σεισμός

13 Μαΐου 202209 Μαΐου 202204 Μαΐου 202227 Απριλίου 202221 Απριλίου 202219 Απριλίου 202218 Απριλίου 202208 Απριλίου 202207 Απριλίου 202204 Απριλίου 202230 Μαρτίου 202229 Μαρτίου 202221 Μαρτίου 202202 Μαρτίου 202228 Φεβρουαρίου 202223 Φεβρουαρίου 202208 Φεβρουαρίου 202207 Φεβρουαρίου 202231 Ιανουαρίου 202228 Ιανουαρίου 202217 Ιανουαρίου 202213 Ιανουαρίου 202211 Ιανουαρίου 202210 Ιανουαρίου 202205 Ιανουαρίου 202231 Δεκεμβρίου 202129 Δεκεμβρίου 2021