σεισμός

25 Μαρτίου 202023 Μαρτίου 202022 Μαρτίου 202021 Μαρτίου 202007 Μαρτίου 202027 Φεβρουαρίου 202024 Φεβρουαρίου 202023 Φεβρουαρίου 202018 Φεβρουαρίου 202009 Φεβρουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202029 Ιανουαρίου 202028 Ιανουαρίου 202027 Ιανουαρίου 202026 Ιανουαρίου 202025 Ιανουαρίου 202024 Ιανουαρίου 202017 Ιανουαρίου 202007 Ιανουαρίου 202024 Δεκεμβρίου 201918 Δεκεμβρίου 201916 Δεκεμβρίου 2019