ΑΝΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

18 Φεβρουαρίου 202101 Οκτωβρίου 202022 Ιουλίου 202021 Ιουλίου 202010 Ιουλίου 202009 Ιουλίου 202008 Ιουνίου 202025 Μαΐου 2019