Μπασάρ Αλ ασαντ

14 Φεβρουαρίου 202003 Ιανουαρίου 202011 Νοεμβρίου 201922 Οκτωβρίου 201927 Δεκεμβρίου 201806 Απριλίου 201721 Φεβρουαρίου 201624 Ιανουαρίου 201620 Απριλίου 201516 Μαρτίου 201504 Ιανουαρίου 201509 Ιουνίου 201414 Οκτωβρίου 201331 Μαΐου 201306 Μαΐου 201316 Απριλίου 2013