Αγκυρα

02 Μαρτίου 201920 Φεβρουαρίου 201905 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201928 Δεκεμβρίου 201821 Δεκεμβρίου 201820 Δεκεμβρίου 201817 Δεκεμβρίου 201816 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201823 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201822 Αυγούστου 2018