βραβείο Πάλμε 2018 γαι τα ανθρώπινα δικαιώματα

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας