«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας