Βίκτορ Ορμπαν

18 Νοεμβρίου 202222 Σεπτεμβρίου 202219 Απριλίου 202204 Απριλίου 202221 Δεκεμβρίου 202104 Δεκεμβρίου 202013 Φεβρουαρίου 202025 Οκτωβρίου 201910 Ιανουαρίου 201905 Ιανουαρίου 201916 Δεκεμβρίου 201804 Νοεμβρίου 201811 Οκτωβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201802 Σεπτεμβρίου 201827 Αυγούστου 201817 Μαρτίου 201726 Φεβρουαρίου 201624 Φεβρουαρίου 201608 Ιανουαρίου 201608 Σεπτεμβρίου 201512 Ιανουαρίου 201511 Νοεμβρίου 201429 Οκτωβρίου 201418 Ιουνίου 2013