Γιάγια Τουρέ

20 Ιουλίου 201913 Δεκεμβρίου 201816 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201823 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201804 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201802 Σεπτεμβρίου 201830 Αυγούστου 201829 Αυγούστου 201820 Οκτωβρίου 201502 Ιουλίου 201410 Ιουνίου 201420 Μαΐου 201415 Απριλίου 201410 Ιανουαρίου 2014