καταδίκη

22 Ιανουαρίου 202028 Νοεμβρίου 201913 Νοεμβρίου 201923 Οκτωβρίου 201929 Σεπτεμβρίου 201917 Ιουλίου 201912 Ιουλίου 201920 Ιουνίου 201923 Μαΐου 201921 Μαΐου 201913 Μαΐου 201930 Απριλίου 201908 Απριλίου 2019