Διεθνές συνέδριο με θέμα «Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα από τον 18ο ως τον 21ο αιώνα» θα πραγματοποιηθεί από τις 22 ως τις 24 Νοεμβρίου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 επιστήμονες, οι οποίοι θα μιλήσουν για την καθοριστική σημασία των θαλάσσιων διαδρομών και των πόλεων-λιμανιών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας στην διαμόρφωση του οικιστικού χώρου και περιβάλλοντος, του πολιτισμού και συνολικά της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Αντικείμενο μελέτης του Συνεδρίου αποτελούν επίσης οι νησιωτικές διαδρομές, τα δρομολόγια, το λαθρεμπόριο, η χαρτογραφία, οι δυνατότητες προσέγγισης των νησιωτικών λιμένων, το «παράλληλο» και «εγκάρσιο» εμπόριο στα νησιά, η σχέση με το χερσαίο δίκτυο, οι ιδεολογικές και σημειωτικές προσεγγίσεις όσον αφορά στις πόλεις-λιμάνια και τις θαλάσσιες διαδρομές, το οικιστικό απόθεμα και η πολιτιστική κληρονομιά στα θαλάσσια αυτά εμπορικά κέντρα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, ορισμένα οικονομικοκοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι χρήσεις γης των πόλεων-λιμανιών και των θαλάσσιων δρόμων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Το Συνέδριο, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, αποτελεί θεωρητική συνέχεια του διεθνούς συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος-20ός αιώνας», το οποίο είχε πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2014 από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.