Φλώρινα

22 Ιουνίου 202111 Μαΐου 202123 Δεκεμβρίου 202016 Νοεμβρίου 202015 Νοεμβρίου 201901 Οκτωβρίου 201920 Σεπτεμβρίου 201919 Αυγούστου 201929 Ιανουαρίου 201912 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201906 Ιανουαρίου 201924 Δεκεμβρίου 201825 Νοεμβρίου 201818 Νοεμβρίου 201821 Οκτωβρίου 201829 Σεπτεμβρίου 201822 Αυγούστου 201822 Μαρτίου 201816 Ιουνίου 201730 Ιανουαρίου 201718 Ιανουαρίου 201716 Ιουλίου 201608 Μαρτίου 201627 Αυγούστου 201524 Αυγούστου 201511 Απριλίου 201512 Μαρτίου 201520 Φεβρουαρίου 201511 Φεβρουαρίου 201510 Δεκεμβρίου 201418 Νοεμβρίου 201417 Σεπτεμβρίου 201409 Αυγούστου 2014