2.000 σε ισόβια

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας