γεωτρήσεις

30 Μαρτίου 202016 Μαρτίου 202019 Φεβρουαρίου 202009 Φεβρουαρίου 202005 Φεβρουαρίου 202009 Δεκεμβρίου 201908 Νοεμβρίου 201905 Οκτωβρίου 201904 Οκτωβρίου 201930 Αυγούστου 201913 Αυγούστου 201901 Αυγούστου 201930 Ιουλίου 201909 Ιουλίου 201906 Ιουλίου 201902 Ιουλίου 201923 Ιουνίου 201905 Ιουνίου 201915 Μαΐου 201909 Μαΐου 201905 Μαΐου 2019