ωράριο

13 Σεπτεμβρίου 201921 Απριλίου 201910 Απριλίου 201919 Μαρτίου 201911 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201919 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 2019
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας