Ηγουμενίτσα

08 Φεβρουαρίου 202101 Ιουνίου 202021 Μαρτίου 202003 Οκτωβρίου 201901 Οκτωβρίου 201901 Σεπτεμβρίου 201926 Απριλίου 201908 Φεβρουαρίου 201920 Νοεμβρίου 201806 Οκτωβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201830 Απριλίου 201821 Μαρτίου 201802 Νοεμβρίου 201731 Οκτωβρίου 201723 Ιουνίου 201727 Απριλίου 201719 Οκτωβρίου 201613 Σεπτεμβρίου 201612 Οκτωβρίου 201522 Απριλίου 201523 Φεβρουαρίου 201512 Νοεμβρίου 201403 Νοεμβρίου 201426 Σεπτεμβρίου 201415 Σεπτεμβρίου 201406 Σεπτεμβρίου 201415 Ιουλίου 201427 Ιουνίου 201422 Ιουνίου 201422 Μαΐου 201410 Μαρτίου 201410 Φεβρουαρίου 201426 Ιανουαρίου 2014