1 000 κ εκ

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας