Κώστας Σημίτης

19 Απριλίου 202103 Απριλίου 202119 Δεκεμβρίου 201917 Δεκεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201919 Νοεμβρίου 201926 Ιουνίου 201920 Ιουνίου 201909 Ιουνίου 201930 Μαρτίου 201914 Φεβρουαρίου 201930 Δεκεμβρίου 201828 Νοεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201814 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201729 Μαρτίου 201725 Νοεμβρίου 201614 Μαΐου 201603 Σεπτεμβρίου 201502 Ιουλίου 201503 Ιουνίου 201518 Μαρτίου 201517 Μαρτίου 201511 Μαρτίου 201509 Μαρτίου 201509 Δεκεμβρίου 201405 Σεπτεμβρίου 2014