1μ3 δισ.

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας