ΠΑΣΟΚ

25 Φεβρουαρίου 202008 Φεβρουαρίου 202005 Δεκεμβρίου 201923 Νοεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201920 Νοεμβρίου 201918 Νοεμβρίου 201915 Νοεμβρίου 201931 Οκτωβρίου 201930 Οκτωβρίου 201925 Οκτωβρίου 201922 Οκτωβρίου 201919 Οκτωβρίου 201918 Οκτωβρίου 201928 Σεπτεμβρίου 201906 Σεπτεμβρίου 201903 Σεπτεμβρίου 201922 Αυγούστου 201923 Ιουνίου 201912 Ιουνίου 201910 Ιουνίου 2019