Ράφα Ναδάλ

10 Ιουνίου 202208 Ιουνίου 202207 Ιουνίου 202203 Ιουνίου 202201 Ιουνίου 202221 Μαρτίου 202218 Μαρτίου 202201 Μαρτίου 202231 Ιανουαρίου 202228 Ιανουαρίου 202225 Ιανουαρίου 202219 Ιανουαρίου 202220 Δεκεμβρίου 202115 Φεβρουαρίου 201924 Ιανουαρίου 201913 Αυγούστου 201804 Ιουνίου 201802 Δεκεμβρίου 2014