Γενική Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας