12 Οκτωβρίου 1944 – Η Αθήνα ελεύθερη

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας