Κρας τεστ με το χρόνο, δίνει το υπουργείο Οικονομικών για τα κρατικά ταμειακά διαθέσιμα, με ανώτατες πηγές να αναφέρουν πως “όλα είναι σε συνάρτηση του πότε θα γίνει άρση των περιοριστικών μέτρων. Κάθε ημέρα έχει μεγάλη σημασία. Κερδίζουμε από την ύφεση”.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών, το Μάρτιο δεν έγινε καμία χρήση των ταμειακών διαθεσίμων των 35 δισ. ευρώ (15 δισ. δάνεια του τρίτου΄Μνημονίου από τον ESM και 20 δισ. ευρώ που είναι τα συνολικά διαθέσιμα όλων των κρατικών φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος).

Ωστόσο, πηγές από το υπουργείο εκτιμούν ότι από τον Απρίλιο έως τέλος Ιουνίου αναμένεται να χρησιμοποιηθούν τα 12-14 δισ. από τα 20 δισ. ευρώ, το ονομαζόμενο «μαλακό μαξιλάρι» καθώς το Eurogroup έχει εγκρίνει την χρήση του για λόγους εκτάκτων αναγκών.

Δεν υπάρχει εκτροχιασμός

Παρά τις συνθήκες, για το μήνα Μάρτιο, τα στοιχεία του προϋπολογισμού, δείχνουν οι απώλειες δεν εκτροχιάστηκαν από τις αναστολές πληρωμών φόρου, ενώ μαζί με τα άλλα έσοδα ( ANFA’s, SMP’s και μέρισμα από την ΤτΕ), οι μηνιαίοι στόχοι του Κρατικού Προϋπολογισμού επιτεύχθηκαν.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού 1,722 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,782 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 595 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 426 εκατ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα σε 11,.204 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 64 εκατ. ευρώ ή μόλις 0,6% έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 12,262 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.722 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.782 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 768 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 595 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 426 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.443 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

  • Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.204 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 64 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020.
  • Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12.262 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου.
  • Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.
  • Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.058 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 74 εκατ. ευρώ από το στόχο (984 εκατ. ευρώ).
  • Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 906 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 92 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.647 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 403 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

  • Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τον Μάρτιο 2020 εισπράχτηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος το ποσό των 779 εκατ. ευρώ που αφορά το μέρισμα (528 εκατ. ευρώ) και τα έσοδα από ANFAs & SMPs (251 εκατ. ευρώ), που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί τον Απρίλιο 2020.
  • Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.982 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 400 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 475 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 250 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε 335 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (339 εκατ. ευρώ).
  • Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 ανήλθαν στα 12.926 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 125 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (13.050 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η υποεκτέλεση των δαπανών αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 98 εκατ. ευρώ και

β) η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (αυξημένη δαπάνη σε σχέση με τον στόχο) κινήθηκαν οι πληρωμές για τόκους κατά 109 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 172 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των δαπανών στο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 264 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Μαρτίου 2020 ανήλθαν στα 4.262 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 50 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.212 εκατ. ευρώ).