γεωτρήσεις

13 Οκτωβρίου 202102 Ιουνίου 202129 Απριλίου 202110 Δεκεμβρίου 202019 Οκτωβρίου 202004 Σεπτεμβρίου 202020 Αυγούστου 202017 Αυγούστου 202017 Ιουλίου 202015 Ιουλίου 202026 Ιουνίου 202025 Ιουνίου 202022 Ιουνίου 202021 Απριλίου 202016 Απριλίου 202030 Μαρτίου 202016 Μαρτίου 202019 Φεβρουαρίου 202009 Φεβρουαρίου 202005 Φεβρουαρίου 202009 Δεκεμβρίου 201908 Νοεμβρίου 201905 Οκτωβρίου 201904 Οκτωβρίου 201930 Αυγούστου 201913 Αυγούστου 201901 Αυγούστου 201930 Ιουλίου 201909 Ιουλίου 201906 Ιουλίου 201902 Ιουλίου 201923 Ιουνίου 201905 Ιουνίου 2019