Σταϊκούρας

12 Ιουλίου 202125 Ιουνίου 202113 Μαΐου 202110 Απριλίου 202130 Ιανουαρίου 202116 Ιανουαρίου 202116 Δεκεμβρίου 202025 Νοεμβρίου 202021 Νοεμβρίου 202031 Οκτωβρίου 202024 Οκτωβρίου 202017 Οκτωβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 202016 Σεπτεμβρίου 202005 Σεπτεμβρίου 202004 Σεπτεμβρίου 202001 Σεπτεμβρίου 202029 Ιουλίου 202017 Ιουνίου 202023 Μαΐου 202007 Μαΐου 202027 Απριλίου 202015 Απριλίου 202013 Απριλίου 202008 Απριλίου 202007 Απριλίου 202003 Απριλίου 202030 Μαρτίου 202029 Μαρτίου 202028 Μαρτίου 202019 Μαρτίου 202027 Φεβρουαρίου 202025 Φεβρουαρίου 202010 Φεβρουαρίου 202029 Νοεμβρίου 2019