γεωτρήσεις

21 Φεβρουαρίου 201907 Φεβρουαρίου 201922 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201930 Δεκεμβρίου 201817 Δεκεμβρίου 201827 Νοεμβρίου 201813 Νοεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201829 Οκτωβρίου 201826 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 2018