Λευκωσία

12 Νοεμβρίου 202019 Αυγούστου 202027 Οκτωβρίου 201902 Μαΐου 201917 Μαρτίου 201926 Φεβρουαρίου 201930 Ιανουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201922 Δεκεμβρίου 201822 Οκτωβρίου 201801 Αυγούστου 201811 Μαρτίου 201824 Ιουλίου 201718 Ιουλίου 201728 Απριλίου 201726 Ιανουαρίου 201724 Δεκεμβρίου 201601 Οκτωβρίου 201627 Ιανουαρίου 201623 Δεκεμβρίου 201507 Δεκεμβρίου 201508 Οκτωβρίου 201519 Σεπτεμβρίου 201528 Ιουλίου 201529 Απριλίου 201528 Απριλίου 201509 Απριλίου 201520 Μαρτίου 201519 Μαρτίου 201505 Μαρτίου 201502 Ιανουαρίου 201519 Δεκεμβρίου 201405 Νοεμβρίου 201410 Οκτωβρίου 201428 Ιουνίου 2014