Γκάζι… στην κερδοφορία και στις επενδύσεις πάτησε η ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο του έτους δένοντας έτσι τον στόχο για EBITDA στο 1,2 δισ. ευρώ στο τέλος του χρόνου. Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά στους αναλυτές ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης, έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να κλείσει η συναλλαγή για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Enel στη Ρουμανία και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η επικαιροποίηση του στρατηγικού πλάνου της δημόσιας εταιρείας.

Ειδικότερα και με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, η ΔΕΗ παρουσίασε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το πρώτο εξάμηνο, λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας, φυσικό αέριο και δικαιώματα εκπομπών CO2.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 589,7 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 160,4 εκατ. ευρώ (37,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ειδικότερα για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 309,1 εκατ. ευρώ έναντι 259,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 279,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς επηρεάστηκαν και από το κέρδος ύψους 141,6 εκατ. ευρώ που προήλθε από την πώληση του 100% των μετοχών της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής Mεταλιγνιτική ΑΕ στο ελληνικό Δημόσιο μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ και την εισφορά του στη Mεταλιγνιτική ΑΕ.

Τα αποτελέσματα έπειτα από φόρους έκλεισαν σε κέρδη 181,5 εκατ. ευρώ, από ζημιές 11,1 εκατ. ευρώ το πρώτο περσινό εξάμηνο.

Η εταιρεία σημείωσε επίσης αύξηση επενδύσεων κατά 83% (στα 448 εκατ. από 244 εκατ. ευρώ πέρυσι), στις δραστηριότητες του Δικτύου Διανομής, στα έργα ΑΠΕ και στη νέα μονάδα φυσικού αερίου.

Ανάπτυξη

Μεγάλη είναι και η ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ που έκανε η ΔΕΗ. Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά και αιολικά συνολικής ισχύος 669 μεγαβάτ βρίσκονται σε λειτουργία ή και ολοκλήρωση κατασκευής. Η ΔΕΗ απέκτησε επιπλέον αδειοδοτήσεις για έργα ΑΠΕ ισχύος 900 μεγαβάτ, φτάνοντας πλέον τα 4,9 γιγαβάτ έργων με εξασφαλισμένη υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης.

Επιπροσθέτως έχει ήδη εγκαταστήσει πάνω από 1.600 φορτιστές δημόσιας χρήσης στον τομέα της ηλεκτροκίνησης μέσω της «ΔΕΗ blue». Με δήλωσή του ο Στάσσης τονίζει μεταξύ άλλων: «Τα αποτελέσματα εξαμήνου αντανακλούν τη βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο με αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αλλά και των επενδύσεων σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, έργα ψηφιοποίησης σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου, καθώς  και στον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας».

Ευκαιρίες

Ο ίδιος μίλησε και για επενδυτικές ευκαιρίες: «Το επιχειρηματικό μας μοντέλο με παρουσία στην παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, αποτελεί ασπίδα στις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παράλληλα όμως μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τον εξελισσόμενο ενεργειακό μετασχηματισμό».

Τέλος, έθεσε και τον στόχο για λειτουργική κερδοφορία στο τέλος του χρόνου: «Για το σύνολο του έτους, επιβεβαιώνουμε τον στόχο για επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ και συνεχίζουμε την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου με στόχο την εξέλιξη της ΔΕΗ στην κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».