15 κέντρα στήριξης κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας