καταδίκη

03 Ιουνίου 202115 Απριλίου 202102 Μαρτίου 202119 Ιανουαρίου 202111 Ιανουαρίου 202129 Δεκεμβρίου 202020 Νοεμβρίου 202003 Νοεμβρίου 202029 Οκτωβρίου 202009 Οκτωβρίου 202021 Αυγούστου 202007 Ιουλίου 202030 Ιουνίου 202022 Ιανουαρίου 202028 Νοεμβρίου 201913 Νοεμβρίου 201923 Οκτωβρίου 201929 Σεπτεμβρίου 201917 Ιουλίου 201912 Ιουλίου 201920 Ιουνίου 201923 Μαΐου 201921 Μαΐου 201913 Μαΐου 201930 Απριλίου 201908 Απριλίου 201927 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201913 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201927 Δεκεμβρίου 201814 Δεκεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 2018