1.500 μ

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας