Κώστας Σημίτης

20 Μαρτίου 202331 Ιανουαρίου 202318 Ιανουαρίου 202325 Οκτωβρίου 202113 Οκτωβρίου 202127 Αυγούστου 202119 Απριλίου 202103 Απριλίου 202119 Δεκεμβρίου 201917 Δεκεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201919 Νοεμβρίου 201926 Ιουνίου 201920 Ιουνίου 201909 Ιουνίου 201930 Μαρτίου 201914 Φεβρουαρίου 201930 Δεκεμβρίου 201828 Νοεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201814 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201729 Μαρτίου 201725 Νοεμβρίου 201614 Μαΐου 201603 Σεπτεμβρίου 201502 Ιουλίου 201503 Ιουνίου 2015