ένοπλη επίθεση

11 Μαΐου 202129 Ιουνίου 202027 Οκτωβρίου 201924 Αυγούστου 201901 Ιουνίου 201915 Ιανουαρίου 201911 Δεκεμβρίου 201808 Νοεμβρίου 201804 Οκτωβρίου 201830 Αυγούστου 201819 Απριλίου 201829 Μαρτίου 201807 Οκτωβρίου 201705 Οκτωβρίου 201718 Ιουνίου 201701 Ιουνίου 201721 Απριλίου 201720 Απριλίου 201705 Απριλίου 201710 Μαρτίου 201731 Ιανουαρίου 201730 Ιανουαρίου 201728 Ιουλίου 201625 Ιουλίου 201622 Ιουλίου 201608 Ιουνίου 201621 Απριλίου 201631 Μαρτίου 201626 Φεβρουαρίου 201602 Ιανουαρίου 201610 Ιουλίου 2015