11
ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΙ?????Απο 1 1880 ΣΤΑ 2000 ΚΥΒΙΚΑ η διαφορα ειναι 330 ευρω!!!!Αυτο ειναι κλιμακωση???Κι εγω που ειμαι πολυτεκνος και πηρα ενα πολυμορφικο για να κουβαλησω την επταμελη οικογενεια μου ειμαι ΠΛΟΥΣΙΟΣ????? ΝΤΡΟΠΗ!!!!
σ.κ.
27/09/2010 22:00
απο τα 1929 και κατω 270 και απο 1929 και πανω 600 ευρω..μιλαμε για σκαλοπατι 330 ευρω υπερδιπλασιο!!!! το σκαλοπατι αυτο επρεπε να ειναι απο 2001 κ.εκ. και πανω για ευνοητους λογους ομως η εισπρακτικη πολιτικη του ΓΑΠ δεν το αλλαζει. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ κατοχος audi a4 260 ιππων με αγορα πανω απο 45.000 ευρω να πληρωνει λιγοτερα απο εναν με citroen xsara 2,0 140 ιππων. Αλλα αυτα ειναι ψιλα γραμματα γι αυτους τους ανικανους
Kαταχιώτης
27/09/2010 21:24
Για τα υβριδικα και ηλέκτρικά αυτοκίνητα ούτε λέξη για την κατάργιση του φόρου πολυτέλειας ρε παιδιά;; Μας δουλεύουν;; Ριχνουν τα τέλη αφαιρόντας έτσι τα κίνητρα από τις πράσινες τεχνολογίες που είναι ασύμφορες πλέον έναντι των συμβατικών;;
TED RUMEL
27/09/2010 21:16
Σάν δεν ντρέπονται λιγάκι! Υπολόγισαν οτι θα πάρουν περισσότερα με την αύξηση στα οχληματα εως 5 ετών -αφού οι πρισσότροι εχουν πλέον πιο καινούργια οχήματα- και ακόμη με μεγάλο θράσος ενσωμάτωσαν τον έκτακτο φόρο -που ειχαν βάλει οι προηγούμενοι-στα αυτοκίνητα πάνω από 1929 κυβικά , με ποιά λογική? Απλώς με το "αποφασίζουμε και διατάζουμαι" . Αλλά πρέπει να τα βρούν ολα αυτά και στις εκλογές που έρχονται και οχι μόνο.
Πολιτης Υποζύγιο της Αναξιοπιστίας
27/09/2010 21:16
Είναι δυνατόν να ενσωματώνουν στα τέλη τον ειδικό φόρο που εννοείτε ότι τον είχε βαλει η ΝΔ και αυτοί έλεγαν ότι θα τον καταργήσουν. Ωραία αξιοπιστία. Και κάτι ακόμα. Πολύ δίκαιο να πληρώνω εγώ με το ΚΙΑ των 24.000 ευρώ 600 ευρώ τέλη ενώ ο γείτονας με το AUDI ή το MERCEDES των 50.000 ευρώ 270. Μπράβο φέρατε μεγάλη αλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας. Βοηθάτε τους έχοντες ακριβά γερμανικά turbo αυτοκίνητα 1800cc. Θα την εκτιμήσουμε αναλόγως με την ψήφο μας στις εκλογές του Νοέμβρη.
Μάνος Χ.
27/09/2010 21:10
Δηλαδή κάποιος που απέκτησε ένα Toyota Rav 4 το 2010 με κυβισμό 1986 κυβικά και CO2 177mgr/km θα πληρώσει 600 ευρώ τέλη ενώ το ίδιο αυτοκίνητο αγορασμένο το 2011 θα πληρώνει πράσινα τέλη 177 χ 2 = 344 ευρώ. Μιλάμε για πολλή δικαιο σύστημα δηλαδή... Επειδή λοιπόν τα τέλη θα ισχύουν και για μεταχειρισμένα νέας τεχνολογίας...σκέφτομαι σαν λύση να το μεταβιβάσω στη γυναίκα μου ώστε με την νέα άδεια να δικαιούμαι κι εγώ πράσινα τέλη.... ΓΙΑ ΨΑΞΤΕ ΤΟ....ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΛΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
vlassis
27/09/2010 21:01
Δηλάδη MERC E250 (180κεκ) με ρύπους 175gr, με τιμή>60.000ευρώ πληρώνει σήμα 270ευρώ, ενώ seat leonfr με 175gr co2, και τιμή 29.000ευρώ πληρώνει σήμα 600ευρώ!!! Τι να πείς GAP όνομα και πράγμα!! Κατά τα άλλα θα καταργούσαν το επιπλέον τέλος 150ευρώ για πάνω απο 1929κεκ.! Να τους ξαναωηφίσετε!!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ρ.
27/09/2010 20:30
Αυτοκινητο 1598 κ. 5 ετων πληρωσα το 2009 184 e με τα νεα τελη θα πληρωσω 240 e αυτο ειναι μειωση ???????
giogud
27/09/2010 20:14
Μαύρο θα πέσει. Έχω αυτοκίνητο του 2010. Έχει εκπομπές 139 γρ. Το ίδιο αυτοκίνητο αν αγοραστεί φέτος θα πληρώσει 139 ευρώ ενώ εγώ  θα πληρώσω 220.
Κυριάκος Γ.
27/09/2010 19:56
Έστω ΕΙΧ που εκπέμπει 145 γραμμάρια CO2 και ταξινομείται μετά την 1/1/2011. Ο κάτοχός του τελικά καλείται να πληρώσει: α. (145 x 1.50ευρώ) = 217.50ευρώ ή β. (100 x 0ευρώ) (20 x 0.80ευρώ) (20 x 1.00ευρώ) (5 x 1.50ευρώ) = 0 16 20 7.50 = 43.50 ευρώ;
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
27/09/2010 18:56
ΩΡΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1929 ΚΥΒΙΚΑ!! ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ!!!!!
jiannis
27/09/2010 18:12
προχωρα η κυβερνηση σε ολους τους τομεις ειπε οτι θα αποκαταστηση τη αδικια με νεα τελη και το εκανα .αντε και στην πετρελαιοκινηση σε αθηνα θεσσαλονικη οπου μεινανε η μονες πολεις στιν ευρωπη που εχουν τετοιο καθεστως.περαιωση διακανονισμος οφειλων στο ικα η ασφαλιστικα ταμεια διακονονσμος οφειλων με της τραπεζες .ανοιγμα των επαγγελαματων εξορθολογισμος στην γαγγραινα οσε αποκατασταη του κυρους της χωρας στο εξωτερικο νεα μεταρθμιση στηνν παιδεια και συνεχιζουμε .
"Δεν θα πληρώσει ο κοσμάκης"αλλά"Πρώτα ο Πολίτης"(by Παράγκας)
27/09/2010 18:00
Πότε θα ανακοινωθεί η Οθόνη Προβολής του Δημοσίου Χρέους;;; Πότε θα ανακοινωθούν οι πραγματικές οικονομικές θυσίες των "300";;; Πότε θα ανακοινωθούν οι περικοπές των γκόλντεν μπόις;;;; Πότε θα ανακοινωθούν οι φορολογικές παρεμβάσεις για τις Τράπεζες;;;; Τι Θα κάνετε με το 1.114.000(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) των Κρατικών Υπαλλήλων;;; Πότε;;;;;;;;;;;
Maxmara
27/09/2010 17:58
Κατοχοι αυτοκινήτου αξίας 60.000 φορολογούνται σαν κάτοχοι βίλας 1500τμ. :-)

Κωνσταντίνος Μ.
27/09/2010 17:43
Πάλι εκτός τόπου και χρόνου τα τέλη....Απαράδεκτοι....