«Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα από τον 18ο ως τον 21ο αιώνα»

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας