καταδίκη

25 Αυγούστου 202229 Ιουλίου 202213 Ιουλίου 202212 Ιουλίου 202210 Ιουνίου 202201 Μαρτίου 202225 Φεβρουαρίου 202224 Φεβρουαρίου 202211 Φεβρουαρίου 202225 Ιανουαρίου 202214 Δεκεμβρίου 202103 Δεκεμβρίου 202131 Αυγούστου 202103 Ιουνίου 202115 Απριλίου 202102 Μαρτίου 202119 Ιανουαρίου 202111 Ιανουαρίου 202129 Δεκεμβρίου 202020 Νοεμβρίου 202003 Νοεμβρίου 202029 Οκτωβρίου 202009 Οκτωβρίου 202021 Αυγούστου 202007 Ιουλίου 202030 Ιουνίου 202022 Ιανουαρίου 202028 Νοεμβρίου 201913 Νοεμβρίου 201923 Οκτωβρίου 201929 Σεπτεμβρίου 201917 Ιουλίου 201912 Ιουλίου 2019