Αδωνις Γεωργιάδης

02 Μαΐου 202320 Απριλίου 202318 Απριλίου 202313 Απριλίου 202310 Απριλίου 202307 Απριλίου 202305 Απριλίου 202329 Μαρτίου 202322 Μαρτίου 202319 Μαρτίου 202317 Μαρτίου 202308 Μαρτίου 202305 Μαρτίου 202316 Φεβρουαρίου 202310 Φεβρουαρίου 202307 Φεβρουαρίου 202303 Φεβρουαρίου 202302 Φεβρουαρίου 202301 Φεβρουαρίου 202328 Ιανουαρίου 202327 Ιανουαρίου 202325 Ιανουαρίου 202324 Ιανουαρίου 202309 Ιανουαρίου 202304 Ιανουαρίου 202323 Δεκεμβρίου 202219 Δεκεμβρίου 202217 Δεκεμβρίου 202208 Δεκεμβρίου 202207 Δεκεμβρίου 2022