Κονδύλια

09 Δεκεμβρίου 202004 Δεκεμβρίου 201909 Σεπτεμβρίου 201918 Απριλίου 201911 Απριλίου 201915 Ιανουαρίου 201927 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201808 Φεβρουαρίου 201702 Φεβρουαρίου 201524 Νοεμβρίου 201414 Φεβρουαρίου 2013