ΠΑΣΟΚ

18 Οκτωβρίου 202003 Σεπτεμβρίου 202001 Σεπτεμβρίου 202020 Ιουλίου 202027 Ιουνίου 202008 Μαΐου 202025 Φεβρουαρίου 202008 Φεβρουαρίου 202005 Δεκεμβρίου 2019