Η απόφαση της Eurostat για ισομερή καταμερισμό του κινδύνου μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου για τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων του σχήματος Ηρακλής ανοίγει τον δρόμο να προχωρήσουν οι συναλλαγές Frontier II και Sunrise III από Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα Ηρακλής ολοκληρώνεται τον μήνα αυτόν και το υπουργείο Οικονομικών και οι τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε ανάλογες προσαρμογές βάσει των αποφάσεων της Eurostat. Αυτό που απομένει να απαντηθεί από τη Eurostat είναι το εάν η απόφαση θα ισχύει και για τις προηγούμενες τιτλοποιήσεις, για τις οποίες το Δημόσιο έχει εγγυηθεί με περίπου 18 δισ. ευρώ. Πάντως, προς το παρόν δεν τίθεται ζήτημα με τις εγγυήσεις και κίνδυνος να καταπέσουν και να προστεθούν στο δημόσιο χρέος, παρά την υστέρηση των ανακτήσεων λόγω της πανδημικής κρίσης.