«Του ανταποκριτή μας στο Λονδίνο Καρλ Μαρξ. 22 επίκαιρες αντποκρίσεις για τη Νew-York Daily Tribune»