Ανατολική Μεσόγειος

20 Σεπτεμβρίου 202226 Αυγούστου 202202 Αυγούστου 202211 Απριλίου 202230 Μαρτίου 202219 Δεκεμβρίου 202129 Σεπτεμβρίου 202108 Σεπτεμβρίου 202129 Αυγούστου 202126 Αυγούστου 202115 Ιουλίου 202116 Ιουνίου 202109 Ιουνίου 202102 Φεβρουαρίου 202118 Ιανουαρίου 202116 Ιανουαρίου 202130 Δεκεμβρίου 202023 Δεκεμβρίου 202011 Δεκεμβρίου 202009 Δεκεμβρίου 202003 Δεκεμβρίου 202012 Νοεμβρίου 202010 Νοεμβρίου 202009 Νοεμβρίου 202005 Νοεμβρίου 202019 Οκτωβρίου 202016 Οκτωβρίου 202001 Οκτωβρίου 202028 Σεπτεμβρίου 202017 Σεπτεμβρίου 202014 Σεπτεμβρίου 202010 Σεπτεμβρίου 2020