Ισλαμικό Κράτος

06 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201829 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 201820 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201823 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201809 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201805 Αυγούστου 201821 Ιουλίου 201805 Ιουλίου 201803 Ιουλίου 201816 Ιουνίου 201813 Μαΐου 201822 Απριλίου 201803 Απριλίου 201802 Απριλίου 201819 Μαρτίου 201822 Φευρουαρίου 201829 Δεκεμβρίου 201718 Δεκεμβρίου 201706 Δεκεμβρίου 201727 Νοεμβρίου 201724 Νοεμβρίου 2017