10 εκατομμύρια πωλήσεις

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας